Moderní farmakoterapie v neurologii

Moderní farmakoterapie v neurologii

2. vydání

Ivana Štětkářová a kol.

Formát:
160×225 mm
Vazba:
brožovaná, barevné ilustrace, 535 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-529-3
Dostupnost:
skladem
Rozvoj farmakoterapie v posledních dekádách dává ošetřujícím lékařům dříve netušené možnosti volby – prakticky pro každou diagnózu máme k dispozici větší počet lékových skupin a v rámci většiny z nich větší počet možností volby účinné látky, resp. preparátu. To však vystavuje řadu lékařů také stresu z možné nesprávné volby. Právě to je důvodem úspěchu edice Moderní farmakoterapie. Kniha kolektivu autorů vedených naší přední neuroložkou, prof. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, byla vyprodána v průběhu jednoho roku a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnila terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR. Rychlý vývoj nových látek i měnící se situace na farmaceutickém trhu si již nyní vyžádaly zpracování druhého vydání.
Předmluva k 2. vydání
Předmluva k 1. vydání
Úvod
1 Cerebrovaskulární onemocnění
Tomáš Peisker, Miroslava Chýlová, Ondřej Škoda, Ivana Štětkářová
1.1 Ischemická cévní mozková příhoda
1.2 Intracerebrální hemoragie
1.3 Subarachnoidální krvácení
1.4 Mozková žilní trombóza
1.5 Specifické situace při cévním onemocnění mozku
2 Epilepsie
Petr Marusič, Zdeněk Vojtěch
3 Úrazy mozku, míchy a periferních nervů
Martin Ouzký, Pavel Haninec, Ivana Štětkářová
3.1 Úrazy mozku
3.2 Úrazy míchy
3.3 Úrazy periferních nervů
4 Nitrolební a míšní nádory
Robert Tomáš, Markéta Šejdová, Ivana Štětkářová
4.1 Nitrolební nádory
4.2 Nádory páteře
5 Infekce nervového systému
Dušan Pícha
6 Primární bolesti hlavy a obličeje
Eva Medová, Ivana Štětkářová
6.1 Primární bolesti hlavy
6.2 Bolesti v oblasti obličeje
7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění
Ivana Štětkářová, Eva Medová, Eva Havrdová
7.1 Roztroušená skleróza
7.2 Neuromyelitis optica
7.3 Vzácné varianty roztroušené sklerózy
8 Alzheimerova nemoc a jiné demence
Aleš Bartoš, Jan Roth
8.1 Alzheimerova nemoc
8.2 Vaskulární demence
8.3 Nemoc s Lewyho tělísky
8.4 Frontotemporální lobární degenerace
8.5 Progresivní supranukleární obrna
8.6 Kortikobazální degenerace
8.7 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc
8.8 Normotenzní hydrocefalus
9 Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy
Hana Brožová, Jan Roth
9.1 Parkinsonova nemoc
9.2 Parkinsonské syndromy jiného původu než Parkinsonova nemoc
10 Dyskinetické syndromy – tremor, dystonie, chorea, myoklonus, tiky
Jan Roth, Hana Brožová
10.1 Tremor
10.2 Dystonie
10.3 Chorea
10.4 Myoklonus
10.5 Tiky
11 Neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy
Ivana Štětkářová, Jan Roth, Aleš Bartoš
11.1 Multisystémová atrofie
11.2 Wilsonova nemoc (hepatolentikulární degenerace)
11.3 Amyotrofická laterální skleróza
11.4 Spinální svalová atrofie
11.5 Bulbospinální svalová atrofie (Kennedyho nemoc)
11.6 Hereditární spastická paraparéza
11.7 Spinocerebelární degenerace
12 Onemocnění periferního nervového systému
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
12.1 Radikulopatie
12.2 Polyradikulopatie
12.3 Plexopatie
12.4 Mononeuropatie
12.5 Polyneuropatie
13 Poruchy nervosvalového přenosu
Jiří Piťha, Ivana Štětkářová
13.1 Myasthenia gravis
13.2 Toxicky podmíněné poruchy nervosvalového přenosu
13.3 Imunitně podmíněné poruchy nervosvalového přenosu
14 Onemocnění kosterních svalů
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
14.1 Svalové dystrofie
14.2 Kongenitální myopatie
14.3 Kongenitální svalové dystrofie
14.4 Zánětlivé myopatie
14.5 Membránové myopatie (poruchy iontových kanálů)
14.6 Metabolické myopatie
14.7 Rhabdomyolýza
14.8 Lékové myopatie
15 Poruchy spánku
Karel Šonka
15.1 Nespavost-nemoc
15.2 Centrální poruchy s hypersomnolencí
15.3 Parasomnie
15.4 Poruchy pohybu související se spánkem
16 Vertebrogenní onemocnění
Ivana Štětkářová
17 Neurogenetické a metabolické poruchy
Václav Boček, Ivana Štětkářová, Edvard Ehler
17.1 Primární mitochondriální poruchy
17.2 Střádavá onemocnění
17.3 Leukodystrofie
17.4 Spinocerebelární degenerace
17.5 Geneticky podmíněná onemocnění periferního nervového systému a míchy
18 Toxická, karenční a profesionální postižení centrálního a periferního nervového systému
Edvard Ehler
18.1 Toxická postižení periferního nervového systému
18.2 Toxická poškození centrálního nervového systému
18.3 Karenční postižení periferního a centrálního nervového systému
18.4 Profesionální postižení nervového systému
19 A utoimunitní encefalitidy
Martin Elišák, Petr Marusič
20 Deprese u neurologických onemocnění
Ivana Štětkářová, Jiří Horáček
21 Bolest
Ivana Štětkářová
22 Závrať
Jaroslav Jeřábek
22.1 Periferní vestibulární syndromy
22.2 Centrální vestibulární syndromy
23 Spasticita
Ivana Štětkářová
Přehled použitých zkratek
Příloha – Mechanismy účinku léků
Léková příloha
Seznam ilustrací
Medailonek hlavní autorky
Rejstřík
Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha, NÚDZ, Praha
MUDr. Václav Boček
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
PharmDr. Aleš Dvořák, MBA, Praha
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologická klinika, Pardubická nemocnice
MUDr. Martin Elišák
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
Psychiatrická klinika 3. LF UK a NÚDZ, Praha
MUDr. Miroslava Chýlová
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Eva Medová
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Ing. Martin Ouzký
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc., Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Markéta Šejdová
Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Parkinsonova nemoc, 4. rozšířené vydáníRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyBolesti hlavy v klinické praxiIschemické cévní mozkové příhodyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné tituly



Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.