Obecná onkologie

Obecná onkologie

Tomáš Büchler a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
Pevná (V8), barevné ilustrace, 384 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-617-7
EAN:
9788073456177
Dostupnost:
skladem
Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Zejména léčebné možnosti se mění téměř před očima, cílená a biologická léčba, stejně jako imunoterapie a další moderní léčebné modality se rychle dostávají z laboratoří do každodenního arzenálu klinických imunologů.
Kolektiv autorů z několika komplexních onkologických center České republiky vedený doc. MUDr. Tomášem Büchlerem, Ph.D., po úspěchu Speciální onkologie (1. vyd. 2017) sestavil další publikaci – Obecná onkologie. I v té je důraz kladen na srozumitelnost, přehlednost a na praktickou aplikovatelnost poznatků do klinické praxe. Kniha je určena jak pro přípravu ke zkouškám, tak pro každodenní onkologickou praxi.
Předmluva
I. BIOLOGIE NÁDORŮ
1 Základy nádorové biologie
2 Hereditární nádorové syndromy
3 Patologie nádorů
4 Imunologie nádorů
5 Paraneoplastické syndromy
II. EPIDEMIOLOGIE A DIAGNOSTIKA NÁDORŮ
6 Epidemiologie nádorů
7 Zobrazovací metody a hodnocení klinické odpovědi
8 Rizikové faktory a prevence nádorů
9 Screening zhoubných nádorů
10 Klasifikace a staging nádorů
11 Symptomatologie nádorů
12 Nádorové markery a tekutá biopsie
III. PŘÍSTUP K NEMOCNÝM
13 Psychoonkologie
14 Komunikace s pacientem
15 Geriatrická onkologie
16 Kvalita života
17 Základní principy farmakoekonomiky a hodnocení klinického benefitu léků
IV. LÉČBA NÁDORŮ
18 Terapie – cíle, definice, endpoints
19 Klinické studie a medicína založená na důkazech
20 Chemoterapie nádorových onemocnění
20.1 Biologické předpoklady účinku chemoterapie
20.2 Citlivost buněk k chemoterapii
20.3 Mechanismus účinku cytostatik
20.4 Aplikace chemoterapie
20.5 Dávkování chemoterapie a léčebné režimy
20.6 Postavení chemoterapie v onkologické léčbě
20.7 Rezistence na chemoterapii
20.8 Posouzení léčebné odpovědi na chemoterapii
20.9 Indikace a kontraindikace chemoterapie
21 Radioterapie
22 Hormonální léčba
23 Cílená léčba
24 Imunoterapie nádorů
25 Onkochirurgie
26 Genová terapie
27 Nukleární medicína v onkologii
26.1 Nukleární medicína v onkologické diagnostice
26.2 Nukleární medicína v onkologické léčbě
28 Intervenční radiologie v onkologii
29 Vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací krvetvorných buněk
30 Alternativní léčba
V. PODPŮRNÁ PÉČE
31 Principy paliativní péče v onkologii
32 Akutní stavy v onkologii
32.1 Syndrom intrakraniální hypertenze
32.2 Syndrom horní duté žíly
32.3 Syndrom míšní komprese
32.4 Syndrom nádorového rozpadu
32.5 Febrilní neutropenie
32.6 Tromboembolická nemoc
32.7 Nádorová obstrukce a perforace
32.8 Patologické fraktury
32.9 Další akutní stavy v onkologii
33 Nutrice v onkologii
34 Časté symptomy nádorů
34.1 Výpotky
34.2 Onkologická bolest
34.3 Alopecie
34.4 Neuropatie
34.5 Nevolnost a zvracení
34.6 Febrilní neutropenie
34.7 Kožní toxicita
35 Dispenzarizace a rehabilitace
36 Dlouhodobé komplikace nádorů a onkologické léčby
37 Onkofertilita
Doporučené zdroje informací
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonek hlavního autora
Rejstřík
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Mgr. Veronika Büchler
Terapie.Info – psychiatrie, psychologie a psychoterapie, Praha
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha
Doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika, FN a LF UK, Plzeň
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Klinika hematoonkologie, FN a LF Ostravské univerzity, Ostrava
MUDr. Petra Holečková, Ph.D.
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK, Praha
MUDr. Jana Hornová
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Štěpán Houdek
Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Institut biostatiky a bioanalýz, LF Masarykovy univerzity, Brno
MUDr. Tomáš Jelínek
Klinika hematoonkologie FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, Ostrava
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Klinika hematoonkologie, FN a LF Ostravské univerzity, Ostrava
RNDr. Denisa Krejčí
Institut biostatistiky a analýz, LF Masarykovy univerzity, Brno a ÚZIS ČR, Praha
MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Oddělení radiologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Martin Matějů, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
RNDr. Jan Mužík, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz, LF Masarykovy univerzity, Brno a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
MUDr. Igor Richter, Ph.D.
Komplexní onkologické centrum, KN Liberec a Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Blanka Rosová
Ústav patologie a molekulární medicíny, 3. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Aneta Rozsypalová
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
CEITEC, Brno
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
Mgr. Ivana Svobodová
Institut biostatistiky a analýz, LF Masarykovy univerzity, Brno a ÚZIS ČR, Praha
MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
Onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Alice Tašková, FEBTS, MBA
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Katarína Lajbl Večeřová
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
Onkologická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr. David Zogala
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
MUDr. Lucie Žitňanská
Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha
Kniha je určena především onkologům, užitečná bude rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří pečují o onkologické pacienty.

Doporučujeme

Neinvazivní karcinomy prsuSentinelová uzlinaCytokiny v klinické medicíněAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.