Peritonitis

Peritonitis

Robert Gürlich a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 264 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
1101,- Kč (MC 1295,- Kč)
Sleva:
194,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-584-2
Dostupnost:
skladem
Záněty pobřišnice zůstávají i ve 21. století jednou z nejzávažnějších komplikací chirurgických výkonů, traumat, ale rovněž dalších chorobných stavů. I v době vysoce rozvinuté chirurgické léčby a existence desítek účinných antibiotik může mít peritonitida fatální zakončení. Jde přitom o stav, se kterým se setkávají chirurgové na všech úrovních, a to poměrně často. Kolektiv předních českých chirurgů a odborníků řady dalších profesí, v čele s prof. Robertem Gürlichem (Chirurgická klinika FNKV), se ujal úkolu vytvořit komplexní, moderní a přitom prakticky zaměřenou publikaci postihující všechny aspekty peritonitid. Kniha je podpořena i Evropským výborem Společnosti ranných infekcí (SIS-E).
PŘEDMLUVA
1 PERITONITIDY – TEORETICKÉ ZÁKLADY
1.1 Historický úvod
1.2 Anatomie a fyziologie peritonea
1.3 Patofyziologie peritonitidy
1.4 Sepse a septický šok
1.5 Zánětlivé mediátory
1.6 Zánět, peritonitida a koagulace
1.7 Imunitní mechanismy
2 PERITONITIDA – PATOLOGICKÝ OBRAZ
2.1 Infekční peritonitida
2.2 Neinfekční (abakteriální) peritonitida
3 MIKROBIOLOGICKÝ OBRAZ NITROBŘIŠNÍCH INFEKCÍ
3.1 Klasifikace peritonitid
3.2 Etiologie
3.3 Intraperitoneální abscesy
3.4 Screening
4 DIAGNOSTIKA PERITONITIDY
4.1 Klinická diagnostika sekundární peritonitidy
4.2 Biochemické laboratorní vyšetření u intraabdominální infekce
4.3 Zobrazovací metody
4.4 Mikrobiologická diagnostika peritonitid
5 PERITONITIDA – EXPERIMENTÁLNÍ MODELY
5.1 Kategorie zvířecích modelů sepse
5.2 Zvířata v experimentu .
6 PROGNOSTICKÁ KRITÉRIA PERITONITID
6.1 Vývoj skórovacích systémů
6.2 Mannheimský index peritonitidy
6.3 APACHE II
7 TERAPIE PERITONITID
7.1 Chirurgické postupy
7.2 Intenzivní péče
7.3 Zásady intenzivní péče o pacienty s nitrobřišními katastrofami
7.4 Farmakokinetické a farmakodynamické parametry antibiotické terapie
7.5 Hodnocení účinnosti antiinfekční léčby
7.6 Experimentální pokroky v léčbě sepse
8 PRIMÁRNÍ PERITONITIDA
8.1 Charakteristika
8.2 Etiologie
8.3 Rozdělení
8.4 Tuberkulózní peritonitida
9 SEKUNDÁRNÍ PERITONITIDA
9.1 Akutní pankreatitida
9.2 Cholecystitida
9.3 Žaludek, duodenum
9.4 Tenké střevo
9.5 Divertikulóza tračníku
9.6 Akutní apendicitida
9.7 Peritonitida a pelveoperitonitida gynekologického původu
9.8 Venerologická pelveoperitonitida
9.9 Zánětlivé nitrobřišní komplikace po cévních výkonech – aortoenterické a protézoenterické píštěle
9.10 Sekundární peritonitida poúrazová
10 TERCIÁRNÍ PERITONITIDA
10.1 Pooperační peritonitida
10.2 Zánět pobřišnice u pacientů léčených peritoneální dialýzou
11 ZÁNĚTLIVÉ NITROBŘIŠNÍ KOMPLIKACE PO ORGÁNOVÝCH TRANSPLANTACÍCH
11.1 Zánětlivé nitrobřišní komplikace dle transplantovaného orgánu
11.2 Zánětlivé nitrobřišní komplikace u žijících dárců orgánů
11.3 Shrnutí
12 NITROBŘIŠNÍ KOMPLIKACE U HEMATOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH
12.1 Vybrané zvláštnosti imunokompromitovaných hematologických nemocných
12.2 Substituce hematologických nemocných před chirurgickým výkonem
12.3 Nejčastější nebezpečné či život ohrožující stavy
13 KANDIDOVÁ PERITONITIDA
13.1 Epidemiologie, definice
13.2 Rizikové faktory vzniku kandidové peritonitidy
13.3 Možnosti diagnostiky kandidové peritonitidy
13.4 Terapie kandidové peritonitidy
14 SEPSE U CIRHÓZY
14.1 Jaterní cirhóza a bakteriální infekce
14.2 Syndrom imunitní dysfunkce asociovaný s cirhózou (CAIDS)
14.3 Genetická predispozice k závažným bakteriálním infekcím u cirhózy
14.4 Klinický obraz závažné infekce u cirhózy
14.5 Spontánní bakteriální peritonitida7
14.6 Terapie závažných infekcí a spontánní bakteriální peritonitidy
15 AKUTNÍ POŠKOZENÍ LEDVIN PŘI SEPSI
15.1 Akutní poškození ledvin: definice, klasifikace dle RIFLE a AKIN, průběh
15.2 Výskyt a příčiny akutního poškození a selhání ledvin
15.3 Sepse jako příčina akutního poškození a selhání ledvin
15.4 Biomarkery u akutního poškození ledvin
15.5 Léčebné postupy při AKI
16 PERITONISMUS
16.1 Definice
16.2 Příčiny peritonismu
17 PERITONITIDA (K65.0) JAKO PŘÍČINA SMRTI
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Chirurgická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MVDr. et MUDr. Tomáš Adámek
Oddělení soudního lékařství, Krajská nemocnice Liberec
MUDr. Václava Adámková
Klinická mikrobiologie – ATB centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
MUDr. Pavel Čech
Kabinet dějin lékařství 3. LF UK Praha
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
Chirurgická klinika FNHK a LF UK, Hradec Králové
Doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Janka Franeková, Ph.D.
Pracoviště laboratorních metod – Oddělení klinické biochemie 3. LF UK a IKEM, Praha
Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
MUDr. Jan Haber, CSc.
I. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
Chirurgická klinika FNHK a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Jan Horák
I. interní klinika FN a LF UK Plzeň, Biomedicínské centrum LF UK Plzeň
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
Pracoviště laboratorních metod IKEM, Praha
Doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Ústav anatomie 3. LF UK Praha
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Chirurgická klinika LF MU FN Brno Bohunice
MUDr. Věra Kaštánková
Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní péče IKEM, Praha
MUDr. Matěj Kočík
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
MUDr. Martin Kolář, Ph.D.
Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc.
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Doc. MUDr. Petr Kučera, CSc.
Ústav imunologie 3. LF UK Praha
MUDr. Michal Kudla, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
MUDr., Mgr. Petr Kysela, Ph.D.
Chirurgická klinika LF MU FN Brno-Bohunice
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN, Praha
Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Tomáš Marada, Ph.D.
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha
Prof. MUDr. Matějovič, CSc.
I. interní klinika FN a LF UK Plzeň
MUDr. Marek Mráček
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN, Praha
Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Peter Salaj
Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze
MUDr. Renáta Šenkeříková
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
Doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
Chirurgická klinika 1. LF UK a TN, Praha
MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
Klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Praha
Doc. MUDr. Jan Šperl, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, CSc.
Katedra interních oborů LF OU, Ostrava
MUDr. Jan Ulrych
I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN a 1. LF UK Praha
Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.
Ústav patologie 3. LF UK Praha
Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK Praha
MUDr., Mgr. Ján Zajak
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
Kniha je určena nejen pro širokou chirurgickou obec, ale i pro ostatní klinické obory.

Doporučujeme

Hepato-pankreato-biliární chirurgieSpeciální chirurgieSepseDárci orgánůAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.