Nozokomiální nákazy

Nozokomiální nákazy

3. vydáni

Helena Šrámová a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 400 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-286-5
Dostupnost:
skladem
Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8–12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7–15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální infekce. Ty jsou příčinou 37 000 úmrtí ročně! Maxdorf Jessenius nyní připravuje třetí, rozšířené, aktualizované a doplněné vydání dnes již klasické příručky věnované nozokomiálním nákazám, jejich prevenci a léčbě. Autorský kolektiv vedený MUDr. Helenou Šrámovou ze Státního zdravotního ústavu, je tvořen předními českými odborníky v problematice nozokomiálních nákaz a hygieny zdravotnických zařízení.
Předmluva
1 Úvod do epidemiologie nozokomiálních nákaz
1.1 Historie NN
1.2 Základní definice a pojmy NN
1.3 Charakteristika procesu vzniku a šíření NN
1.4 Nejvýznamnější NN
1.5 Epidemiologické metody sledování NN a výskyt NN ve světě a u nás
2 Původci nozokomiálních nákaz
2.1 Markerování nemocničních kmenů
2.2 Významní původci v současné době
2.3 Rezistence původců NN na antimikrobní látky
3 Zdroj nozokomiálních nákaz
3.1 Pacient jako zdroj NN
3.2 Návštěvník jako zdroj NN
3.3 Zdravotnický personál jako zdroj NN
3.4 Zdravotnický pracovník jako vnímavý jedinec
4 Přenos nozokomiálních nákaz – nespecifická vehikula
4.1 Ovzduší
4.2 Voda
4.3 Nemocniční strava
4.4 Nemocniční prádlo
4.5 Podlahy, plochy a předměty ve zdravotnických zařízeních
4.6 Nemocniční odpad
Příloha A: Schéma odpadů ze zdravotnických zařízení
Příloha B: Katalog odpadů
4.7 Hmyz a jiní živočichové ve zdravotnictví
5 Přenos nozokomiálních nákaz – specifická vehikula
5.1 Operační rána
5.2 Parenterální aplikace léků
5.3 Centrální venózní katétry
5.4 Močové katétry
5.5 Přístroje pro umělou ventilaci
5.6 Endoskopy
5.7 Stomatologické nástroje a přístroje
5.8 Přístroje pro hemodialýzu
5.9 Implantace cizích těles
5.10 Oční tonometry
5.11 Lékařské nástroje a zdravotnické pomůcky
6 Vnímavý jedinec – pacient
6.1 Klinická podstata vzniku NN
6.2 Klinická prevence NN
6.3 Neinfekční hospitalismus
7 Plnění surveillance programu NN
Přílohy
Příloha 1 (A) Definice nozokomiálních specifických nákaz
Příloha 1 (B) Systém definic nozokomiálních infekcí
Příloha 2 Legionely
Příloha 3 Zásady ošetřování endoskopických přístrojů a pomůcek
Příloha 4 Zásady pro ošetřování očních tonometrů
Příloha 5 Jednotný dietní systém
Příloha 6 Stručný seznam základní legislativy MZČR platné v oblasti epidemiologie a mikrobiologie
Příloha 7 Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ve smyslu pozdějších předpisů
Příloha 8 Kontrola účinnosti parního sterilizačního přístroje a sterilizace při výkonu státního zdravotního dozoru
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
O autorech
Rejstřík
MUDr. Helena Šrámová, CSc.

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Vilma Benešová
FN Praha – Motol
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
SZÚ Praha
RNDr. Erich Pazdziora, CSc.
ZÚ Nový Jičín
MUDr. Vladimír Polanecký
IPVZ Praha
RNDr. Věra Toršová, CSc.
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.
SZÚ Praha
Kniha je určena lékařům veškerých typů lůžkových zařízení, dále hygienikům a infekcionistům.

Doporučujeme

Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nimHygiena a epidemiologie pro ambulantní praxiMeningokokové onemocněníZáklady moderní venerologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.