Neinvazivní karcinomy prsu

Neinvazivní karcinomy prsu

David Pavlišta a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 184 stran
Rok vydání:
2008
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-173-8
Dostupnost:
skladem
Kniha je aktuálním souhrnem současných poznatků o vzniku, šíření, diagnostice a léčbě neinvazivních karcinomů. Cílem monografie není jen podat informace o možnostech a standardech diagnostiky, léčby a prognózy u neinvazivních karcinomů prsu v jednotlivých oborech (radiologie, chirurgie, onkologie), ale i přinést kompaktní přehled managementu onemocnění a přiblížit tak problematiku a specifika jednotlivých oborů navzájem. Lékaři zabývající se problematikou karcinomu prsu zde naleznou multioborového komplexního průvodce současným klinickým managementem neinvazivních karcinomů prsu.
Poděkování
Předmluva
1 Úvod
2 Historie vývoje diagnostiky DCIS
3 Anatomie a histologie mléčné žlázy
4 Epidemiologie neinvazivních karcinomů prsu
4.1 Rizikové faktory DCIS
4.2 Rozsah DCIS
4.3 Mikroinvazivní karcinom
5 Molekulární genetika DCIS
5.1 Základní principy karcinogeneze
5.2 Molekulární biologie preinvazivních lézí prsu
5.3 Molekulární biologie DCIS a invazivního karcinomu prsu
5.4 Význam molekulární biologie pro management preinvazivních lézí
6 Identifikace žen se zvýšeným rizikem karcinomu prsu
6.1 Hereditární riziko
6.2 Demografické riziko
6.3 Riziko anamnestické
6.4 Závěr
7 Diagnostika DCIS
7.1 Zobrazovací metody
7.2 Biopsie prsní žlázy s vakuovou asistencí provedená mamotomem (mamotomie)
7.3 Intraduktální přístupy v mamární diagnostice
8 Operační léčba DCIS
8.1 Operace prsu pro DCIS
8.2 Biopsie sentinelové uzliny u DCIS
9 Histopatologie neinvazivních karcinomů
9.1 Definice
9.2 Kódy
9.3 Terminologie
9.4 Riziko pro vznik karcinomu a prognóza
9.5 Odběry a zpracování vzorků
9.6 Histopatologický obraz duktálních lézí
9.7 Další epiteliální proliferativní léze
9.8 Imunohistochemické vyšetření
9.9 Nové pohledy na vznik a typizaci karcinomů prsu
10 Onkologická léčba duktálního karcinomu in situ
10.1 Místo carcinoma in situ ve stagingu karcinomu prsu
10.2 Klinický význam DCIS
10.3 Prognostické faktory u DCIS
10.4 Léčba DCIS
10.5 Doporučený postup při diagnostice a léčbě DCIS podle NCCN Guidelines
11 Chemoprevence vzniku a recidivy nádorů prsu
11.1 Úvod
11.2 Chemoprevence selektivními modulátory estrogenních receptorů (SERM)
11.3 Chemoprevence inhibitory aromatáz
11.4 Chemoprevence retinoidy a beta-karotenem
11.5 Chemoprevence nesteroidními antirevmatiky
11.6 Chemoprevence statiny
11.7 Závěr
12 Pohovor s pacientkou s DCIS před operací
13 Mezioborová spolupráce v péči o pacientky s DCIS
14 Budoucí vývoj a nové směry v diagnostice a léčbě DCIS
Seznam použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. David Pavlišta, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.
Chirurgické oddělení nemocnice Atlas, Zlín
MUDr. Dana Houserková, Ph.D.
Mammocentrum Olomouc, Olomouc
MUDr. Jan Novotný, Ph.D.
Onkologické centrum oblastní nemocnice Příbram
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.
DTC Mammacentrum, Praha 4
Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Markéta Trnková
BIOLAB Praha s.r.o., Praha
MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
kniha je určena odborné lékařské veřejnosti

Doporučujeme

Sentinelová uzlinaPraktické rady pro onkologické pacienty, 2. vydáníScreening nádorů prsu v České republiceScreening karcinomu děložního hrdlaNemoci prsu v každodenní praxiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.