Neuromuskulární choroby v kazuistikách

Neuromuskulární choroby v kazuistikách

Edvard Ehler, Petr Ridzoň, Ivana Štětkářová a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 240 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-612-2
Dostupnost:
poslední kusy
Neuromuskulární choroby jsou poruchy periferního nervového systému, nervosvalového přenosu a kosterních svalů. Postihují řadu oblastí nervového systému (míchu, mozkové a periferní nervy a ganglia), nervosvalovou ploténku i různé struktury kosterních svalů. Tyto choroby představují obtížnou, avšak klinicky velmi významnou oblast, se kterou se pravidelně setkává každý neurolog – ambulantní i pracující v lůžkovém zařízení. Výklad ve formě kazuistik dokáže tuto obtížnou problematiku dobře přiblížit a vysvětlit. Kazuistiky mají bohatou obrazovou dokumentaci – fotky, výsledky neurozobrazovacích vyšetření, genetické nálezy, elektrofyziologické charakteristiky. Kniha je určena pro neurology, dětské neurology, rehabilitační lékaře, ortopedy, neurochirurgy.
PŘEDMLUVA
I NEUROMUSKULÁRNÍ CHOROBY – A CASE-BASED APPROACH
1 Úvod
2 Přístup k nemocnému
3 Pomocná vyšetření
4 Genetické vyšetření
5 Magnetická rezonance v diagnostice nervosvalových onemocnění
II KAZUISTIKY
CHOROBY MOTONEURONU
KAZUISTIKA 1 Amyotrofická laterální skleróza
KAZUISTIKA 2 Bulbární amyotrofická laterální skleróza
KAZUISTIKA 3 Benigní fascikulační syndrom
KAZUISTIKA 4 Bulbospinální svalová atrofie (Kennedyho nemoc)
KAZUISTIKA 5 Primární laterální skleróza
KAZUISTIKA 6 Spinální svalová atrofie typ II
KAZUISTIKA 7 Postpolio syndrom
KAZUISTIKA 8 Poliomyelitis-like syndrom
HEREDITÁRNÍ NEUROPATIE
KAZUISTIKA 9 Charcotova-Marieova-Toothova nemoc typu 1A (CMT 1A)
KAZUISTIKA 10 Hereditární neuropatie s neuromyotonií
KAZUISTIKA 11 Hereditární senzitivní neuropatie .
KAZUISTIKA 12 Friedreichova ataxie
KAZUISTIKA 13 Adrenoleukodystrofie (X-ALD)
AUTOIMUNITNÍ NEUROPATIE
KAZUISTIKA 14
KAZUISTIKA 15 Miller-Fisherův syndrom .
KAZUISTIKA 16 Atypický Miller-Fisherův syndrom
KAZUISTIKA 17 Chronická zánětlivá demyelinizační polyneuropatie s akutním začátkem (CIDP)
KAZUISTIKA 18 Distální získaná demyelinizační symetrická polyneuropatie (DADS)
KAZUISTIKA 19 Lewisův-Sumnerův syndrom (MADSAM)
KAZUISTIKA 20 Multifokální motorická neuropatie (MMN)
KAZUISTIKA 21 Chronická idiopatická axonální polyneuropatie
KAZUISTIKA 22 Oboustranná paréza bránice (plexitis brachialis)
JINÉ NEUROPATIE
KAZUISTIKA 23 Diabetická polyneuropatie
KAZUISTIKA 24 Hrudní radikulitida při neuroborrelióze
KAZUISTIKA 25 Iatrogenní ischemická léze plexus lumbalis
KAZUISTIKA 26 Idiopatická bolestivá axonální lumbosakrální plexopatie
KAZUISTIKA 27 Borreliová lumbální radikuloplexitida
KAZUISTIKA 28 Neuropatie u alkoholika
KAZUISTIKA 29 Otrava lithiem
KAZUISTIKA 30 Stiff person syndrom (SPS)
KAZUISTIKA 31 Morvanův syndrom
KAZUISTIKA 32 Hrudní radikulární syndrom Th1
KAZUISTIKA 33 Iatrogenní léze n. ulnaris
KAZUISTIKA 34 Neurofibrom n. ulnaris na paži
PORUCHY NEUROMUSKULÁRNÍHO PŘENOSU
KAZUISTIKA 35 Myasthenia gravis
KAZUISTIKA 36 Okulární forma myasthenia gravis
KAZUISTIKA 37 Myasthenia gravis s protilátkami proti svalové specifické kináze (anti-MuSK)
KAZUISTIKA 38 Lambertův-Eatonův myastenický syndrom
KAZUISTIKA 39 Lambertův-Eatonův myastenický syndrom paraneoplastické etiologie
KAZUISTIKA 40 Kongenitální myastenický syndrom (DOK7)
KAZUISTIKA 41 Alimentární botulismus
KAZUISTIKA 42 Tyreotoxická periodická paralýza
SVALOVÉ DYSTROFIE
KAZUISTIKA 43 Svalová dystrofie Duchenneova typu
KAZUISTIKA 44 Svalová dystrofie Beckerova typu
KAZUISTIKA 45 Facioskapulohumerální dystrofie
KAZUISTIKA 46 Svalová dystrofie (Emeryova-Dreifussova)
KAZUISTIKA 47 Pletencová svalová dystrofie typu 2A
KAZUISTIKA 48 Pletencová svalová dystrofie LGMD 2A
KAZUISTIKA 49 Pletencová svalová dystrofie LGMD 2I
KAZUISTIKA 50 Myotonická dystrofie I. typu
KAZUISTIKA 51 Myotonická dystrofie II. typu
KAZUISTIKA 52 Paramyotonia congenita
KAZUISTIKA 53 Kongenitální svalová dystrofie typu 1A
KAZUISTIKA 54 Kongenitální myopatie podmíněná dvěma mutacemi v genu RYR1
KAZUISTIKA 55 Distální myopatie podmíněná mutací v genu MYH7
KAZUISTIKA 56 Bethlemova myopatie
ZÁNĚTLIVÉ A JINÉ MYOPATIE
KAZUISTIKA 57 Dermatomyozitida
KAZUISTIKA 58 Imunitně zprostředkovaná nekrotizující myopatie
KAZUISTIKA 59 Paraneoplastická nekrotizující polymyozitida
KAZUISTIKA 60 Myozitida s inkluzními tělísky – sporadická forma
KAZUISTIKA 61 Kearnsův-Sayreův syndrom (mitochondriální poruchy)
KAZUISTIKA 62 Glykogenóza II – adultní forma
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
MEDAILONKY AUTORŮ
REJSTŘÍK
Hlavní autoři:
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
MUDr. Petr Ridzoň
Neurologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Ceé
Neurochirurgická klinika UJEP a MNUL, Soukromá ambulance Litoměřice
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Lívie Mensová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Kniha je určena pro neurology, dětské neurology, rehabilitační lékaře, ortopedy, neurochirurgy.

Doporučujeme

Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosuLexikon operačních výkonůModerní farmakoterapie v neurologiiFunkční stereotaktická neurochirurgieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.