Plicní funkce pro klinickou praxi

Plicní funkce pro klinickou praxi

Jan Chlumský

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
V8 (pevná), 228 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-392-3
Dostupnost:
skladem
Funkční vyšetření plic získalo v průběhu posledních 20 let zcela výsadní postavení v pneumologické diagnostice. Je rovněž základem většiny farmakoterapeutických indikací včetně léčby bronchiálního astmatu či CHOPN. Kniha srozumitelným a klinicky zaměřeným přístupem vysvětluje základní funkce respiračního systému a mechanismus jeho postižení za různých klinických situací. Kniha je koncipována jako příručka pro každodenní pneumologickou praxi.
Předmluva
OBECNÁ ČÁST
1 Jak začít – jednoduchý přehled funkce respiračního systému
2 Funkční anatomie respiračního systému
2.1 Horní cesty dýchací
2.2 Dolní cesty dýchací
2.3 Plicní acinus
2.4 Ventilační pumpa
2.5 Dýchací svaly
2.6 Cévní zásobení plic
2.7 Shoda ventilace a perfuze
2.8 Dechové centrum – řízení ventilace
3 Základní pohled na hodnocení funkce respiračního systému
SPECIÁLNÍ ČÁST
4 Mechanika dýchání – teorie a měření
4.1 Elastické vlastnosti ventilační pumpy
4.2 Funkce dýchacích svalů
4.3 Průchodnost dýchacích cest
4.4 Kontrola průsvitu dýchacích cest
5 R espirační funkce plic – teorie a měření
5.1 Výměna O2 a CO2 přes alveolokapilární membránu
5.2 Integrita alveolokapilární membrány – transferfaktor plic
6 K ontrola ventilace – teorie a měření
6.1 Nervová kontrola dýchání
6.2 Reflexní kontrola dýchání
6.3 Dýchání v průběhu spánku
7 Tolerance fyzické zátěže – teorie a měření
7.1 Spiroergometrie (CPET)
7.2 Ostatní testy tolerance fyzické zátěže
8 F unkce respiračního systému v intenzivní péči – teorie a měření
8.1 Respirační insuficience – poměr V/Q a fyziologický pravolevý zkrat
8.2 Respirační insuficience – saturace smíšené žilní krve kyslíkem
8.3 Respirační insuficience – poměr V/Q a fyziologický mrtvý prostor
8.4 Vliv polohy těla na funkci respiračního systému
8.5 Oxygenoterapie
8.6 Mechanická podpora ventilace
8.7 Vzájemné vztahy respiračního a kardiovaskulárního systému
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autora
Rejstřík
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha

Doporučujeme

CHOPNARDS v klinické praxiPraktická plicní chirurgieIntersticiální plicní procesyZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.