Onemocnění viscerálních cév

Onemocnění viscerálních cév

Diagnostika, chirurgická a endovaskulární léčba

Tomáš Vidim a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vázaná, 168 stran
Rok vydání:
2011
Naše cena dnes:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-248-3
Dostupnost:
skladem
Postižení viscerálních cév je provázeno vysokou morbiditou a ve svých akutních projevech také vysokou mortalitou. Chronická ischemie splanchnických tepen je však dobře léčitelná a při včasné diagnostice lze snížit fatální riziko nepoznaného onemocnění.
Viscerální ischemie vyžaduje mezioborovou spolupráci. Týká se to jak diagnostiky, na níž se podílejí gastroenterologové, angiologové i další interní a chirurgické obory, tak zejména léčby. Endovaskulární léčba je již samostatným oborem a kapitola byla zpracována předním specialistou v oboru. Cévně chirurgická léčba je v kompetenci cévního chirurga. Kniha uvádí popis operačních přístupů spolu s obrazovou dokumentací, která by měla být instruktivní pro všechny, kteří v daných oblastech neoperují příliš často.
1 Úvod
2 Historie mezenteriální ischemie
3 Epidemiologie
4 Anatomie
5 Fyziologie a patofyziologie
6 Etiologie
7 Laboratorní diagnostika
8 Endoskopické vyšetření
9 Diagnostika duplexní sonografií
10 Vyšetření digitální subtrakční angiografií
11 Vyšetření počítačovou tomografií
12 Nukleární magnetická rezonance
13 Akutní viscerální ischemie
13.1 Akutní tepenná embolie
13.2 Akutní tepenná trombóza
14 Chronická viscerální ischemie
15 Neokluzivní mezenterická ischemie
16 Mezenterická žilní trombóza
17 Kompresní syndromy
17.1 Syndrom aortomezenterické komprese duodena
17.2 Syndrom útlaku v. renalis l. sin. (nutcracker syndrome)
17.3 Syndrom útlaku truncus coeliacus (syndrom ligamentum arcuatum medianum)
18 Výdutě viscerálních cév
18.1 Aneurysma a. lienalis
18.2 Aneurysma a. hepatica
18.3 Aneurysma a. mesenterica superior
18.4 Aneurysma truncus coeliacus
18.5 Výdutě žilních kmenů
19 Ischemická kolitida
20 Endovaskulární léčba mezenteriální ischemie
20.1 Endovaskulární léčba chronické mezenteriální ischemie
20.2 Endovaskulární léčba akutní střevní ischemie
20.3 Příprava nemocného před výkonem
20.4 Perkutánní endovaskulární techniky
20.5 Stenty
20.6 Endovaskulární techniky v léčbě akutní střevní ischemie
20.6.1 Perkutánní aspirační tromboembolektomie
20.6.2 Mechanická trombektomie
20.6.3 Trombolýza
20.7 Perkutánní balonková fenestrace septa
20.8 Komplikace endovaskulární léčby
20.9 Závěr
21 Akutní mezenteriální ischemie pohledem všeobecného chirurga
21.1 Úvod
21.2 Akutní ischemie v povodí truncus coelicaus
21.3 Akutní ischemie v povodí a. mesenterica superior
21.4 Akutní ischemie v povodí a. mesenterica inferior
22 Chirurgický operační přístup k viscerálním revaskularizacím
22.1 Technika revaskularizace
23 Kazuistiky
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Tomáš Vidim
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Miroslav Chochola
CSc., II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Martin Maresch, Ph.D.
II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Doporučujeme

Průvodce cévními chorobami pro pacientyAmbulantní operace křečových žilKoronární cirkulaceFarmakoterapie tromboembolických stavůZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.