Oftalmologie

Oftalmologie

Pro pregraduální i postgraduální přípravu

Jarmila Heissigerová a kol.

Formát:
200×265
Vazba:
pevná (V8), 380 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
1101,- Kč (MC 1295,- Kč)
Sleva:
194,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-580-4
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Kompletní a moderní přehled očního lékařství v atraktivním grafickém zpracování usnadňujícím zapamatování a vyhledávání potřebných informací. V čele rozsáhlého autorského kolektivu českých oftalmologů stojí prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA, přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN. Publikace obsahuje ve srozumitelné formě všechny vyšetřovací metody používané v současné oftalmologii, od klasických až po ty nejmodernější.
Podobně přehledně je pojata také terapie, opět od klasických zevních přípravků až po sofistikovanou biologickou léčbu. Kniha je určena především oftalmologům, a to jak v rámci přípravy na specializační zkoušky, tak jako příručka pro každodenní ambulantní či nemocniční praxi.
PŘEDMLUVA
1 TEORETICKÉ ZÁKLADY OFTALMOLOGIE | Jarmila Heissigerová
1.1 Stručný historický úvod
1.2 Stručná embryologie oka
1.3 Vrozené vývojové vady oka
1.3.1 Dysgeneze předního segmentu
1.3.2 Vývojová onemocnění rohovky
1.3.3 Vývojová onemocnění uvey
1.3.4 Vývojové poruchy čočky
1.3.5 Vývojová onemocnění sklivce
1.3.6 Vývojová onemocnění sítnice
1.3.7 Vývojová onemocnění zrakového nervu
1.4 Anatomie očního aparátu
1.4.1 Orbita
1.4.2 Okohybné svaly
1.4.3 Cévní zásobení oka
1.4.4 Inervace oka
1.4.5 Adnexa
1.4.6 Oko
1.5 Morfologický základ neurooftalmologie
1.5.1 Anatomie zrakové dráhy
1.5.2 Reakce zornic
1.6 Stručné základy optiky
1.6.1 Optika (fyzikální a geometrická)
1.6.2 Refrakce světla
1.6.3 Prismata
1.6.4 Čočky
1.6.5 Aberace sférických čoček
1.6.6 Lidské oko jako optický systém
1.7 Zpracování signálu v sítnici
1.8 Základy imunologie oka
1.8.1 Imunokompetentní buňky
1.8.2 Oko a jeho imunitní reakce
1.8.3 Imunologická léčba využívaná v oftalmologii
2 VYŠETŘOVACÍ METODY A POSTUPY | Jarmila Heissigerová, Bohdan Kousal
2.1 Anamnéza
2.2 Vyšetření zrakové ostrosti
2.3 Vyšetření oka a jeho okolí
2.4 Štěrbinová lampa
2.5 Přímá oftalmoskopie
2.6 Nepřímá oftalmoskopie
2.7 Tonometrie oka
2.8 Vyšetření slz
2.9 Pachymetrie rohovky
2.10 Gonioskopie
2.11 Kontrastní citlivost
2.12 Amslerova mřížka
2.13 Vyšetření barvocitu
2.14 Vyšetření zorného pole
2.15 Ultrazvuk
2.16 Optická koherenční tomografie
2.17 Angiografie oka
2.18 Autofluorescence fundu
2.19 Elektrofyziologická vyšetření
2.20 Vyšetření okulomotorické rovnováhy
2.21 Hertelův exoftalmometr
2.22 Další specializované testy
2.23 Celková vyšetření pro stanovení příčiny postižení oka
3 REFRAKČNÍ VADY A JEJICH ŘEŠENÍ | Petr Novák, Petr Sklenka
3.1 Refrakční vady oka
3.1.1 Krátkozrakost (myopie)
3.1.2 Dalekozrakost (hypermetropie, hyperopie)
3.1.3 Astigmatismus
3.1.4 Presbyopie
3.1.5 Afakie a pseudofakie
3.1.6 Doporučená vyšetření
3.2 Korekce refrakčních vad
3.2.1 Brýlová korekce
3.2.2 Korekce kontaktními čočkami
3.2.3 Laserová korekce
3.2.4 Refrakční nitrooční zákroky
4 ONEMOCNĚNÍ OČNÍCH ADNEX | Pavel Kuthan, Jarmila Heissigerová
4.1 Nemoci očních víček
4.1.1 Poruchy víček jako celku
4.1.2 Infekční záněty víček
4.1.3 Neinfekční afekce víček
4.1.4 Nádory víček
4.2 Onemocnění řas a obočí
4.2.1 Onemocnění řas
4.2.2 Změny obočí
4.3 Onemocnění slzných cest
4.3.1 Záněty slzné žlázy (dacryoadenitis)
4.3.2 Nádory slzné žlázy
4.3.3 Záněty slzného vaku (dacryocystitis)
4.3.4 Neprůchodnost slzných cest
5 NEMOCI SPOJIVKY | Aneta Klímová, Lukáš Huňa
5.1 Degenerativní onemocnění spojivky
5.1.1 Pinguekula
5.1.2 Spojivková cysta
5.1.3 Konjunktivochaláza
5.1.4 Pterygium
5.2 Záněty spojivek
5.2.1 Infekční záněty spojivek
5.2.2 Neinfekční záněty spojivek
5.3 Syndrom suchého oka
5.4 Nádory spojivky
5.4.1 Melanocytární epidermální nádory spojivky
5.4.2 Nemelanocytární epidermální nádory spojivky
5.4.3 Stromální nádory spojivky
5.4.4 Metastatické postižení spojivky
6 NEMOCI ROHOVKY | Pavlína Skalická, Petra Lišková, Lukáš Huňa
6.1 Degenerativní onemocnění rohovky
6.2 Rohovkové dystrofie
6.3 Metabolická onemocnění s ukládáním substancí v rohovkách
6.4 Ektatické poruchy rohovky
6.4.1 Keratokonus
6.4.2 Pelucidní marginální degenerace
6.4.3 Keratoglobus
6.5 Záněty rohovky (keratitidy)
6.5.1 Keratitidy infekční
6.5.2 Neinfekční a jiné keratitidy/keratopatie
6.6 Chirurgické techniky
6.6.1 Spojivkový lalok podle Gundersena
6.6.2 Transplantace amniové membrány
6.6.3 Keratoplastika
6.6.4 Keratoprotéza
7 NEMOCI EPISKLÉRY A SKLÉRY | Jarmila Heissigerová
7.1 Episkleritidy
7.2 Skleritidy
7.2.1 Neinfekční skleritidy
7.2.2 Infekční skleritidy
8 NEMOCI ČOČKY | Petr Sklenka
8.1 Příčiny rozvoje katarakty
8.2 Klinické projevy katarakty
8.3 Léčba katarakty
8.3.1 Předoperační péče
8.3.2 Operační techniky
8.3.3 Pooperační péče
8.4 Nitrooční čočky – IOČ
8.5 Vybrané rizikové stavy
8.6 Komplikace léčby katarakty a jejich řešení
8.7 Změny pozice čočky v oku
8.8 Vrozená katarakta a další vývojové vady čočky
9 UVEITIDY | Petra Svozílková, Michaela Brichová
9.1 Infekční uveitidy
9.1.1 Herpetické uveitidy
9.1.2 Oční toxoplasmóza
9.1.3 Oční toxokaróza
9.1.4 Tuberkulóza
9.1.5 Syfilis
9.1.6 Borelióza – lymeská nemoc
9.1.7 Oční projevy nemoci kočičího škrábnutí
9.1.8 Endoftalmitida
9.2 Neinfekční uveitidy
9.2.1 Neinfekční uveitidy bez systémového onemocnění
9.2.2 Neinfekční uveitidy při systémovém onemocnění
9.3 Uveální maskující syndromy
9.3.1 Benigní uveální maskující syndromy
9.3.2 Maligní uveální maskující syndromy
10 NEMOCI SÍTNICE | Bohdana Kalvodová, Zora Dubská, Bohdan Kousal, Marcela Michaličková, Jarmila Heissigerová
10.1 Cévní onemocnění sítnice
10.1.1 Venózní sítnicová okluze
10.1.2 Arteriální sítnicová okluze
10.1.3 Diabetická retinopatie
10.1.4 Hypertenzní retinopatie
10.1.5 Makroaneurysma sítnicové cévy
10.1.6 Coatsova choroba (morbus Coats)
10.1.7 Retinopatie nedonošených
10.2 Odchlípení sítnice
10.2.1 Rhegmatogenní odchlípení sítnice
10.2.2 Trakční odchlípení sítnice
10.2.3 Exsudativní odchlípení sítnice
10.3 Choroby vitreomakulárního rozhraní
10.3.1 Vitreomakulární rozhraní
10.3.2 Primární (idiopatická) makulární díra
10.3.3 Epimakulární membrána
10.4 Chirurgická metoda pars plana vitrektomie
10.4.1 Indikace
10.4.2 Základní principy a cíle chirurgie
10.5 Hereditární onemocnění sítnice
10.5.1 Dystrofie sítnice
10.5.2 Dystrofie cévnatky
10.6 Získaná onemocnění makuly
10.6.1 Centrální serózní chorioretinopatie
10.6.2 Věkem podmíněná makulární degenerace
10.6.3 Degenerativní myopie
10.6.4 Cystoidní makulární edém
10.6.5 Angioidní pruhy
10.6.6 Parafoveální (juxtafoveální) retinální teleangiektazie
11 GLAUKOM | Marek Fichtl, Eva Růžičková, Lucie Rezková
11.1 Primární glaukom s otevřeným úhlem
11.2 Primární uzávěr úhlu, glaukom s uzavřeným úhlem
11.3 Sekundární glaukomy
11.3.1 Sekundární glaukomy s otevřeným komorovým úhlem
11.3.2 Sekundární glaukomy s uzavřeným komorovým úhlem
11.4 Glaukomy dětského věku
11.4.1 Primární kongenitální glaukom
11.4.2 Primární juvenilní glaukom (juvenilní glaukom s otevřeným úhlem)
11.4.3 Sekundární glaukomy v dětském věku
11.5 Léčba glaukomu
11.5.1 Konzervativní léčba
11.5.2 Léčba laserová
11.5.3 Chirurgická léčba glaukomu
12 NITROOČNÍ NÁDORY | Johana Glezgová
12.1 Uveální melanocytické nádory
12.1.1 Névus
12.1.2 Uveální melanom
12.1.3 Melanocytom
12.2 Uveální nemelanocytární nádory
12.2.1 Osteom
12.2.2 Neurofibrom
12.2.3 Neurilemom (schwannom)
12.2.4 Leiomyom
12.2.5 Juvenilní xantogranulom
12.3 Nádory uveálního epitelu
12.3.1 Meduloepiteliom (dyktiom)
12.3.2 Adenom, adenokarcinom
12.4 Vaskulární tumory
12.4.1 Ohraničený uveální hemangiom
12.4.2 Difuzní uveální hemangiom
12.4.3 Kapilární hemangiom
12.4.4 Kavernózní hemangiom
12.4.5 Racemózní hemangiom
12.4.6 Vazoproliferativní tumor
12.5 Uveální metastázy
12.6 Tumory sítnice a optického nervu
12.6.1 Retinoblastom
12.6.2 Gliální tumory
12.6.3 Hypertrofie pigmentového epitelu sítnice
12.7 Nitrooční lymfomy a leukemie
12.7.1 Primární nitrooční lymfom
12.7.2 Leukemie
12.8 Fakomatózy
12.8.1 Neurofibromatóza
12.8.2 Tuberózní skleróza – Bournevillova choroba
12.8.3 Von Hippelův-Lindauův syndrom – angiomatosis retinocerebellaris
12.8.4 Sturgeův-Weberův syndrom – encefalofaciální kavernózní hemangiomatóza
12.8.5 Wyburnův-Masonův syndrom
12.8.6 Ataxia teleangiectatica
12.8.7 Klippelův-Trenaunayův-Weberův syndrom
12.9 Léčba nitroočních nádorů
12.9.1 Periodické sledování
12.9.2 Laserová fotokoagulace
12.9.3 Transpupilární termoterapie (TTT)
12.9.4 Fotodynamická terapie (PTD)
12.9.5 Radioterapie
12.9.6 Chirurgická léčba
12.9.7 Kombinace metod
12.9.8 Chemoterapie a biologická léčba
13 NEUROOFTALMOLOGIE | Pavel Diblík
13.1 Poruchy zorného pole
13.2 Poruchy zornicových reakcí
13.3 Supra- a internukleární poruchy hybnosti
13.4 Nystagmus
13.4.1 Nystagmus fyziologický a experimentální
13.4.2 Nystagmus okulogenní
13.4.3 Nystagmus neurogenní (centrální)
13.4.4 Nystagmus otogenní
13.5 Obrna okohybných nervů
13.5.1 Obrna nervus oculomotorius (n. III)
13.5.2 Obrna nervus trochlearis (n. IV)
13.5.3 Obrna nervus abducens (n. VI)
13.6 Syndrom kavernózního splavu
13.6.1 Karotidokavernózní píštěl
13.6.2 Pituitární apoplexie
13.7 Myasthenia gravis
13.8 Poruchy inervace n. trigeminus (n. V)
13.9 Porucha n. facialis (n. VII)
13.10 Otok terče zrakového nervu
13.10.1 Neuritida zrakového nervu
13.10.2 Městnavá papila
13.10.3 Ischemická neuropatie
13.11 Atrofie optiku
13.12 Funkční (neorganické) poruchy zrakových funkcí
13.12.1 Simulace
13.12.2 Psychosomatické postižení zraku (hysterie, konverzní porucha)
14 NEMOCI OČNICE | Pavel Diblík
14.1 Neinfekční záněty očnice
14.1.1 Zánětlivý pseudotumor očnice
14.1.2 Endokrinní orbitopatie očnice
14.2 Infekční záněty očnice
14.2.1 Preseptální orbitocelulitida
14.2.2 Retroseptální orbitocelulitida
14.3 Nádory očnice
14.3.1 Primární nádory očnice
14.3.2 Sekundární nádory očnice
14.3.3 Metastatické nádory očnice
14.4 Nenádorové expanze v očnici
15 DĚTSKÁ OFTALMOLOGIE A STRABISMUS | Marcela Michaličková
15.1 Úvod
15.1.1 Fyziologie binokulárního vidění
15.1.2 Patologie binokulárního vidění
15.1.3 Motilita očí
15.1.4 Fyziologický zrakový vývoj
15.1.5 Vývoj refrakce
15.1.6 Korekce refrakčních vad u dětí
15.2 Amblyopie
15.2.1 Klasifikace amblyopie dle vyvolávající příčiny
15.2.2 Diagnóza amblyopie
15.2.3 Léčba amblyopie
15.3 Strabismus (šilhání)
15.3.1 Klasifikace strabismu
15.3.2 Etiologie konkomitantního strabismu
15.3.3 Diagnostické vyšetřovací metody
15.3.4 Léčba konkomitantního strabismu
15.3.5 Pseudostrabismus
15.3.6 Heteroforie
15.4 Klinické jednotky konkomitantního strabismu
15.4.1 Ezotropie
15.4.2 Exotropie
15.4.3 Vertikální strabismus
15.4.4 Smíšené a speciální formy
16 TRAUMATOLOGIE OKA | Bohdana Kalvodová, Pavel Diblík, Jarmila Heissigerová
16.1 Mechanická poškození oka
16.1.1 BETT klasifikace
16.1.2 Kontuze
16.2 Poškození zářením
16.3 Poleptání
16.4 Poškození teplem
16.5 Úrazy očnice a očních adnex
16.5.1 Úrazy víček a periokulární krajiny
16.5.2 Úrazy „měkké očnice“
16.5.3 Úrazy kostěné očnice
SUMMARY / ANOTACE
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONEK HLAVNÍ AUTORKY
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. , MBA
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Michaela Brichová
MUDr. Pavel Diblík, MBA
MUDr. Zora Dubská, CSc.
MUDr. Marek Fichtl
MUDr. Johana Glezgová
MUDr. Lukáš Huňa
Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.
MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.
MUDr. Bohdan Kousal
MUDr. Pavel Kuthan
Doc. MUDr. Petra Lišková , MD, Ph.D.
MUDr. Marcela Michaličková
MUDr. Petr Novák, Oční oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Lucie Rezková
Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
MUDr. Pavlína Skalická
MUDr. Petr Sklenka
Doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Doporučujeme

Oční zánětyEndokrinní orbitopatieUveitidy v kazuistikáchDiagnostika a léčba očních zánětůOční přípravkyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.