Perorální léčba diabetu 2013

Perorální léčba diabetu 2013

edice Současná diabetologie / Sv. 9

Jindřiška Perušičová

Formát:
118 ×190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 152 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-367-1
Dostupnost:
skladem
Výskyt diabetes mellitus, zejména 2. typu, v současné době stoupá prakticky ve všech vyspělých zemích světa. Proto stále probíhá celosvětová diskuse o tom, jak léčebně přistupovat k nemocným s DM2. Cílem devátého svazku publikace z edice Současná diabetologie je jednak zdůraznit, že nejzásadnějším faktorem ovlivňujícím dlouhodobý výskyt komplikací u diabetiků je včasná diagnostika diabetu a jeho intenzivní léčba bezprostředně po diagnóze, jednak že bez důsledné, trvající a stále se opakující edukace nemocného, která se přizpůsobuje jeho novým a konkrétním situacím (zdravotním, osobním, pracovním apod.) nelze docílit trvalejší uspokojivé kompenzace diabetu, která je předpokladem oddálení dalších zdravotních komplikací. Autorka se dále především podrobně věnuje jednotlivým skupinám perorálních diabetik, seznamuje čtenáře s jejich výhodami i riziky, představuje i nové léky podávané perorálně pro léčbu nemocných s DM2.
Předmluva
1 Perorální antidiabetika v přehledu
1.1 Úvod
1.2 Nefarmakologická léčba DM2
1.3 Farmakologická léčba DM2
1.4 Perorální antidiabetika
1.5 Budoucnost léčby?
1.6 Ekonomický pohled
1.7 „Netečnost“
1.8 Další podtypy diabetu
1.9 Zajímavosti ve zkratce
1.10 Souhrn
1.11 Závěr
2 Metformin
2.1 Úvod
2.2 Kombinace metforminu s PAD
2.3 Hmotnost
2.4 Lipidy
2.5 Děti a dospívající
2.6 Metformin a diabetes 1. typu
2.7 Kardiovaskulární choroby
2.8 Játra
2.9 Ledviny
2.10 Karcinomy
2.11 Laktátová acidóza a laktacidotické kóma
2.12 Psychiatrie
2.13 Aktuální zajímavosti
2.14 Souhrn
2.15 Závěr
3 Sulfonylurea
3.1 Úvod
3.2 Sulfonylureové deriváty
3.3 Pankreatické B‑buňky
3.4 Kombinace
3.5 Hmotnost
3.6 Lipidy
3.7 Interakce s léky
3.8 Hypoglykemie
3.9 Játra
3.10 Ledviny
3.11 Kardiovaskulární systém
3.12 Karcinomy
3.13 Aktuální zajímavosti (2012–2013)
3.14 Souhrn
3.15 Závěr
4 Gliptiny – inhibitory dipeptidylpeptidázy-4
4.1 Úvod
4.2 Přehled dostupných preparátů
4.3 Kardiovaskulární a kardiorenální účinky
4.4 Ledviny
4.5 Pankreas
4.6 Polyartritida
4.7 Karcinomy
4.8 Otázky a nejistoty, které čekají na jednoznačné odpovědi
4.9 Důležité informace z recentní odborné literatury o jednotlivých gliptinech
4.10 Shrnutí – závěr
5 Glifloziny – inhibitory sodíko-glukózových kotransportérů 2
5.1 Úvod
5.2 Dapagliflozin
5.3 Canagliflozin
5.4 Empagliflozin
5.5 Závěr
6 Glitazony – thiazolidindiony
6.1 Úvod
6.2 Retence tekutin
6.3 Kardiovaskulární riziko
6.4 Zlomeniny
6.5 Karcinomy
6.6 Závěr
Tabulková příloha
Přehled použitých zkratek
Medailonek autorky
Rejstřík
Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Diabetes mellitus a ledviny, vývodné cesty močovéDiabetes mellitus a endokrinologieInjekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem / 2014Diabetes mellitus a gastrointestinální traktDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.