Péče v závěru života

Péče v závěru života

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba brožovaná (V2), 149 stran
Naše cena dnes:
208,- Kč (Subskripční cena 245,- Kč)
Sleva:
37,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-496-8
Dostupnost:
předprodej

Nyní nelze objednat

Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým profesionálům, psychologům i sociálním pracovníkům, kteří v rámci multiprofesního týmu pečují o terminálně nemocné v institucionálním prostředí. Kniha je tematicky rozdělena na dvě části. V první části se čtenář seznámí s terminologickým vymezením a historickým vývojem péče o terminálně nemocné, včetně významných průkopnických osobností v této oblasti. Ve druhé části se kniha specificky zaměřuje na úzkost ze smrti, důstojnost, sociální podporu v institucionálním prostředí a duchovní podporu v současné sekulární společnosti, čímž je v české zdravotnické literatuře zcela ojedinělá. Přínosem pro čtenáře je i skutečnost, že kniha vytváří platformu pro další odbornou diskuzi o optimálních intervencích při institucionální péči o pacienta v závěru života.
Přehled použitých zkratek
Předmluva autorky
Úvod
1 Terminologické vymezení
1.1 Paliativní péče
1.2 Hospicová péče
1.3 Péče v závěru života
2 Historické aspekty péče v závěru života
2.1 Středověk: fenomén ženského léčitelství a péče
2.2 16. až 18. století
2.3 19. století: charitativní aspekt počátků hospicové péče
2.4 20. století: počátky moderní hospicové péče
2.5 Období inovace a specializace hospicové péče
2.6 Institucionalizace péče o umírající ve 20. a 21. století
2.7 Hospicová a paliativní péče v České republice
3 Důstojnost
3.1 Definování důstojnosti
3.2 Význam důstojnosti
3.3 Důstojné umírání
3.4 Model důstojnosti nevyléčitelně nemocných
3.5 Aktivity podporující zachování důstojnosti
4 Úzkost ze smrti
4.1 Filozofická a morální východiska
4.2 Typy úzkosti ze smrti
4.3 Determinanty úzkosti ze smrti
4.4 Důsledky úzkosti ze smrti
4.5 Ošetřovatelská diagnóza Úzkost ze smrti
4.6 Diagnóza Úzkost ze smrti v ošetřovatelské praxi v zahraničí
4.7 Diagnóza Úzkost ze smrti v české ošetřovatelské praxi
5 Sociální podpora
5.1 Podpora rodinných příslušníků při institucionální péči o umírající
5.2 Aktivity podporující rodinu v NIC intervenci Péče o umírající
6 Duchovní podpora
6.1 Role spirituality a religiozity v nemoci
6.2 Spiritualita a závěr života
6.3 Spiritualita a ošetřovatelská péče
6.4 NIC intervence Duchovní podpora
6.5 Intervence Duchovní podpora v české ošetřovatelské praxi
6.6 Problémy spojené s realizací ošetřovatelských aktivit duchovní podpory
Závěr
Souhrn
Summary
Literatura
Restřík jmenný
Rejstřík věcný
PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.
Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, UPOL, Olomouc

Doporučujeme

Lidské potřeby ve stáříSlovník lékařských zkratekPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestryKapesní slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.