Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory

Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 373 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-468-5
Dostupnost:
skladem
Pojem neuroendokrinní nádory zahrnuje heterogenní skupinu nádorů pocházejících ze sekrečních buněk neuroendokrinního systému. Nejčastěji jsou tyto neoplazie lokalizovány v pankreatu, plicích, v tenkém střevě či v apendixu, mohou však vznikat ve velkém počtu dalších orgánů. Historicky nejznámějším neuroendokrinním tumorem je karcinoid, dnes však tento pojem zahrnuje velký počet dalších nádorů. Unikátní a přitom velmi praktická monografie velkého autorského kolektivu vedeného prim. MUDr. Evou Sedláčkovou, MBA (VFN Praha) a prim. MUDr. Vierou Bajčiovou, CSc., (FN Brno) seznamuje čtenáře – onkology i lékaře dalších odborností – s aktuálním stavem diagnostiky a terapie těchto nádorů, které – vzhledem k rychle se zvyšující incidenci – již dávno nelze považovat za vzácné. Kniha je věnována nestorovi české endokrinologie, prof. MUDr. Josefu Markovi, DrSc.
Obsah
Úvodní slovo
Obecná část
1 Historie NEN
1.1 Siegfried Oberndorfer a další průkopníci
1.2 Enterochromafinní buňky – EC buňky
1.3 Klasifikace
1.4 Klinici a NEN
1.5 Somatostatinová analoga
1.6 Cílená biologická léčba
2 Epidemiologie NEN ve světě a v ČR, registry
3 Etiologie NEN
3.1 Familiární NEN
3.2 Predispoziční genetické syndromy
3.3 Chronické dráždění/infekce (proinflamatorní teorie karcinogeneze)
4 Principy diagnostiky
4.1 Patologie
4.2 Morfologická zobrazovací vyšetření
4.3 Funkční zobrazovací vyšetření
4.4 endoskopické metody v diagnostice a léčbě NEN
4.5 Biomarkery a biochemická vyšetření v diagnostice a sledování NEN
4.6 Význam biologických studií u NEN
5 Principy léčby
5.1 Chirurgie v léčbě NEN
5.2 Radioterapie v léčbě NEN
5.3 Lokoregionální léčba NEN
5.4 Chemoterapie v léčbě NEN
5.5 Somatostatin a jeho analoga
5.6 Cílená (biologická) léčba v terapii neuroendokrinních tumorů
5.7 Terapie pomocí otevřených zářičů
5.8 Imunoterapie v léčbě NEN
Speciální část
6 NEN plic a thymu
6.1 NEN plic
6.2 NEN thymu
7 Medulární karcinom štítné žlázy
8 NEN ezofagogastrické oblasti
8.1 Epidemiologie
8.2 Typizace NEN jícnu a žaludku, prognostické faktory
8.3 Klinický obraz
8.4 Diagnostické postupy
8.5 Léčba
8.6 Sledování
9 NEN pankreatu a duodena
9.1 NEN pankreatu
9.2 NEN duodena
10 Inzulinom, gastrinom a ostatní vzácné funkční nádory pankreatu
10.1 Inzulinom
10.2 Gastrinom (Zollingerův-Ellisonův syndrom)
10.3 Glukagonom
10.4 VIPom
11 NEN jejuna a ilea
11.1 Epidemiologie
11.2 Klinické projevy
11.3 Diagnostika
11.4 Léčba
11.5 Systémová terapie
11.6 Prognóza
11.7 Sledování
12 NEN tlustého střeva a konečníku
12.1 Klasifikace a epidemiologie
12.2 Patologie a genetika
12.3 Klinické příznaky a prognóza
12.4 Diagnostika
12.5 Léčba
12.6 Doporučená pravidla pro sledování nemocných
13 NEN apendixu a goblet cell karcinoid (karcinoid z pohárkových buněk)
13.1 NEN apendixu
13.2 Goblet cell karcinoid (karcinom) apendixu (karcinoid z pohárkových buněk)
14 NEN ve vzácných lokalizacích
15 NEN neznámé primární lokalizace
15.1 Charakteristika
15.2 Klinické příznaky
15.3 Diagnostické postupy
15.4 Léčebné postupy
15.5 Prognóza
16 MANEC
(smíšený adenoneuroendokrinní karcinom)
16.1 Definice
16.2 Dělení podle malignity
16.3 Diagnostika
16.4 Léčba
17 Feochromocytom a paragangliom
17.1 Epidemiologie
17.2 Genetika
17.3 Patogeneze
17.4 Histologie
17.5 Klinický obraz
17.6 Diagnostika
17.7 Léčba
18 Merkelův karcinom
18.1 Epidemiologie
18.2 Etiologie a patogeneze
18.3 Klinické příznaky
18.4 Diagnostika a klinický staging
18.5 Léčba
18.6 Prognóza
19 NEN u dětí a dospívajících
19.1 Epidemiologie
19.2 Etiologie
19.3 Klinické příznaky
19.4 Diagnostika
19.5 Diferenciální diagnostika
19.6 Léčba
19.7 Prognóza
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Eva Sedláčková, MBA
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
Klinika dětské onkologie FN Brno
MUDr. Jaroslava Barkmanová
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Beatrix Bencsíková
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno
MUDr. Hana Honová
Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM
Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK v Praze
Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Ústav patologie FNKV a 2. LF UK Praha
MUDr. Michal Standara, Ph.D.
Oddělení radiologie MOÚ Brno
MUDr. Karel Starý
Interní gastroenterologická klinika FN Brno
MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.
Gastroenterologické oddělení MOÚ Brno
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ Brno
MUDr. Marcela Tomíšková
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN MU Brno
MUDr. Jan Ulrych
I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.
Proton Therapy Center Czech, Praha
Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. David Zogala
Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK v Praze
MUDr. Miroslav Zvolský
Odbor analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR, Praha

Doporučujeme

Rakovina tlustého střeva a konečníkuSentinelová uzlinaNeuroendokrinní nádory plic a mediastinaZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.