Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky

Neinvazivní a invazivní monitorace hemodynamiky

na jednotce intenzivní péče

Petr Ošťádal, Richard Rokyta a kol.

Formát:
132×210 mm
Vazba:
pevná (V8), barevné ilustrace, 320 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
761,- Kč (MC 895,- Kč)
Sleva:
134,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-629-0
EAN:
9788073456290
Dostupnost:
skladem
Sledování hemodynamických parametrů je jednou z klíčových podmínek pro časnou diagnostiku a volbu optimální léčebné strategie u podstatné části nemocných, hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče. Unikátní kniha kolektivu špičkových českých kardiologů a intenzivistů pod vedením prof. MUDr. Petra Ošťádala, Ph.D., (Nemocnice Na Homolce) dává lékařům do ruky přehled současných možností hemodynamické monitorace a praktické návody pro každodenní intenzivistickou praxi.
Předmluva
1 Základy hemodynamiky
1.1 Základní hemodynamické parametry
1.2 Parametry kyslíkového metabolismu
1.3 Srdeční cyklus
1.4 Interakce srdce–plíce
1.5 Krevní oběh
1.6 Základní mechanismy regulace krevního oběhu
Neinvazivní monitorace
2 Základní monitorované veličiny – srdeční frekvence a krevní tlak
3 Pulzní oxymetrie
3.1 Úvod
3.2 Princip pulzní oxymetrie
3.3 Příčiny falešně normální nebo zvýšené hodnoty SpO2
3.4 Příčiny falešně snížené hodnoty SpO2
3.5 Příčiny falešně snížené nebo zvýšené hodnoty SpO2
3.6 Příčina falešně snížené frakční saturace FO2Hb měřené co-oxymetrem
3.7 Klinické využití
4 Využití ultrazvuku
4.1 Úvod
4.2 Princip metody
4.3 Základní nastavení přístroje
4.4 Základní echokardiografická okna
4.5 Monitorace hemodynamiky
4.6 Hemodynamická jícnová echokardiografie
4.7 Hemodynamický protokol
4.8 Závěr
5 NiRS oxymetrie
5.1 Úvod
5.2 Princip metody
5.3 Limitace
5.4 Klinické využití
6 Bioimpedance
6.1 Úvod
6.2 Princip metody
6.3 Klinické využití
6.4 Remote dielectric sensing technology
7 Neinvazivní kontinuální monitorace krevního tlaku
7.1 Úvod
7.2 Princip metody
7.3 Limitace
7.4 Klinické využití
Invazivní monitorace
8 Invazivní monitorace centrálního žilního tlaku
8.1 Úvod
8.2 Měření centrálního žilního tlaku
8.3 Fyziologické konsekvence měření
8.4 Analýza křivky centrálního žilního tlaku
8.5 Centrální žilní tlak a respirace
8.6 Centrální žilní tlak a intraabdominální hypertenze
8.7 Diagnostická hodnota centrálního žilního tlaku při nízkém srdečním výdeji
8.8 Centrální žilní tlak a odpověď na podání tekutin
8.9 Závěr
9 Invazivní měření arteriálního tlaku
9.1 Úvod
9.2 Pulzní vlna a tvar tlakové křivky
9.3 Měření arteriálního tlaku
9.4 Nejčastější chyby při invazivní monitoraci arteriálního tlaku
9.5 Klinické využití
10 Analýza arteriální tlakové křivky
10.1 Úvod
10.2 Monitorace srdečního výdeje
10.3 Monitorace volemie
10.4 Monitorace kontraktility levé komory
10.5 Monitorace afterloadu levé komory
11 Transpulmonální termodiluce
11.1 Úvod
11.2 Měření srdečního výdeje
11.3 Další sledované parametry
11.4 Jiné metody transpulmonální termodiluce
11.5 Komplikace transpulmonální termodiluce
11.6 Dostupné systémy
11.7 Klinické využití
12 Plicnicový katétr
12.1 Úvod
12.2 Indikace pravostranné katetrizace
12.3 Plicnicový (Swanův-Ganzův) katétr
12.4 Měření tlakových parametrů
12.5 Měření srdečního výdeje
12.6 Cévní rezistence
12.7 Další klinická využití
13 Monitorace tkáňové perfuze a kyslíkového metabolismu
13.1 Úvod
13.2 Klinické známky tkáňové hypoperfuze
13.3 Instrumentální metody zobrazení mikrocirkulace
13.4 Saturace žilní krve kyslíkem
13.5 Laktát
13.6 PCO2 gap
13.7 P(v-a)CO2/C(a-v)O2
13.8 Závěr
Praktické poznámky
14 Monitorace volemie a odhad odpovědi na podání objemu
14.1 Úvod
14.2 Objem krve (volemie), absolutní a relativní dysvolemie
14.3 Hypovolemie a hypovolemický šok
14.4 Odhad odpovědi na podání objemu
14.5 Hypervolemie
15 Kardiogenní šok
15.1 Úvod
15.2 Příčiny
15.3 Patogeneze
15.4 Hemodynamická monitorace
15.5 Využití hemodynamické monitorace v diferenciální diagnostice u kardiogenního šoku
15.6 Monitorace účinku terapie
15.7 Specifické situace
16 Sepse, septický šok
16.1 Úvod
16.2 Patogeneze
16.3 Hemodynamická monitorace
16.4 Monitorace při akutním respiračním syndromu
17 Monitorace hemodynamiky u mechanických oběhových podpor
17.1 Úvod
17.2 Extrakorporální membránová oxygenace
17.3 Intraaortální balonková kontrapulzace
17.4 Systém Impella
17.5 Systém TandemHeart
17.6 Levokomorová podpora v zapojení levá síň–aorta
17.7 Levokomorová podpora v zapojení levá komora–aorta
Tabulka normálních hodnot
Přehled použitých zkratek
Summary
Rejstřík
Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Kardiologická klinika, FN Plzeň

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Plzeň
Doc. MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
Kardiologická klinika, FN Plzeň
MUDr. Marek Janotka
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Andreas Krüger, Ph.D.
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jan Naar
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Dagmar Vondráková, Ph.D.
Kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

Doporučujeme

Akutní koronární syndromKoronární cirkulaceAkutní infarkt myokarduECMO – Extrakorporální membránová oxygenaceIntenzivní medicína v praxiZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.