Mluv se mnou

Mluv se mnou

Oskar Andrysek, Jaromír Astl, Veronika Bartošová, Eva Hauserová, Lenka Jenšovská, Jana Karešová, sestra Konsoláta, Pavel Pafko, Michal Vaněček, Lucie Virostková

Formát:
135 × 205 mm
Vazba:
váz., 152 stran
Rok vydání:
2011
Zvýhodněná cena:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-257-5
Dostupnost:
skladem
Cílem knížky je nastínit a přiblížit překážky, se kterými se během svého kontaktu s nemocí setkávají pacienti, jejich blízcí, ale i lékaři a ošetřující personál. Prostřednictvím zkušeností
všech zmiňovaných účastníků se autoři snaží zprostředkovat čtenáři pohled z všech stran „barikády“ a usnadnit tak jejich další pohyb a orientaci v českém zdravotnictví. Kniha obsahuje praktické rady pro pacienty a jejich blízké, kteří aktuálně řeší vážné onemocnění,
a dále se věnuje tématu komunikace ve zdravotnictví z pohledu všech zúčastněných subjektů.
Kniha má pomoci jak nemocnému, tak ošetřujícímu personálu, který je také někdy bezradný, jak vážnou situaci pacientovi vysvětlit. Publikaci by si měly přečíst nejen výše uvedené skupiny, ale každý, protože každý je potenciální pacient, i když si to nepřipouští.
Předmluva
1 Proč vznikla tato kniha
2 Vážné onemocnění a jeho dopady na život pacienta a jeho okolí
2.1 Význam informací pro pacienta
2.2 Naše zdravotnictví a potřeby pacientů
3 Tipy pro pacienty a jejich blízké při získávání informací
3.1 Koho a jak se ptát?
Rozhovor s lékařem
Jak může pomoci Internet a moderní komunikační prostředky
Jaké informace z Internetu brát vážně a jaké ne?
3.2 Tipy pro blízké závažně nemocného pacienta
Jak komunikovat s vážně nemocným blízkým člověkem?
Bavit se s pacientem o nemoci?
Plánovat budoucnost? Kdy ano a jak reagovat na témata o budoucnosti u vážně nemocného pacienta?
4 Praktické otázky
4.1 Pomoc v oblasti duševní
Kde a u koho najdu tuto formu pomoci?
4.2 Pomoc v oblasti spirituální
Kde najdu pomoc?
4.3 Pomoc v oblasti sociální
4.4 Jak nemoc ovlivní finance v naší rodině?
Co dělat, když nám příjmy nestačí?
S jakými výdaji navíc musím počítat?
Kde můžu získat informace o tom, co vše je v působnosti a kompetenci zdravotní pojišťovny?
Budu moci pracovat během léčby? Vyjde mi zaměstnavatel vstříc?
Na jakou finanční podporu mám ve svém zdravotním stavu nárok?
Kdo má nárok na nemocenské?
Od kterého dne mám nárok na výplatu nemocenské a jak dlouho můžu dávky pobírat?
Z jakého zaměstnání budu mít nárok na nemocenské?
Kdy mám nárok na výplatu nemocenské jako OSVČ?
Jak uplatnit nárok na nemocenské?
Kdo rozhoduje o nemocenské, vypočítává její výši a vyplácí nemocenské dávky?
4.5 Invalidní důchod
A co invalidní důchod?
Kdy, kde a jak požádat o invalidní důchod? Co je k tomu potřeba doložit?
Kdo posuzuje můj zdravotní stav pro účely invalidního důchodu?
Co znamenají stupně invalidity?
Jaké jsou podmínky pro nárok na invalidní důchod ?
Mají živnostníci povinnost platit si důchodové pojištění?
Co je to potřebná doba pojištění? Její délka?
Kdo rozhoduje o přiznání invalidního důchodu?
Jsem uznán invalidní, ale nemám potřebnou dobu pojištění.
Co mám dělat?
Pokud to dovolí zdravotní stav, je možnost si přivydělat k invalidnímu důchodu?
Z čeho si mám platit potřebné služby a pomoc?
4.6 Příspěvek na péči o blízkou osobu
Kdo může být poskytovatelem pomoci?
Jak a kde požádat?
Jak probíhá řízení o přiznání nároku na příspěvek na péči, co mám očekávat?
Jaká je výše příspěvku na péči?
Co pečující osoba? Jaké povinnosti jí vyplývají z péče o osobu blízkou?
4.7 Domácí péče
Pečovat či nepečovat?
Sousedku pomluvili, když nechala babičku v nemocnici
Nikoho nebudu otravovat, zvládnu to sám/sama
Co si mám obstarat pro péči doma a jak?
Vyřízení nároku na zdravotnický prostředek trvá dlouho nebo nárok nevznikne
Co dělat, když je doplatek za pomůcku příliš velký?
Na jakou formu podpory mám jako pečující osoba nárok?
Jak dlouho má ošetřující na podporu nárok?
Jak a kde požádat o ošetřovné?
Na jakou finanční podporu mám nárok při dlouhodobé péči o osobu blízkou?
Jak zajistit potřebnou péči? Kde získám informace
o pomoci při péči o nemocného?
Terénní zdravotnické služby
Co poskytují agentury domácí péče?
Potřebujeme pomoc v domácnosti, ale i odbornou zdravotní péči, existuje
jedna organizace, která by poskytovala obě?
Budu platit za zdravotní péči poskytovanou domácí agenturou?
Co je to domácí hospicová péče a pro koho je určena?
Pobytové zdravotnické služby
Sociální služby
Potřebuji poradit, na koho se mám obrátit. Kolik to bude stát?
4.8 Jakých služeb nejčastěji využívají pečující?
Pečovatelská služba
Co vše může poskytnout pečovatelská služba a kolik to bude stát?
4.9 Jaké jsou další možnosti pomoci v rámci sociálních služeb?
Osobní asistence
Odlehčovací služby
Sociálně zdravotní služby
Telefonická krizová intervence
Krizová pomoc
4.10 Hospicová péče
Finanční náklady na hospicovou péči
Jaké zařízení a kdy ho zvolit?
Adaptace pacienta
Blízcí pacienta
4.11 Blížící se úmrtí
Kde najdu informace ohledně péče o umírajícího?
Na koho se mám obrátit při zhoršení zdravotního stavu?
Kdy zvolit hospic?
Jak a o čem mluvit s umírajícím?
Jak uspořádat majetkové záležitosti a kdy?
Jak a kde sepsat poslední vůli?
Úmrtí, co dál?
Když zemře blízký doma
Zajištění pohřbu
Mohu si vybrat pohřební službu?
Je stanovena lhůta, za jak dlouho musí být zesnulý pohřben?
Jaké služby nabízejí pohřební služby a kolik to bude stát?
Co si připravit na jednání s pohřební službou?
Jaké jsou možnosti pohřbu?
Následné pietní akty
Jak zajistit místo posledního odpočinku?
Mám nárok na volno od zaměstnavatele?
Mám nárok na pohřebné?
Co všechno musím udělat, kam zajít, co vyřídit po úmrtí?
Co s plynem, elektřinou, nájmem a ostatními závazky zesnulého?
Vdovský/vdovecký důchod
Kam mám jít požádat o tento důchod? Co mám mít s sebou?
Jak dlouho budu pobírat vdovský/vdovecký důchod?
Co se stane, když už nebudu splňovat podmínky pro vyplácení důchodu?
Mohu pobírat tento důchod i po uzavření nového manželství?
Sirotčí důchod
Kdy se považuje dítě za nezaopatřené?
Kde požádat o sirotčí důchod? Co si vzít s sebou?
4.12 Dědictví
Jak je to s dědictvím? Jak probíhá dědické řízení?
Kdo vede dědické řízení? Na základě čeho?
Kolik budou stát služby notáře? Kdo je platí?
Jak se dozvím, který notář vyřizuje dědictví?
Jakou má notář lhůtu k vyřízení dědictví?
Na základě čeho se dědí?
Dědění ze zákona podle skupin
Lze odmítnout dědictví?
5 Zkušenosti pacienta
6 Pohled lékaře
6.1 Rozmluva lékaře s pacientem
Význam kontaktu pacienta s lékařem
Kinetika růstu nádorů
Psychika nemocného a průběh nádorového onemocnění
Jak vést rozhovor s pacientem
6.2 Povídání s pacienty
Druhý pohled – „second opinion“
Nemluv jako VĚDEC
6.3 E tika a komunikace v chirurgii
6.4 Některé etické problémy v chirurgii
Informovaný souhlas
Odmítnutí operace pacientem
Chirurg a lékařské tajemství
Jak respektovat práva pacienta v terminálním stavu?
Může chirurg odmítnout operaci, které se pacient domáhá?
Svědci Jehovovi
Předoperační pohovor s nemocným a jeho blízkými
Vztahy a komunikace s lékaři jiných specializací
Stížnosti na práci chirurga
Emoce v chirurgii
Závěr
7 Pohled zdravotní sestry
7.1 Komunikace s onkologickým pacientem z pohledu zdravotní sestry
Poruchy komunikace
Běžný den zdravotní sestry na oddělení chirurgické onkogynekologie
7.2 S polupráce s rodinou
A na závěr
8 Pohled lektora – zdravotníka
Vzdělávání pacientů
Komunikace a vztahy mezi zdravotníky
Shrnutí
9 Seznam odkazů
Rejstřík
prof. MUDr. Oskar Andrysek, DrSc.
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Ing. Veronika Bartošová
Mgr. Miroslava Frýdecká – sestra Konsoláta
Eva Hauserová
Mgr. Lenka Jenšovská
Jana Karešová
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA
Lucie Virostková, DiS.
Kniha má pomoci jak nemocnému, tak ošetřujícímu personálu, který je také někdy bezradný, jak vážnou situaci pacientovi vysvětlit. Publikaci by si měly přečíst nejen výše uvedené skupiny, ale každý, protože každý je potenciální pacient, i když si to nepřipouští.

Doporučujeme

Hovory RNemoc jako výzva?Budu živ tři sta let…Ať žijí stomiciNebojte se přežítZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.