Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách

Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách

Vladislav Hytych, Alice Tašková, Martina Vašáková a kol.

Formát:
200 × 265 mm
Vazba:
V8 (pevná), 281 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-407-4
Dostupnost:
skladem
Kniha našeho předního hrudního chirurga je velmi názorným a praktickým průvodcem jak pro chirurgy, kteří se v tomto oboru chtějí specializovat, tak pro ty, kdo jsou nuceni tyto výkony z jakýchkoli důvodů provést na jiných chirurgických pracovištích. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku plicní chirurgie, od nádorových onemocnění přes specifické a nespecifické záněty a ostatní nenádorová onemocnění až po plicní traumatologii. Hlavní část knihy tvoří popis jednotlivých případů se stručným schématem diagnostického postupu, diferenciální diagnostikou a technikou operace. Vlastní popis je doplněn množstvím komentovaných RTG a CT vyšetření, která umožní orientaci čtenáře a pochopení základních kroků diagnostiky a léčby. Kazuistiky jsou dále doplněny galeriemi CT a PET CT rekonstrukcí a komentovanými záběry z operací. Kniha Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům i postgraduálním studentům. Nejde přitom o monografii pro úzký okruh čtenářů, ale o praktickou příručku pro každodenní použití. Kniha navazuje na úspěšnou publikaci téhož autora Minimum z plicní chirurgie – krok za krokem, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf v roce 2013.
Poděkování
Slovo úvodem
I. Primární zhoubné nádory plic a mezihrudí
1 Adenokarcinom dolního laloku vpravo
2 Adenokarcinom horního laloku vlevo
3 Adenokarcinom horního laloku vpravo
4 Carcinoma in situ
5 Epidermoidní karcinom dolního laloku vpravo
6 Epidermoidní karcinom horního laloku vpravo
7 Epidermoidní karcinom středního laloku vpravo
8 Neuroendokrinní karcinom horního laloku vlevo
9 Neuroendokrinní karcinom horního laloku vpravo
10 Velkobuněčný karcinom prorůstající do stěny hrudní vlevo
11 Malobuněčný karcinom – parasternální mediastinotomie
12 Hodgkinův lymfom – parasternální mediastinotomie, VATS
13 Karcinom thymu – exstirpace ze sternotomie
14 Plasmocytom hrudní stěny infiltrující plíci
15 Fibrosarkom hrudní stěny a metastazektomie
II. Nezhoubné nádory, cysty a další útvary plic a mediastina
16 Benigní tumor horního laloku vpravo
17 Benigní tumor středního a dolního laloku vpravo
18 Cysta perikardu, sarkoidóza
19 Cysta thymu
20 Cysta thymu a polynodózní eufunkční struma
21 Retroezofageální ektopická štítná žláza stenózující tracheu
III. Metastázy do plic
22 Metastáza adenokarcinomu ledviny
23 Metastáza kolorektálního karcinomu
24 Metastázy choriokarcinomu
25 Mnohočetné metastázy kolorektálního karcinomu
IV. Nenádorová onemocnění
26 Akutní gangrenózní mediastinitida, flegmona hlubokých krčních struktur
27 Aspergilom
28 Bronchiektazie
29 Gangréna plic
30 Akutní plicní hemoragie
31 Multirezistentní tuberkulóza
32 Nejasný intersticiální plicní proces
V. Hrudní traumata
34 Bodná poranění hrudníku a břicha
35 Bodné poranění srdce
36 Fraktura žeber 2.–4. vlevo, osteosyntéza, kontuze plic
37 Fraktura manubria sterni
38 Nepenetrující poranění bránice
39 Oboustranná lacerace plíce
40 Oboustranná sériová zlomenina žeber – osteosyntéza
41 Oboustranná stabilizace hrudníku
42 Poranění perikardu hrudním drénem
43 Poranění trachey při totální tyroidektomii
44 Posttraumatická extrathorakální herniace plíce
45 Ruptura bránice
46 Stabilizace hrudníku 
47 Střelné poranění hlavy s projektilem v dolním laloku levé plíce
48 Tracheobronchiální poranění
49 Traumatická ruptura bronchu
50 Luxace sternoklavikulárního skloubení
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Alice Tašková
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Michal Benej
1. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Ivana Hricíková
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. David Jirava
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Zdeněk Konopa
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Emília Kopecká
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Martin Prchlík
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha
MUDr. Pavla Žáčková
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Doporučujeme

Minimum z plicní chirurgie krok za krokemPlicní funkce pro klinickou praxiVATS lobektomiePraktická plicní chirurgieIntersticiální plicní procesyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.