Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

2., přepracované a doplněné vydání

Tomáš Tyll, David Netuka, Vlasta Dostálová a kol.

Formát:
156 × 232 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 360 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-654-2
EAN:
9788073456542
Dostupnost:
skladem
Multidisciplinární kolektiv autorů z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů se i v 2. vydání publikace snaží podat ucelený pohled zejména na problematiku neuroanestezie a neurointenzivní péče.
První část publikace je věnována historii neurochirurgie, neuroanestezie a perioperační péče. Na vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie CNS navazuje část chirurgická, zabývající se jednotlivými typy operačních výkonů. Samostatnou kapitolu autoři věnují interakci farmak a CNS. Další kapitoly popisují možnosti klinického i přístrojového vyšetřování a monitorování nervového systému. Samostatná kapitola se zabývá neuroradiologií včetně té intervenční. Kapitoly věnované anestezii u neurochirurgických výkonů pojednávají o předoperační přípravě, jednotlivých druzích zákroků s anesteziologickými specifiky a nejčastějších komplikacích či odchylkách, se kterými se může anesteziolog během operačního výkonu setkat. V aktualizovaném vydání je nově zařazena kapitola k tématu dětské neuroanestezie.
V rozsáhlém oddílu věnovaném neurointenzivní péči jsou popsány principy péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním i zásady komplexní péče po neurochirurgických výkonech, včetně ventilační strategie, účelné farmakoterapie, antibiotické léčby a výživy, nově také možnosti prognózování a neurorehabilitace. V závěru knihy čtenář nalezne přehled potenciálních časných i pozdních komplikací souvisejících s operačními výkony na mozku a míše.

I. Slovo úvodem (Tomáš Tyll)
II. Obecné poznámky – neurochirurgie, neuroanestezie a neurointenzivní péče (Vladimír Beneš ml.)
III. Historické reminiscence (Vladimír Beneš st.)
IV. Současnost multioborové spolupráce v péči o neuropacienty (David Netuka)
1 Vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie CNS (Martin Májovský)
1.1 Funkční korové oblasti
1.2 Nejdůležitější mozkové dráhy
1.3 Mozkové (hlavové) nervy
1.4 Mícha
1.4.1 Míšní syndromy
1.5 Cévní zásobení CNS
1.6 Cirkulace mozkomíšního moku
1.7 Hypofýza
2 Základní typy neurochirurgických zákroků (David Netuka, Petr Vaněk, Václav Masopust)
2.1 Neuroonkologické intrakraniální výkony
2.1.1 Extracerebrální nádory
2.1.2 Intracerebrální nádory primární
2.1.3 Sekundární intracerebrální tumory
2.1.4 Další vybrané intrakraniální výkony
2.2 Cévní intrakraniální výkony
2.2.1 Aneurysmata
2.2.2 Kavernózní angiom
2.2.3 Arteriovenózní malformace
2.2.4 Spontánní intracerebrální krvácení
2.3 Operace míchy
2.4 Operace periferních nervů
2.5 Spondylochirurgie
2.5.1 Laminektomie, hemilaminektomie, parciální hemilaminektomie
2.5.2 Diskektomie, mikrodiskektomie, sekvestrektomie bederní ploténky, zadní foraminotomie a mikroforaminotomie
2.5.3 Stabilizační výkony v oblasti hrudní a bederní páteře: transpedikulární šrouby, posterolaterální déza (PLF), posterolaterální mezitělová déza (PLIF), transforaminální mezitělová déza (TLIF)
2.5.4 Přední mezitělová déza (ALIF)
2.5.5 Přední krční mikrodiskektomie, dlahování, mezitělová déza, dynamické náhrady krční meziobratlové ploténky
2.5.6 Parciální somatektomie, somatektomie, vertebrektomie
2.5.7 Kraniocervikální přechod – fixace zlomenin druhého krčního obratle (C2) axiálním šroubem, transorální přístup, zadní instrumentace
2.5.8 Závěr
2.6 Kraniocerebrální poranění
2.7 Cévní extrakraniální výkony
2.8 Chirurgická léčba chronické bolesti
2.8.1 Neuromodulační léčba bolesti
2.9 Intervenční neuroradiologie
3 Účinky léčiv používaných v anesteziologii na centrální nervový systém (Martin Müller)
3.1 Inhalační anestetika
3.1.1 Mechanismus účinku inhalačních anestetik
3.1.2 Vliv inhalačních anestetik na metabolismus mozkové tkáně, průtok krve mozkem a jeho autoregulaci
3.1.3 Vliv inhalačních anestetik na intrakraniální tlak
3.1.4 Vliv inhalačních anestetik na funkci hematoencefalické bariéry
3.1.5 Vlastnosti jednotlivých inhalačních anestetik ve vztahu k CNS
3.2 Intravenózní anestetika
3.2.1 Thiopental a barbituráty
3.2.2 Propofol
3.2.3 Etomidát
3.2.4 Ketamin
3.3 Benzodiazepiny
3.3.1 Agonisté
3.3.2 Flumazenil
3.4 α2-Agonisté
3.5 Opioidy
3.5.1 Agonisté opioidních receptorů
3.5.2 Naloxon
3.6 Neuroleptika
3.7 Myorelaxancia a inhibitory acetylcholinesterázy
3.7.1 Nedepolarizující myorelaxancia
3.7.2 Sukcinylcholin
3.7.3 Inhibitory acetylcholinesterázy a atropin
4 Neurologické vyšetření pro intenzivisty (Svatopluk Ostrý)
4.1 Obecné principy
4.2 Rozsah a postup neurologického vyšetření
4.2.1 Vyšetření stavu vědomí
4.2.2 Vyšetření motoriky
4.2.3 Vyšetření čití
4.3 Klinický nález při smrti mozku
5 Monitorování CNS (Tomáš Tyll, Pavel Novotný, Vlasta Dostálová, Svatopluk Ostrý, Martin Müller)
5.1 Mozková hemodynamika
5.1.1 Nitrolební tlak
5.1.2 Cerebral blood flow (CBF)
5.2 Oxymetrie
5.2.1 Jugulární oxymetrie (SvjO2)
5.2.2 Tkáňová oxymetrie (PtiO2)
5.2.3 NIRS oxymetrie
5.3 Mikrodialýza
5.4 Elektrofyziologické monitorování
5.4.1 Evokované potenciály a EMG
5.4.2 Elektroencefalografie (EEG)
5.4.3 Kvantitativní pupilometrie
6 Neuroradiologie – diagnostika a neurointervenční výkony (Tomáš Belšan,
Nora Profantová, Jiří Lacman)
6.1 Zobrazovací modality
6.1.1 Ultrasonografie a dopplerovská ultrasonografie (UZ, DUS)
6.1.2 Výpočetní tomografie (CT)
6.1.3 Magnetická rezonance (MRI)
6.1.4 Digitální subtrakční angiografie (DSA)
6.2 Nejčastější patologické stavy zobrazované v neuroradiologii
6.2.1 Kraniocerebrální poranění
6.2.2 Zánětlivé procesy mozku, mening a páteře vyžadující chirurgický zásah
6.2.3 Mozkové nádory
6.2.4 Nádory páteře, míšních obalů a míchy
6.2.5 Toxická a metabolická poškození mozku s možnou poruchou vědomí
6.3 Neurointervenční výkony
6.3.1 Intravaskulární výkony na mozku a mozkových cévách
6.3.2 Intervence na páteři
7 Anestezie (Eva Lásziková, Daniela Netuková, Vlasta Dostálová, Jana Blažková, Martin Šidák)
7.1 Předoperační vyšetření pacientů před neurochirurgickým výkonem
7.1.1 Cíle předoperačního vyšetření
7.1.2 Význam předoperačního vyšetření
7.1.3 Anamnéza
7.1.4 Premedikace
7.1.5 Laboratorní a pomocná vyšetření
7.1.6 Chronická a perioperační medikace
7.1.7 Závěr
7.2 Úvod do anestezie
7.2.1 Poranění míchy
7.2.2 Supratentoriální nádory
7.2.3 Operace v zadní jámě lební
7.2.4 Mozková aneurysmata
7.2.5 Resekce arteriovenózní malformace
7.2.6 Intervenční neuroradiologie
7.2.7 Okluzivní cerebrovaskulární onemocnění
7.2.8 Awake a epileptochirurgie
7.2.9 Závěr
7.3 Operační polohy u neurochirurgických operací
7.3.1 Poloha na zádech
7.3.2 Poloha na boku
7.3.3 Poloha na břiše
7.3.4 Poloha vsedě, v polosedě
7.4 Vedení anestezie
7.4.1 Celková anestezie
7.4.2 Awake
7.5 Anesteziologická specifika operačních zákroků
7.5.1 Supratentoriální oblast
7.5.2 Zadní jáma lební (ZJL)
7.5.3 Cévní onemocnění
7.5.4 Epileptochirurgie
7.5.5 Spondylochirurgie
7.5.6 Anestezie v intervenční radiologii
7.5.7 Anestezie pro CT a MRI
7.5.8 Akutní operace a kraniotraumata
7.6 Anestezie v dětské neurochirurgii
7.6.1 Hydrocefalus
7.6.2 Tumory
8 Základy neurointenzivní péče a pooperační péče v neurochirurgii (Tomáš Tyll, Aleš Rára, Pavel Novotný, Jan Votava, Martin Müller, Lujza Reková, Martin Voldřich, David Netuka)
8.1 Sedace v neurointenzivní péči
8.1.1 Úvod
8.1.2 Specifika sedace v neurointenzivní péči
8.1.3 Nežádoucí účinky sedace
8.1.4 Protokolizovaná péče
8.1.5 Delirium
8.1.6 Používaná farmaka
8.1.7 Závěr
8.2 Osmoterapie a péče o vnitřní prostředí, infuzní terapie
8.2.1 Osmoterapie
8.2.2 Jednotlivé látky používané k osmoterapii
8.2.3 Poruchy vnitřního prostředí u neurochirurgických pacientů a v neurointenzivní péči
8.2.4 Obecné zásady infuzní terapie u pacientů v neurointenzivní péči
8.3 Drény v neurointenzivní péči
8.3.1 Zevní komorová drenáž
8.3.2 Lumbální drenáž
8.3.3 Redonův drén
8.3.4 Spádová drenáž
8.3.5 Hrudní drenáž
8.4 Aplikace kortikosteroidů
8.4.1 Dexamethason
8.4.2 Použití kortikoidů u míšního traumatu
8.5 Prevence a léčba vazospasmů
8.5.1 Rizikové faktory SAK
8.5.2 Doporučení pro prevenci SAK
8.5.3 Klinické příznaky SAK
8.5.4 Diagnostika SAK
8.5.5 Patofyziologie
8.5.6 Extrakraniální klinické příznaky vazospasmů a proběhlého SAK
8.5.7 Terapie a prevence komplikací po proběhlém SAK
8.6 Komplexní terapie nitrolební hypertenze
8.6.1 Úvod
8.6.2 Důležité pojmy
8.6.3 Diagnostika
8.6.4 Terapie nitrolební hypertenze
8.6.5 Závěr
8.7 Křečové stavy, antiepileptika
8.7.1 Perioperační léčba antiepileptiky
8.7.2 Cíle léčby antiepileptiky, volba antiepileptika
8.7.3 Profylaxe u kraniocerebrálních traumat
8.7.4 Profylaxe u zánětlivých, vaskulárních či nádorových onemocnění CNS a po operacích mozku
8.7.5 Pacienti po neurochirurgické operaci epileptogenní léze, s ojedinělými záchvaty před operací
8.7.6 Léčba antiepileptiky po prvním záchvatu
8.7.7 Status epilepticus
8.8 Antibiotická terapie
8.8.1 Antibiotická terapie u kraniocerebrálního poranění
8.8.2 Antibiotická profylaxe v neurochirurgii
8.8.3 Intrakraniální abscesy
8.8.4 Meningoencephalitis a ventriculitis v souvislosti se zavedeným likvorovým shuntem
8.8.5 Ventriculitis a meningoencephalitis v souvislosti se zavedenou zevní komorovou drenáží (EVD)
a lumbální drenáží (LD)
8.8.6 Infekce v místě neurochirurgické rány
8.9 Prevence tromboembolické nemoci
8.9.1 Přehled tromboprofylaxe
8.9.2 Pacienti s dlouhodobou antikoagulační terapií
8.9.3 Pacienti s dlouhodobou antiagregační terapií
8.10 Výživa u pacientů v intenzivní péči
8.10.1 Zahájení výživy
8.10.2 Enterální výživa
8.10.3 Parenterální výživa
8.10.4 Jaké množství energie?
8.10.5 Jaké množství a složení živin, stopových prvků a vitaminů?
8.10.6 Jaká je potřeba tekutin a minerálů?
8.10.7 Laboratorní vyšetření
8.11 Mozková smrt, péče o dárce orgánů
8.11.1 Definice
8.11.2 Nejčastější příčiny
8.11.3 Patofyziologie
8.11.4 Extrakraniální projevy mozkové smrti
8.11.5 Diagnostika mozkové smrti
8.11.6 Legislativa
8.11.7 Kontraindikace odběru orgánů
8.11.8 Péče o dárce orgánů
8.11.9 Anesteziologický management během odběru orgánů
8.12 Prognózování pacientů po získaném poškození mozku
8.12.1 Získaná poškození mozku
8.12.2 Traumatická poranění mozku
8.12.3 Hypoxicko-ischemické mozkové poškození
8.12.4 Subarachnoidální krvácení (SAH)
8.12.5 Subarachnoidální neaneurysmatické krvácení
8.12.6 Intracerebrální krvácení (ICH)
8.12.7 Ischemická cévní mozková příhoda
8.12.8 Závěr
8.13 Neurorehabilitace
9 Vybrané komplikace neurochirurgických zákroků (Jakub Černý, Tomáš Henlín, Tomáš Hanulík)
9.1 Peroperační a časné komplikace
9.1.1 Vzduchová embolie
9.1.2 Pooperační krvácení
9.1.3 Edém mozku
9.1.4 Epileptický záchvat
9.1.5 Protrahované probouzení
9.2 Pozdní komplikace
9.2.1 Infekce
9.2.2 Neurologické poruchy
Souhrn
Summary
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA
doc. MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D., MBA
KARIM LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Tomáš Belšan, CSc.
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ÚVN PRAHA
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc ml.
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. st.
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Jana Blažková
KARIM 2. LF UK A FN MOTOL, PRAHA
MUDr. Jakub Černý
ARO NEMOCNICE NA FRANTIŠKU, PRAHA
MUDr. Tomáš Hanulík
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Tomáš Henlín
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ÚVN PRAHA
MUDr. Eva Lásziková
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Václav Masopust, Ph.D., LL.M., MBA
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Martin Müller
ARK 1. LF UK A THOMAYEROVY NEMOCNICE, PRAHA
MUDr. Daniela Netuková
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Pavel Novotný, Ph.D.
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA, neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
MUDr. Nora Profantová
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ ÚVN PRAHA
MUDr. Aleš Rára
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Mgr. Lujza Reková
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Martin Šidák
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
NEUROCHIRURGICKÁ A NEUROONKOLOGICKÁ KLINIKA 1. LF UK A ÚVN PRAHA
MUDr. Martin Voldřich, Ph.D.
AROPRO SPOLEČNOST PRO ANESTEZII S. R. O., PRAHA
MUDr. Jan Votava
KARIM 1. LF UK A ÚVN PRAHA

Doporučujeme

Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyIschemické cévní mozkové příhodyDárci orgánůSpinální neurologieSpeciální onkologieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.