Opioidy

Opioidy

2. přepracované a doplněné vydání

Jiří Kozák, Jan Lejčko, Ivan Vrba a kol.

Formát:
165×240 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 504 stran
Rok vydání:
2021
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-664-1
EAN:
9788073456641
Dostupnost:
skladem
Druhé vydání úspěšné knihy věnované nejsilnějším používaným analgetikům, tedy opioidům, je opět určeno široké odborné veřejnosti – především lékařům, kteří se zabývají bolestivými stavy a opioidy ve své praxi používají nebo se chtějí o této skupině preparátů dozvědět více.
Předchozí vydání z roku 2018 se setkalo s velkým zájmem čtenářů. Vysoce byl hodnocen zejména didaktický charakter knihy a široce pojatý obsah podávající ucelené informace o charakteru jednotlivých opioidů i možnostech jejich uplatnění v mnoha medicínských oborech. Proto jsme po třech letech přistoupili k jeho aktualizaci na základě současných poznatků z literatury i vlastní praxe autorů.
Názory na využití opioidů a jejich správnou indikaci k terapii se přitom v průběhu let značně lišily a vyvíjely. Aktuálně je na trhu řada preparátů z této skupiny a jejich farmakologické vlastnosti jsou mnohdy rozdílné, proto je komplexní seznámení s jejich působením velmi potřebné.
Úvodní kapitoly pojednávají o historii a obecné problematice opioidů, následně se zabýváme jejich mechanismy působení i obecně farmakologickou problematikou. Podstatná část je věnována indikacím opioidů u jednotlivých syndromů v oborech, které s různými bolestivými stavy pracují. Většina kapitol se týká využití těchto léčiv v dospělém věku, nicméně tři kapitoly se zaměřují také na pediatrické pacienty a jedna na seniory. V posledních letech je stále více kladen důraz na jejich racionální nasazení i terapeutické využití, nevyhýbáme se proto ani problematice závislostí.
Pro druhé vydání byla rozšířena a upravena stať zaměřená na epidemiologii, v 8. kapitole potom byla spolu s přehledem opioidů uvedena i jejich současná klasifikace. Nové informace z oblasti farmakoterapie čtenář nalezne i v kapitole věnované léčbě nádorové bolesti, konkrétně se jedná o využití metadonu. Jeho postavení mezi opioidy je specifické, s výhodou ho lze použít jak při rotaci opioidů, tak také jako lék první volby. Další zásadní úpravy nalezneme ve velmi dobře zpracované kapitole pojednávající o opioidech v intenzivní péči u dětí nebo v závěrečné kapitole věnované budoucnosti opioidů, která je doplněna o nová fakta z oblasti výzkumu opioidů na základě recentních literárních zdrojů. Méně rozsáhlé, nicméně důležité úpravy můžeme zaznamenat rovněž v řadě dalších kapitol.
Předmluva
1 Úvod František Neradilek
2 Historie použití opioidů v léčbě bolesti Ivan Vrba
2.1 Úvod
2.2 Nejstarší zmínky o použití opia
2.3 Použití opia na přelomu letopočtu
2.4 Použití opia ve středověku
2.5 Použití opioidů v raném novověku
2.6 Použití opia a morfinu v 19. století
2.7 Morfin a jeho deriváty
2.8 Legislativní problémy s opioidy
2.9 Objev působení opioidů
2.10 Osobnosti spojené s prosazením opioidů v léčbě bolesti
2.11 Vznik třístupňového analgetického žebříčku
2.12 Závěr
3 Epidemiologie používání opioidů Jiří Málek
3.1 Změny náhledu na opioidní látky
3.2 První snahy o kontrolu užívání opioidů
3.3 Mezinárodní úmluvy o omamných látkách
3.4 Vývoj legálního využití opioidních látek u nás a srovnání se zahraničím
3.5 Současný stav
4 Role opioidů v léčbě bolesti Jiří Kozák, Jan Lejčko
4.1 Z historie
4.2 Vývoj strategií v léčbě opioidy
4.3 Opioidy a intenzita bolesti
4.4 Význam dalších faktorů pro indikaci opioidů
4.5 Závěr
5 Farmakoekonomický pohled na léčbu opioidy Tomáš Doležal
5.1 Základní principy farmakoekonomiky
5.2 Farmakoekonomické aspekty terapie opioidy
6 Patofyziologie a mechanismy účinků opioidů Richard Rokyta
6.1 Opium
6.2 Původ opioidů
6.3 Mechanismus účinků opioidních receptorů
6.4 Morfin a molekulární mechanismy
6.5 Některé další opioidy
6.6 Tolerance opioidů a neuroplasticita
6.7 Opioidy a buněčná a humorální imunita
6.8 Opioidní analgezie u novorozenců
6.9 Opioidy a pohlavní rozdíly
6.10 Závěr
7 Farmakologie opioidů Jiří Slíva
7.1 Farmakodynamické vlastnosti opioidů
7.2 Farmakokinetické vlastnosti opioidů
7.3 Klinické využití opioidů
7.4 Kontraindikace
7.5 Lékové interakce opioidů
8 Přehled a rozdělení opioidů Jan Lejčko
8.1 Úvod
8.2 Biologická podstata účinku opioidů
8.3 Rozdělení opioidů
9 Nežádoucí účinky opioidů Ivan Vrba, Jan Lejčko
9.1 Úvod
9.2 Zácpa
9.3 Nauzea a zvracení
9.4 Dechový útlum
9.5 Sedativní účinek, vliv na kognitivní funkce a spánek
9.6 Pruritus
9.7 Retence moči
9.8 Nežádoucí kardiální a hemodynamické efekty opioidů
9.9 Hormonální poruchy
9.10 Zvýšení hmotnosti a otoky
9.11 Imunosupresivní působení opioidů
9.12 Tolerance
9.13 Fyzická závislost
9.14 Psychická závislost
9.15 Abnormální percepce bolesti
9.16 Úmrtí
9.17 Závěr
10 Opioidy a závislost Jan Lejčko, Petr Popov
10.1 Úvod
10.2 Postavení opioidů u chronické bolesti
10.3 Účinnost opioidů u chronické bolesti
10.4 Opioidy a závislost
10.5 Problematika závislosti z algeziologického hlediska
10.6 Klasifikace závislosti u pacientů s chronickou bolestí léčených opioidy
10.7 Nejasnosti v pojmech
10.8 Léčba chronické bolesti opioidy vs. onemocnění z užívání návykových látek
10.9 Možnosti léčby závislosti na opioidech u pacientů s chronickou bolestí
10.10 Léčba bolesti u pacientů s primární závislostí na opioidech
10.11 Závěr
11 Interakce v léčbě opioidů Milada Halačová, Ivan Vrba
11.1 Úvod
11.2 Farmakokinetické lékové interakce a metabolismus opioidů
11.3 Interakce jednotlivých opioidů s klinickými stavy vedoucími ke změně jejich farmakokinetiky
11.4 Farmakodynamické interakce opioidů
11.5 Klinicky významné interakce opioidů s jinými léky
11.6 Lékové nekompatibility
11.7 Závěr
12 Genetika opioidů Jiří Slíva
12.1 Role opioidních receptorů
12.2 Role COMT
12.3 Role genetické výbavy ve vztahu k biotransformaci ligandů opioidních receptorů
13 Použití opioidů u chronické nenádorové bolesti Jan Lejčko, Jiří Kozák
13.1 Úvod
13.2 Historická poznámka
13.3 Klinické aspekty opioidní léčby CHNNB
13.4 Nežádoucí účinky opioidní léčby
13.5 Praktické poznámky k dlouhodobé opioidní léčbě CHNNB
13.6 Závěr
14 Opioidy v léčbě bolestí zad Ivan Vrba
14.1 Výskyt bolestí zad
14.2 Dělení bolestí zad
14.3 Farmakoterapie bolestí zad
14.4 Použití opioidů v léčbě bolesti zad
14.5 Bolesti zad v geriatrii
14.6 Neuromodulační analgetické metody
14.7 Závěr
15 Opioidy v revmatologii Olga Šléglová
15.1 Úvod
15.2 Správná indikace opioidní léčby u revmatických pacientů
15.3 Racionální volba opioidu v revmatologii
15.4 Charakter bolesti a možnosti využití opioidů u jednotlivých revmatických onemocnění
15.5 Závěr
16 Použití opioidů u vybraných stavů a onemocnění Marek Hakl, Jitka Fricová
16.1 Úvod
16.2 Opioidy v léčbě bolestí hlavy
16.3 Opioidy v léčbě HIV neuropatie
16.4 Opioidy v léčbě komplexního regionálního bolestivého syndromu
16.5 Opioidy v léčbě fibromyalgie
16.6 Opioidy v léčbě v myofasciální bolesti
16.7 Opioidy a pruritus
16.8 Použití analgetik u pacientů s renální a hepatální insuficiencí
17 Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Jiří Kozák, Rudolf Černý
17.1 Úvod
17.2 Epidemiologie NPB
17.3 Definice a základní charakteristika NPB
17.4 Základní typy NPB dle klinických projevů
17.5 Symptomatologie NPB
17.6 Přehled patofyziologických mechanismů NPB
17.7 Farmakoterapie NPB
17.8 Závěr
18 Opioidy u viscerální bolesti Dana Vondráčková
18.1 Patofyziologie viscerální bolesti
18.2 Klinické obrazy
18.3 Závěr
19 Opioidy v anesteziologii a intenzivní péči Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek
19.1 Úvod
19.2 Použití opioidů v klinické anesteziologii
19.3 Systémové a nežádoucí účinky opioidů
19.4 Rozdělení opioidů
19.5 Používané opioidy
19.6 Multimodální analgezie, perioperační analgezie opioidy
19.7 Opioidy a celková anestezie
19.8 Opioidy a regionální anestezie
19.9 Opioidy a analgosedace
19.10 Opioidy v intenzivní péči
19.11 Použití opioidů u vybraných skupin pacientů
20 Opioidy v léčbě pooperační bolesti Tomáš Gabrhelík, Jiří Málek
20.1 Úvod
20.2 Výskyt a měření intenzity pooperační bolesti
20.3 Multimodální analgezie
20.4 Chronická pooperační bolest, preemptivní a preventivní analgezie
20.5 Možnost podání opioidů v pooperačním období
20.6 Nefarmakologické techniky a možnosti snížení spotřeby opioidů v pooperační analgezii
20.7 Použití opioidů v pooperační péči u vybraných skupin pacientů
20.8 Systémové účinky opioidů v pooperační péči
20.9 Nežádoucí účinky opioidů v pooperačním období
21 Intraspinální aplikace opioidů v neuromodulační léčbě Ivan Vrba
21.1 Úvod
21.2 Stručná historie intraspinální aplikace léků
21.3 Použití intraspinální aplikace léků
21.4 Fyziologie mozkomíšního moku
21.5 Dělení systémů pro intraspinální aplikaci
21.6 Indikační kritéria pro léčbu neuromodulačními pumpovými technikami
21.7 Kontraindikace zavedení neuromodulačních systémů
21.8 Postavení intraspinální aplikace léků mezi dalšími analgetickými metodami
21.9 Zkušební předimplantační období
21.10 Provedení implantace systému pro i.t. aplikaci léků
21.11 Použití léků pro dlouhodobou i.t. aplikaci
21.12 Komplikace neuromodulační léčby a možnosti jejich prevence
21.13 Další péče o nemocné po zavedení systému pro kontinuální intratekální aplikaci léků
21.14 Závěr
22 Opioidy v léčbě nádorové bolesti Ondřej Sláma, Dana Vondráčková
22.1 Bolest onkologických pacientů
22.2 Farmakoterapie nádorové bolesti
22.3 Management epizodické/průlomové bolesti
22.4 Způsob podání opioidů
22.5 Volba opioidu u konkrétního pacienta (podle čeho se rozhodovat)
22.6 Rotace opioidů
22.7 Opioidy a protinádorová imunita
22.8 Management bolesti u onkologických pacientů s anamnézou závislosti a abúzu opioidů
22.9 Management bolesti u pacientů v terminálním stavu
23 Opioidy a průlomová bolest Jitka Fricová, Marek Hakl
23.1 Definice a charakteristika průlomové bolesti
23.2 Diagnostika průlomové bolesti
23.3 Zahájení léčby průlomové bolesti
23.4 Komplexní přístup při zvládání průlomové bolesti
24 Konopí pro léčebné účely Richard Rokyta, Radovan Hřib, Jan Lejčko
24.1 Úvod
24.2 Historie využití a výzkumů konopí pro léčebné účely
24.3 Konopí a endokanabinoidy
24.4 Účinky konopí
24.5 Právní prostředí České republiky a konopí
24.6 Formy podání konopí pro léčebné účely v České republice (2017)
24.7 Praktické poznámky k léčbě konopím v Česku
24.8 Nežádoucí účinky léčby konopím
24.9 Léčebné přípravky s kanabinoidy
24.10 Výzkum a další perspektivy
25 Léčba nádorové bolesti u dětí Josef Mališ, Petr Lokaj
25.1 Úvod
25.2 Mýty a překážky účinné léčby bolesti u dětí
25.3 Hodnocení bolesti
25.4 Nefarmakologické metody léčby bolesti u dětí
25.5 Farmakologické zvládání nádorové bolesti u dětí
25.6 Využití krátkodobé anestezie
25.7 Tolerance, abstinenční syndrom, závislost
26 Opioidy u dětí v intenzivní péči Pavla Pokorná
26.1 Úvod
26.2 Definice a rozdělení bolesti u dětí
26.3 Léčba bolesti u dětí
26.4 Opioidní analgetika u dětí
26.5 Opioidní analgetika u dětí v intenzivní péči
26.6 Syndrom z odnětí
26.7 Závěr
27 Opioidy ve fetální a neonatální medicíně Ivan Berka
27.1 Bolest u plodu a novorozence
27.2 Vývoj nocicepce
27.3 Management bolesti ve fetální a neonatální medicíně
27.4 Opioidní analgetika
27.5 Racionální indikace opioidů v neonatální medicíně
28 Opioidy a jejich zneužití u poruch příjmu potravy Petra Holanová,
Hana Papežová, Anna Yamamotová
28.1 Úvod
28.2 Opioidní systém v regulaci příjmu potravy
28.3 Zneužívání opioidů u pacientů s poruchami příjmu potravy
28.4 Kazuistiky
28.5 Závěr
29 Opioidy ve stáří Jiří Kozák, Ivan Vrba
29.1 Úvod
29.2 Výskyt bolesti u seniorů
29.3 Faktory ovlivňující účinek léčiv ve stáří
29.4 Specifika farmakoterapie u seniorů
29.5 Preskripce léků a senioři
29.6 Změny farmakokinetiky ve stáří
29.7 Změny farmakodynamiky ve stáří
29.8 Použití slabých a silných opioidů u seniorů
29.9 Pravidla nasazení silných opioidů u seniorů
29.10 Nežádoucí účinky opioidů u seniorů
29.11 Léčba neuropatické bolesti u seniorů
29.12 Akutní a pooperační bolest
29.13 Paliativní péče
29.14 Závěr
30 Opioidy v porodnictví Antonín Pařízek
30.1 Úvod
30.2 Porodní bolest a její tlumení
30.3 Specifika podávání opioidů při porodu
30.4 Přehled opioidů používaných v porodnictví
30.5 Zneužívání opioidů v průběhu těhotenství
31 Opioidy v akutní a přednemocniční péči Ivan Vrba, Marek Hakl
31.1 Úvod
31.2 Akutní bolest
31.3 Diagnostika akutní bolesti
31.4 Použití opioidů v akutní péči
31.5 Opioidy a jejich použití v přednemocniční péčí
31.6 Nemocní s chronickou bolestí v přednemocniční péči
31.7 Syndrom z odnětí (abstinenční syndrom)
31.8 Klinické důsledky opioidní tolerance
31.9 Intoxikace opioidy
31.10 Problémy akutní péče u nemocných se speciálními analgetickými systémy
31.11 Péče o nemocné v paliativní péči na OUP
31.12 Závěr
32 Opioidy a adjuvantní farmaka (koanalgetika) Jiří Kozák
32.1 Úvod
32.2 Adjuvantní farmaka
32.3 Pomocná léčiva při opioidní terapii
32.4 Závěr
33 Opioidy v experimentální a veterinární medicíně Ladislav Hess
33.1 Fylogenetické aspekty účinků opioidů
33.2 Ultrapotentní opioidy
33.3 Netradiční způsoby aplikace opioidů ve veterinární praxi
34 Vliv opioidů na kognitivní funkce Alena Javůrková, Jaroslava Raudenská
34.1 Úvod
34.2 Bolest a kognitivní domény: paměť, pozornost a exekuce
34.3 Kognitivní funkce a chronická nenádorová bolest
34.4 Kognitivní funkce a nádorová bolest
34.5 Metodologické limity
34.6 Doporučení pro klinickou praxi
34.7 Závěr
35 Budoucnost léčby opioidy Jan Lejčko, Ivan Vrba, Jiří Kozák
35.1 Úvod
35.2 Hledání ideálního opioidu
35.3 Nové možnosti opioidní léčby .
35.4 Nové přístupy k použití opioidů
35.5 Závěr
Summary
Přehled použitých zkratek
Rejstřík
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, KARIM LF UK a FN Plzeň
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Ambulance léčby bolesti, ARO Nemocnice Na Homolce, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Ivan Berka
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí
MUDr. Rudolf Černý, CSc.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment, o. p. s.
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti, KARIM 1. LF UK a VFN v Praze
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
ARIM, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín; KARIM LF UP a FN Olomouc
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum léčby bolesti, Medicinecare s. r. o.; Chirurgická klinika LF MU a FN Brno
PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce, Praha
doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.
KARIM, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Petra Holanová
Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Radovan Hřib
Centrum pro léčbu bolesti, ARK LF MU a FN u sv. Anny, Brno
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie 3. LF UK a FNKV, Praha; Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Praha; Katedra psychologie FF UK, Praha
MUDr. Petr Lokaj
Klinika dětské onkologie, FN Brno
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
KAR 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Josef Mališ
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA, MSc.
Centrum pro léčbu bolesti, KARIM 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. František Neradilek
Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Poliklinika Prosek, Praha
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D.
JIRP, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze; Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze ; Intensive Care and Department of Pediatric Surgery, Erasmus MC – Sophia Children’s Hospital, Rotterdam
MUDr. Petr Popov, MHA
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha; Ústav ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, Praha; Katedra psychologie FF UK, Praha
prof. MUDr. Richard Rokyta DrSc., FCMA
Ústav fyziologie 3. LF UK, Praha
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
MUDr. Olga Šléglová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Dana Vondráčková
Ambulance pro léčbu bolesti, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, Subkatedra algeziologie IPVZ
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
Ústav fyziologie 3. LF UK, Praha

Doporučujeme

Farmakoterapie neuropatické bolestiSamoléčba v gynekologii aneb Sama sobě gynekologemFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníIntenzivní medicína v praxiZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.