Moderní molekuly v onkologii

Moderní molekuly v onkologii

Samuel Vokurka, Jan Hugo

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, 294 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-608-5
Dostupnost:
skladem
Fundovaný, přehledný, kompletní a přitom koncizní průvodce „novými léky“, které se do klinické praxe v onkologii dostaly a dostávají v posledních letech. Větší část těchto látek je běžně řazena pod pojem biologická, resp. cílená léčba, kniha je však komplexnější a obsahuje také nová chemoterapeutika, resp. nová radiofarmaka.
Z nepřeberného množství údajů, které každou látku při vstupu na trh provázejí, vybral autor s ohledem na svou klinickou zkušenost určité minimum, které je pro onkologa prakticky významné. Text je doplněn schématy umožňujícími snadné pochopení mechanismu účinku.
Kniha nabízí rychlou orientaci v nových látkách užívaných v onkologické léčbě.
Editorial
Vybrané upřesnění pojmů
Poznámky k hodnocení hepatální a renální dysfunkce
Poznámka k ilustracím molekulárních mechanismů
1 Abemaciclib
2 Abirateron
3 Afatinib
4 Aflibercept
5 Alectinib
6 Alemtuzumab
7 Atezolizumab
8 Avelumab
9 Axitinib
10 Bevacizumab
11 Blinatumomab
12 Bortezomib
13 Brentuximab vedotin
14 Cabozantinib
15 Carfilzomib
16 Cetuximab
17 Cobimetinib
18 Crizotinib
19 Dabrafenib
20 Daratumumab
21 Dasatinib
22 Denosumab
23 Doxorubicin – lipozom-enkapsulovaný-nepegylovaný
24 Doxorubicin – lipozom-enkapsulovaný-pegylovaný
25 Durvalumab
26 Enzalutamid
27 Erlotinib
28 Everolimus
29 Gefitinib
30 Ibrutinib
31 Idelalisib
32 Imatinib
33 Inotuzumab ozogamicin
34 Ipilimumab
35 Lanreotid
36 Lapatinib
37 Lenalidomid
38 Lenvatinib
39 Mifamurtid
40 Nab-Paclitaxel
41 Nilotinib
42 Nintedanib
43 Nivolumab
44 Obinutuzumab
45 Octreotid depot
46 Olaparib
47 Olaratumab
48 Osimertinib
50 Panitumumab
51 Panobinostat
52 Pazopanib
53 Pembrolizumab
54 Pertuzumab
55 Pomalidomid
56 Radium-223
57 Ramucirumab
58 Regorafenib
59 Ribociclib
60 Rituximab
61 Sorafenib
62 Sunitinib
63 Temsirolimus
64 Trametinib
65 Trastuzumab
66 Trastuzumab emtansin
67 Trifluridin/Tipiracil
68 Vemurafenib
69 Venetoclax
70 Vismodegib
Literatura k ilustracím
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Ilustrace
MUDr. Jan Hugo
Nakladatelství Maxdorf, Praha

Doporučujeme

Karcinom žaludkuScreening karcinomu děložního hrdlaCytokiny v klinické medicíněScreening kolorektálního karcinomuZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.