Nefrologické minimum pro klinickou praxi

Nefrologické minimum pro klinickou praxi

3., přepracované a doplněné vydání

Vladimír Teplan

Formát:
115×185
Vazba:
pevná (V8), 400 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-641-2
EAN:
9788073456412
Dostupnost:
skladem
Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie kapesního formátu umožní čtenáři rychlou orientaci a doplnění aktuálních poznatků pro jeho každodenní klinickou praxi.
V jednotlivých kapitolách, jež vyváženě pokrývají celou šíři oboru, se autor snaží zdůraznit vše, co by měli znát specialisté z jiných oborů v rámci nových poznatků v nefrologii. K tomu bezpochyby napomohla jak mnohaletá přednášková a publikační činnost profesora Teplana v oboru vnitřního a praktického lékařství, tak i cenné připomínky recenzenta profesora Miroslava Merty. Nově jsou zakomponovány vysoce aktuální kapitoly o vlivu obezity na ledviny, kardiorenální a hepatorenální postižení, speciální kapitola je věnována předoperační přípravě nefrologických nemocných.
Kniha je určena především internistům a praktickým lékařům, ale i zájemcům o nefrologii z řad pediatrů, urologů, intenzivistů, diabetologů, nutricionistů a dalším specialistům. Nepochybně přinese aktuální rozšíření znalostí i mladším nefrologům v přípravě k atestaci.
Slovo úvodem
1 Diagnostika renálních onemocnění
1.1 Celkové vyšetření nemocných
1.2 Vyšetření moči a močového sedimentu
1.3 Vyšetření funkce ledvin
1.4 Neinvazivní a invazivní diagnostika
1.5 Základní imunologická vyšetření u chorob ledvin
2 Poruchy metabolismu vody a elektrolytů
2.1 Patofyziologické poznámky
2.2 Dehydratace
2.3 Hyperhydratace
2.4 Metabolismus kalia
2.5 Metabolismus kalcia
3 Acidobazická rovnováha
3.1 Patofyziologické poznámky
3.2 Metabolická acidóza
3.3 Metabolická alkalóza
4 Akutní poškození ledvin
4.1 Akutní poškození ledvin: klasifikace dle RIFLE a stadia AKI
4.2 Akutní poškození ledvin z prerenálních příčin
4.3 Akutní poškození ledvin z primárně renálních příčin
4.4 Akutní poškození ledvin z postrenálních příčin
4.5 Léčebné postupy při AKI
5 Hypertenze a ledviny
5.1 Sekundární hypertenze a její příčiny
5.2 Léčba hypertenze u chorob ledvin
5.3 Hypertenzní krize
5.4 Maligní a benigní nefroangioskleróza,
ischemická choroba ledvin
6 Glomerulonefritidy
6.1 Primární glomerulopatie
6.2 Sekundární glomerulopatie
6.3 Trombotická mikroangiopatie
6.4 Progresivní systémová skleróza – sklerodermie
6.5 Revmatoidní artritida
7 Nefrotický syndrom
8 Metabolické nefropatie
8.1 Diabetická nefropatie
8.2 Amyloidóza ledvin
8.3 Monoklonální gamapatie s postižením ledvin
(myelomová nefropatie)
8.4 Renální tubulární acidóza
8.5 Bartterův syndrom
8.6 Gitelmanův syndrom
8.7 Nefrogenní diabetes insipidus
8.8 Renální glykosurie
8.9 Liddleův syndrom (pseudohyperaldosteronismus)
8.10 Fabryho (Andersonova-Fabryho) choroba
8.11 Metabolické tubulopatie
8.12 Obezita a ledviny
9 Intersticiální nefritidy
9.1 Tubulointersticiální nefritidy
9.2 Infekce dolních močových cest (cystitida, uretritida)
9.3 Obstrukční uropatie
9.4 Močová inkontinence
10 Urolitiáza
11 Vrozené choroby ledvin
11.1 Vrozené vývojové vady ledvin a močového traktu
11.2 Vezikoureterální reflex
11.3 Cystická onemocnění ledvin
11.4 Dřeňová cystická choroba ledvin
11.5 Juvenilní nefronoftíza
11.6 Dřeňová houbovitá ledvina (houbovitá ledvina)
11.7 Chronické hereditární nefropatie – nemoci kolagenu IV
11.8 Neurofibromatóza
12 Nádory ledvin a močových cest
12.1 Nádory ledvin
12.2 Nádory ledvinné pánvičky a ureteru
12.3 Nádory močového měchýře
12.4 Nádory uretry
13 Nefrotoxické poškození ledvin
13.1 Diagnostika a základní léčebné postupy u akutních intoxikací
13.2 Otrava metylalkoholem
13.3 Otrava etylalkoholem
13.4 Otrava etylenglykolem
13.5 Otrava organickými rozpouštědly
13.6 Nefrotoxicita po otravě houbami, hadím a hmyzím jedem
13.7 Otrava analgetiky
13.8 Otravy návykovými látkami
13.9 Nefrotoxický účinek antibiotik
13.10 Nefrotoxický účinek cytostatik a imunosupresiv
13.11 Poškození ledvin fenoly a kovy
13.12 Nefrotoxický účinek kontrastních látek
14 Progrese chronických onemocnění ledvin
14.1 Faktory progrese chronických renálních chorob
14.2 Zpomalení progrese chronických renálních onemocnění
14.3 Kardiorenální syndrom
14.4 Hepatorenální poškození
15 Eliminační metody
15.1 Příprava pacientů k zařazení do dialyzačního programu
15.2 Peritoneální dialýza
15.3 Hemodialýza
15.4 Hemofiltrace
15.5 Kontinuální eliminační metody
16 Transplantace ledvin
16.1 Zařazení do čekací listiny k transplantaci ledviny
16.2 Odběr orgánů zemřelých dárců
16.3 Vlastní transplantační postup
16.4 Pozdní komplikace
17 Renální onemocnění a operační riziko
Přehled vybraných monografií a kapitol v monografiích
Přehled použitých zkratek
Medailonek autora
Summary
Rejstřík
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Subkatedra nefrologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha; Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava a Interní katedra Ostravské univerzity
Kniha je určena především internistům a praktickým lékařům, ale i zájemcům o nefrologii z řad pediatrů, urologů, intenzivistů, diabetologů, nutricionistů a dalším specialistům. Nepochybně přinese aktuální rozšíření znalostí i mladším nefrologům v přípravě k atestaci.

Doporučujeme

Diabetická nefropatieModerní farmakoterapie v nefrologiiAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíKardiorenální syndromyModerní farmakoterapie v urologiiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.