Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii, 2. rozšířené a přepracované vydání

Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii, 2. rozšířené a přepracované vydání

Řešení stresové inkontinence moči,defektů pánevního dna a OAB u žen

Alois Martan a kol.

Formát:
125 × 190 mm
Vazba:
vázaná, 230 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
417,- Kč (MC 490,- Kč)
Sleva:
73,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-348-0
Dostupnost:
skladem
Urogynekologie se během posledních let stala jednou z nejprogresivnějších oblastí gynekologie. Zásluhu na tom nepochybně mají zcela nové operační postupy využívající nové hitech materiály a pomůcky. Dlouhodobý efekt pro pacientky je však vždy závislý především na precizně a bezchybně provedeném operačním zákroku. Právě této potřebě vyšlo vstříc první vydání knihy prof. MUDr. Aloise Martana, DrSc., jehož zásluhou se řada nových operačních metod v ČR skutečně rozšířila.
Druhé vydání je aktualizované z hlediska stále přicházejících nových metod, ale rovněž o rostoucí zkušenosti s metodami, které byly novinkou před několika lety. Autor na základě četných přání čtenářů-gynekologů knihu doplnil také o celé spektrum medikamentózní léčby používané v urogynekologii, čímž kniha získává zcela nový rozměr.
1 Úvod
2 Anatomie dolních močových cest
2.1 Močový měchýř
2.2 Uretra
2.3 Diaphragma pelvis
2.4 Diaphragma urogenitale
2.5 Závěsný aparát pochvy
3 Fyziologie a patofyziologie mikce a kontinence
3.1 Fyziologie mikce a mechanismus kontinence
3.2 Poruchy funkce dolních močových cest
3.3 Inervace močového měchýře a uretry
4 D efinice a vymezení pojmů
4.1 Urodynamická stresová inkontinence moči
4.2 Urgentní inkontinence a hyperaktivní močový měchýř (OAB)
4.3 Reflexní inkontinence
4.4 Paradoxní (přebytková) inkontinence
4.5 Poruchy močení
4.6 Sestup orgánů malé pánve (pelvic organ prolapse – POP)
5 V yšetřovací metody
5.1 Anamnéza
5.2 Fyzikální vyšetření a klinické testy
5.3 Laboratorní vyšetření
5.4 Urodynamické vyšetřovací metody
5.5 Leak point pressure
5.6 Zobrazovací metody
5.7 Studium vodivosti nervů, latence reflexů a evokovaných potenciálů
5.8 Diagnostika hyperaktivního močového měchýře (OAB)
5.9 Závěry a doporučení k provádění základních a specializovaných vyšetření
6 Nejčastější příčiny stresové inkontinence moči a sestupu
orgánů malé pánve
7 Nejčastěji prováděné operační postupy při řešení stresové inkontinence moči u žen
7.1 Kolpopexis sec. Burch
7.2 Marshallova-Marchettiho-Krantzova operace
7.3 Závěs hrdla močového měchýře páskou – sling operation
7.4 Závěs uretry podle Pereyry-Stameyho-Ratze
7.5 Vaginální tahuprosté páskové operace – „tension-free“ operace
7.5.1 TVT (tension free vaginal tape) – tahuprostá vaginální páska
7.5.2 Transobturátorová páska (transobturator tape)
7.5.3 TOT, TVT-O (transobturator tape/out-in; in-out)
7.5.4 TVT‑S (TVT SECUR* System)
7.5.5 MiniArc
7.5.6 AJUSTTM
7.5.7 TVT ABBREVO
7.5.8 TVT EXACT
7.5.9 Proč se užívá syntetická páska?
7.5.10 Bulking agents
8 N ejčastěji prováděné operační postupy při řešení defektů pánevního dna u žen
8.1 Přední kompartment
8.1.1 Kolporrhaphia anterior podle Barnetta-Macků
8.2 Střední kompartment
8.2.1 Vaginaefixatio sacrospinalis (podle Amreicha II-Richtera)
8.2.2 Laparoskopická promontofixace (sakrokolpopexe)
8.3 Zadní kompartment
8.3.1 Kolpoperineoplastika
9 Cizorodé implantační materiály, technika vybraných operací
9.1 Nový přístup k užití implantátů
9.1.1 Fixované implantáty
9.1.1.1 PROLIFTTM
9.1.1.2 PROLIFT+MTM
9.1.1.3 ELEVATETM
9.1.1.4 NUVIA
9.1.1.5 Uphold® LITE
9.1.1.6 Pinnacle® POSTERIOR
9.1.2 Volně umístěné implantáty
9.1.2.1 PROSIMATM
9.1.3 Volně umístěné stříhané implantáty
9.2 Klasifikace materiálů
9.2.1 Syntetické materiály
9.2.2 Biologické materiály
9.3 Výskyt komplikací po páskových operacích žen se SUI a jejich řešení
9.4 Výskyt komplikací po protetických rekonstrukčních operacích pánevního dna a jejich řešení u žen
10 Nejčastěji kladené otázky v souvislosti se SUI a sestupem pánevních orgánů
10.1 Nejčastěji kladené otázky v souvislosti se vznikem a léčebným řešením SUI
10.2 Nejčastěji kladené otázky v souvislosti se vznikem a léčebným řešením sestupu pánevních orgánů
11 Farmakoterapie
11.1 Medikamentózní léčba stresové inkontinence moči
11.1.1 Možnosti medikamentózní léčby SUI
11.1.2 Uretra a její podíl v udržení kontinence moči u žen
11.1.3 Zvýšení rezistence (výtokového odporu) v uretře
11.1.4 Nové možnosti v medikamentózní léčbě SUI
11.1.5 Závěr a doporučení pro praxi
11.2 Léčba OAB a urgentní inkontinence moči
11.2.1 Léčba urgence (OAB) a urgentní inkontinence moči
11.2.2 Přehled nejčastěji používaných léků v léčbě urgence (OAB) či urgentní inkontinence moči
11.2.3 Závěr a doporučení pro praxi
12 C hyby a omyly medikamentózní léčby inkontinence moči
Souhrn
Summary
Použitá a doporučená literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Kniha je určena gynekologům, urologům a kolorektálním chirurgům.

Doporučujeme

New Surgical Techniques and Medical Treatment in UrogynecologyFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.