New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology

New Surgical Techniques and Medical Treatment in Urogynecology

Alois Martan, Jaromír Mašata, Kamil Švabík, et al.

Formát:
125x190
Vazba:
V4, 256 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
459,- Kč (MC 540,- Kč)
Sleva:
81,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-411-1
Dostupnost:
skladem
Urogynekologie se během posledních letech stala jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie. Nové operační postupy využívající unikátní hi-tech materiály a pomůcky, přinášejí pacientkám dříve nemysliltelné zlepšení kvality života, dlouhodobý efekt je však závislý především na precizně a bezchybně provedeném operačním zákroku. Jedním z průkopníků těchto nových metod je prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., urogynekolog evropského významu, logickým pokračováním dvou úspěšných vydání jeho knihy Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii je anglické vydání. To vychází z druhého českého vydání (včetně rozsáhlé kapitoly věnované urogynekologické farmakoterapii), je však opět rozšířeno a aktualizováno. Předmluvu ke knize napsala přední švýcarská urogynekoložka prof. Dr. med. Annette Kuhn (Univerzitní nemocnice Bern), pochvalné recenzní komentáře připojilo několik dalších předních evropských urogynekologů, včetně Prof. Dr. med. Eckharda Petriho (Univerzitní nemocnice Greifswald) nebo Prof. Dr.med. Heinze Kölbla (Univerzitní nemocnice ve Vídni). Novinkou zásadního významu je 11 videozáznamů operačních technik popisovaných v knize, které jsou přístupné na stránkách maxdorf.com.
Forewor
Abbreviations
1 Introduction
2 Anatomy of the lower urinary tract
2.1 Bladder
2.2 Urethra
2.3 Pelvic Floor (Pelvic Diaphragm)
2.4 Urogenital Diaphragm
2.5 Suspensory Apparatus of the Vagina
3 Physiology and pa thophysiology of micturition and continence
3.1 Physiology of Micturition and Continence Mechanisms
3.2 Functional Disorders of the Lower Urinary Tract
3.3 Innervation of the Bladder and Urethra
4 Definitions
4.1 Urodynamic Stress Incontinence
4.2 Urge Incontinence and Overactive Bladder (OAB)
4.3 Reflex Incontinence
4.4 Paradoxical Incontinence
4.5 Urinary Disorders
4.6 Pelvic Organ Prolapse
5 Examination methods
5.1 Medical History
5.2 Physical Examination and Clinical Tests
5.3 Laboratory Examination
5.4 Urodynamic Examination Methods
5.5 Leak Point Pressure
5.6 Imaging Methods
5.7 Study of Nerve Conductivity, Reflex Latency, and Evoked Potentials
5.8 Diagnosis of Overactive Bladder (OAB)
5.9 Conclusions and Recommendations for the Implementation of Basic and Specialized Tests
6 Common causes of stress urinary incontinence and pelvic organ prolapse
7 Common surgical procedures for stress urinary incontinence in women
7.1 Burch Colpopexy
7.2 Marshall-Marchetti-Krantz Operation (MMK)
7.3 Bladder Neck Suspension by Tape—Sling Operation
7.4 Suspension of the Urethra According to Pereyra-Stamey-Raz
7.5 Vaginal Tension-Free Tape Surgeries
7.5.1 Tension-Free Vaginal Tape (TVT)
7.5.2 Transobturator Tape
7.5.3 Retropubic Approach
7.5.4 Why Do We Use Synthetic Tapes?
7.5.5 Single-Incision Mini-Slings (SIMS)
7.6 Bulking Agents
7.6.1 Bulkamid®
8 C ommon surgical procedures for the treatment of pelvic floor defects in women
8.1 Anterior Compartment
8.1.1 Barnett-Macku Method of Anterior Colporrhaphy
8.2 Central Compartment
8.2.1 Amreich II-Richter Sacrospinous Fixation
8.2.2 Laparoscopic Promontofixation (Sacrocolpopexy)
8.3 Posterior Compartment
8.3.1 Colpoperineoplasty
9 Foreign implant ma terials and selected operation techniques
9.1 A New Approach to Implant Use
9.1.1 Fixed Implants
9.1.2 Loosely Placed Implants
9.1.3 Loosely Placed Trimmed Implants
9.2 Classification of Materials
9.2.1 Synthetic Materials
9.2.2 Biological Materials
9.3 The Incidence of Complications after Tape Surgery in Women Treated for SUI
9.4 The Incidence and Treatment of Complications after Prosthetic Reconstructive Surgery of the Pelvic Floor in Women
10 Frequently asked questions related to sui and pelvic organ prolapse
10.1 Frequently Asked Questions Related to the Origin and Treatment of SUI
10.2 Frequently Asked Questions Related to the Origin and Therapeutic Treatment of Pelvic Organ Prolapse
11 Pharma cotherapy
11.1 Medical Treatment of SUI
11.1.1 Options for Medical Treatment of SUI
11.1.2 The Urethra and Its Role in Maintaining Urinary Continence in Women
11.1.3 Increase of Outflow Resistance in the Urethra
11.1.4 New Options in the Medical Treatment of SUI
11.1.5 Conclusion and Practical Recommendations
11.2 Treatment of OAB and Urge Urinary Incontinence
11.2.1 Treatment of Urgency and Urge Urinary Incontinence (OAB)
11.2.2 Overview of the Most Commonly Used Medications in the Treatment of Urgency or Urge Incontinence (OAB)
11.2.3 Conclusion and Practical Recommendations
12 Mistakes and errors in medical treatment of urinary incontinence
SUMMARY
Recommended reading
About the authors
Index ����
Specialized Equipment Manufa cturers
Surgery Videos
Professor Alois Martan, M.D., D.Sc.
Head, Department of Obstetrics and Gynecology
First Faculty of Medicine and General University Hospital
Charles University, Prague, Czech Republic

Co-Authors:
Assoc. Prof. Jaromír Mašata, M.D., Ph.D.
Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine and General University Hospital
Charles University, Prague, Czech Republic
Kamil Švabík, M.D., Ph.D.
Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine and General University Hospital
Charles University, Prague, Czech Republic
Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce za rok 2015: 2.místo za knižní publikace
Cena ČGPS ČLS JEP za nejlepší monografii v oboru gynekologie a porodnictví za roky 2014–2015
Gynekologové, urologové

Doporučujeme

Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii, 2. rozšířené a přepracované vydáníRobotická chirurgie v gynekologiiPreeklampsieGynekologie, 1. vydáníAtlas panoramatické hysteroskopieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.