Moderní farmakoterapie v nefrologii

Moderní farmakoterapie v nefrologii

Vladimír Tesař, Jan Vachek a kol.

Formát:
160×225 mm
Vazba:
brožovaná, barevné ilustrace, 354 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-598-9
Dostupnost:
skladem
Autorský kolektiv z prestižního nefrologického pracoviště – Nefrologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze – vedený přednostou kliniky prof. MUDr. Vladimírem Tesařem, DrSc., MBA, společně s MUDr. Janem Vachkem, připravil další prakticky orientovanou monografii z ediční řady Moderní farmakoterapie. Koncepce knihy klade důraz na praktičnost, na konkrétní návody jak u každé nozologické jednotky začít s léčbou a jak pokračovat podle léčebné odezvy, resp. jak léčbu modifikovat za konkrétních podmínek. Výsledkem je mimořádně přínosná kniha, která pravděpodobně významně ovlivní farmakoterapeutické zvyklosti v české nefrologické praxi.
Kniha je určena především nefrologům, internistům a dalším ambulantním i nemocničním specialistům, řadu kapitol však využijí také praktičtí lékaři.
1 Léčba infekcí močových cest a tubulointersticiálních nefritid
1.1 Infekce močových cest
1.2 Tubulointersticiální nefritidy
2 Léčba renální a renovaskulární hypertenze
3 Diabetické onemocnění ledvin
4 Dědičná onemocnění ledvin
4.1 Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu
4.2 Alportův syndrom
4.3 Fabryho choroba
5 Imunosupresivní a biologická léčba glomerulonefritid
5.1 Přehled imunosupresivní a biologické terapie užívané v léčbě glomerulonefritid
5.2 Jednotlivé glomerulonefritidy
6 Nechirurgická léčba nefrolitiázy
7 Léčba nádorů ledvin
8 Progrese renální insuficience a možnosti jejího ovlivnění
9 Farmakoterapie akutního selhání ledvin
10 Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
10.1 Kardiovaskulární riziko a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s chronickou renální insuficiencí a chronickým selháním ledvin
10.2 Dyslipidemie u pacientů s chronickou renální insuficiencí a chronickým selháním ledvin
10.3 Snížení sérového cholesterolu statiny a pokles kardiovaskulárního rizika v běžné populaci
10.4 Ovlivnění sérového cholesterolu a kardiovaskulárního rizika v běžné populaci dalšími hypolipidemiky
10.5 Snížení sérového cholesterolu a kardiovaskulární riziko u pacientů se sníženou funkcí ledvin
10.6 Vliv statinů na kardiovaskulární mortalitu a morbiditu u pacientů s chronickým selháním ledvin a chronickou renální insuficiencí
10.7 Studie SHARP – největší randomizovaná kontrolovaná studie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
10.8 Vliv statinů na progresi chronické renální insuficience
10.9 Další hypolipidemika u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
11 Farmakoterapie onemocnění ledvin v období gravidity
11.1 Fyziologické změny v graviditě
11.2 Dialýza a těhotenství
11.3 Transplantace ledviny a těhotenství
11.4 Prekoncepční péče
11.5 Arteriální hypertenze a těhotenství
11.6 Preeklampsie a těhotenství
11.7 Infekce močových cest u těhotných žen
12 Léčba renální anemie
13 Kostní a minerálová nemoc při chronickém onemocnění ledvin (CKD-MBD)
14 Léčba dalších komplikací chronického onemocnění ledvin
14.1 Arteriální hypertenze
14.2 Porucha metabolismu lipoproteinů
14.3 Poruchy srdečního rytmu a náhlá srdeční smrt
14.4 Onemocnění srdečních chlopní
14.5 Onemocnění perikardu
14.6 Ischemická choroba dolních končetin
14.7 Kalcifikující uremická arteriolopatie
14.8 Poruchy imunitní odpovědi
14.9 Chronická metabolická acidóza
14.10 Poruchy sexuálních funkcí
15 Farmakoterapie po transplantaci ledviny
15.1 Imunosupresivní režimy
15.2 Klasifikace imunosupresivních preparátů
15.3 Biologická léčba
15.4 Principy léčby infekcí po transplantaci ledviny
16 Farmakoterapie při snížené funkci ledvin
16.1 Změny ve farmakokinetice léčiv
16.2 Dávkování léčiv u nemocných s onemocněním ledvin
16.3 Farmakoterapie u pacientů léčených intermitentními hemoeliminačními metodami
16.4 Farmakoterapie u pacientů léčených kontinuálními náhradami funkce ledvin
16.5 Farmakoterapie u pacientů léčených peritoneální dialýzou
17 Farmakoekonomika v nefrologii
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM ILUSTRACÍ
PŘÍLOHA – MOLEKULÁRNÍ MECHANISMY ÚČINKU vybraných látek užívaných v léčbě chorob ledvin
LÉKOVÁ PŘÍLOHA
REJSTŘÍK
Hlavní autoři:
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jan Vachek
Interní odd. Nemocnice Klatovy a.s.; Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie, Transplantační centrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
MUDr. PhDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kniha je určena především nefrologům, internistům a dalším ambulantním i nemocničním specialistům, řadu kapitol však využijí také praktičtí lékaři.

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazePredialýzaSystémové amyloidózy a jejich léčbaFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.