Paliativa v nefrologii

Paliativa v nefrologii

Podpůrná a paliativní péče v nefrologii

Barbora Szonowská a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 330 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-603-0
EAN:
9788073456030
Dostupnost:
skladem
V posledním desetiletí stoupá počet pacientů s chronickým selháním ledvin, jejichž léčba je velmi komplikovaná - ať už z důvodu závažných přidružených onemocnění, pokročilého věku, nebo kombinace obou faktorů. U řady těchto nemocných je zahájení dialýzy spojeno se zhoršením funkčního stavu a kvality života. Cílem podpůrné nefrologické péče je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin. Zlepšení farmakoterapie obtížných fyzických symptomů, jako je bolest, dušnost, nauzea, nechutenství, únava, syndrom neklidných nohou, pruritus či nespavost, je nezbytnou součástí komplexní péče o tyto pacienty. Kromě řešení somatických obtíží je třeba věnovat pozornost i oblasti psychické, sociální a spirituální.
Téma poskytování paliativní péče je komplikované a v českém zdravotnictví zatím stále poměrně nové. V současnosti přibývá nefrologů, kteří jsou motivovaní k zavedení paliativní péče do běžné praxe. Problémem je absence odborné publikace, která by téma popisovala komplexně včetně praktických doporučení.
Cílem je udržet dobrou kvalitu života ve fázi pokročilého onemocnění ledvin.
Úvod
1 Základní principy paliativní péče
2 Koncepce podpůrné léčby u pacientů s onemocněním ledvin – základní přehled
The Concept of Renal Supportive Care – an Overview
3 Možnosti léčby chronického selhání ledvin: měnící se přístupy v léčbě křehkých pacientů
4 Populace pacientů s pokročilým onemocněním ledvin a možnosti léčby
5 Plánování budoucí péče
6 Etický rámec a koncept sdíleného rozhodování
7 Odhadnutí prognózy
8 Komunikace s pacienty a jejich blízkými
9 Kvalita života pacientů s pokročilým onemocněním ledvin
10 Symptomy u pacientů s pokročilým onemocněním ledvin
Prevalence a hodnocení
11 Bolest
12 Management uremického pruritu a syndromu neklidných nohou
The Management of Uremic Pruritus and Restless Legs Syndrome
13 Dušnost
14 Nauzea a zvracení
15 Anorexie
16 Deprese a úzkost
17 Poruchy spánku a únava
18 Změny farmakokinetiky léčiv používaných v paliativní péči u pacientů s renální insuficiencí
19 Konzervativní management pokročilého onemocnění ledvin
20 Nezahájení a ukončení dialýzy
21 Umírání a management posledních dnů pacienta
22 Péče o blízké pacienta a fáze truchlení
23 Psychologické aspekty paliativní péče v nefrologii
24 Etické aspekty paliativní péče v nefrologii
25 Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta
26 Právní aspekty paliativní péče v nefrologii
27 Zdravotně sociální aspekty paliativní péče v nefrologii
28 Specifika vytvoření a vedení multidisciplinárního paliativního týmu
29 Péče o psychohygienu členů multidisciplinárního týmu, prevence syndromu vyhoření
Komunikace s pacientem: praktické návody, videoukázky
Souhrn/Abstract
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Barbora Szonowská
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Dr Frank Brennan MBBS, FRACP, FAChPM
Department Of Nephrology, St. George Hospital NSW, Calvary Hospital, Kogarah, Sydney, Austrálie
MUDr. Markéta Dvořáková
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
Mgr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.
Oddělení klinické farmakoterapie VFN, Praha
PhDr. Daniel Hodulík
Centrum Dohody, Praha
JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. ,
Centrum zdravotnického práva PF UK, Praha
MUDr. Tereza Lichnovská
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
MUDr. Katarína Lindišová-Kozmová ,
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
Alena Makarová
Zdravotně-sociální oddělení, VFN', Praha
MUDr. ThDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Lic.
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK, Praha
Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Katolická teologická fakulta UK, Praha
MUDr. Vladimír Polakovič, MBA
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Magdaléna Štěpánová-Zelená
Oblastní nemocnice Náchod
MUDr. František Švára
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Eva Zlatošová
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha
PhDr. Marcela Znojová
Interní oddělení Strahov, VFN, Praha

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazePredialýzaModerní farmakoterapie v nefrologiiEchokardiografie u pacientů s chronickým onemocněním ledvinModerní farmakoterapie autoimunitních chorobZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.