Podtlaková léčba ran

Podtlaková léčba ran

Martin Šimek, Robert Bém

Formát:
125 × 190 mm
Vazba:
brožovaná, 240 stran
Rok vydání:
2013
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-352-7
Dostupnost:
skladem
Lokální řízený podtlak je novou metodou hojení ran, která postupně zaujímá místo v řadě oblastí medicíny, zejména pak v břišní a cévní chirurgii, traumatologii, popáleninové medicíně, kardiochirurgii a v léčbě syndromu diabetické nohy. Kniha shrnuje současné poznatky o možnostech využití lokálního podtlaku v procesu hojení ran jak v obecné rovině, tak pro jednotlivé obory medicíny.
Součástí každé kapitoly je přehled indikací a kontraindikací této metody pro daný obor, praktické návody pro použití, ale i přehled možných komplikací léčby. Autoři jednotlivých kapitol čerpali nejen z literárních zdrojů, ale také z vlastních bohatých zkušeností s touto metodou.
Předmluva
1 Mechanismy účinku lokálního podtlaku při léčbě ran
1.1 Léčba ran pomocí lokálního podtlaku
1.2 Normální hojení rány
1.3 Fáze zánětu
1.4 Tvorba granulační tkáně
1.5 Podklady ke klinické aplikaci lokálního podtlaku v léčbě ran
1.6 Doporučené hodnoty úrovně podtlaku a přenos podtlaku v ráně
1.7 Lokální aplikace podtlaku vede k deformaci a snížení velikosti rány
1.8 Lokální aplikace podtlaku zvyšuje a zrychluje odvod exsudátu a intersticiální tekutiny z rány
1.9 Lokální aplikace podtlaku ovlivňuje biochemické pochody v ráně
1.10 V současnosti nedořešené otázky a výhled do budoucna
2 Systémy kontrolovaného podtlaku a jejich využití v praxi
2.1 Indikace a kontraindikace podtlakové terapie ran
2.2 Optimální hodnota podtlaku
2.3 Charakter rozhraní rána-NPWT systém
2.4 Napojení setu na kanystr a sací zařízení
2.5 Proplachy a podtlaková terapie rány
2.6 Nejčastější obtíže související s NPWT
2.7 Vykazování a úhrada podtlakové terapie v ČR
2.8 Ambulantní podtlaková terapie
3 L okální aplikace podtlaku v kardiochirurgii
3.1 Výhody a specifika aplikace lokálního podtlaku v kardiochirurgii
3.2 Indikace podtlakové léčby v kardiochirurgii
3.3 Vlastní zkušenost s použitím podtlakové léčby v kardiochirurgii
4 V yužitie podtlakovej liečby pri komplikáciách v brušnej chirurgii
4.1 Metóda otvoreného brucha (open abdomen) a jej manažment
5 Využití podtlakové terapie v traumatologii
5.1 Indikace a kontraindikace
5.2 Možnosti využití podtlakové terapie podle vybraných diagnóz
6 Využitie metódy liečby riadeným podtlakom v cievnej chirurgii
6.1 Ischemický ulkus
6.2 Venózne podmienené ulcerácie
6.3 NPWT v liečbe kompartmentového syndrómu
6.4 Infekcie v cievnej chirurgii
7 Lokálnym podtlakom asistovaná (LPA) terapia u popálenín a v rekonštrukčnej chirurgii
7.1 Patofyziológia popáleninovej rany
7.2 Prehľad literatúry o využití LPA terapie u popálenín a v rekonštrukčnej chirurgii
7.3 Indikácie, kontraindikácie
7.4 Vlastné skúsenosti s použitím LPA terapie
7.5 Neúspech LPA terapie
7.6 Kazuistiky
7.7 Diskusia
8 Léčba lokálním podtlakem u syndromu diabetické nohy
8.1 Východiska pro použití lokálního podtlaku u pacientů se syndromem diabetické nohy
8.2 Studie s lokálním podtlakem u pacientů se syndromem diabetické nohy
8.3 Ekonomické aspekty léčby lokálním podtlakem u syndromu diabetické nohy
8.4 Indikace a kontraindikace lokálního podtlaku u syndromu diabetické nohy
8.5 Postup aplikace podtlaku u pacientů se syndromem diabetické nohy
8.6 Psychosociální aspekty léčby lokálním podtlakem u syndromu diabetické nohy a edukace pacientů
8.7 Vlastní zkušenosti s léčbou podtlakem u pacientů se syndromem diabetické nohy
8.8 Kazuistiky
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
MEDAILONKY autorů
Rejstřík
MUDr. Martin Šimek, Ph.D.
Kardiochirgická klinika, FN Olomouc
MUDr. Robert Bém, Ph.D.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Martin Huťan, Ph.D.
II. Chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
n MUDr. Július Janek
II. Oddelenie cievnej chirurgie, Chirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha
MUDr. Radoslav Kminiak
II. Oddelenie cievnej chirurgie, Chirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Doc. MUDr. Ján Koller, CSc.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Milan Krtička, Ph.D.
Klinika úrazové chirurgie, FN Brno
Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie, FN Brno
MUDr. Tomáš Martinča
Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
Prof. MUDr. Hans Smola, Ph.D.
Univerzitní klinika dermatologie, Kolín nad Rýnem
MUDr. Jan Stryja
Centrum pro léčbu chronických ran a kožních defektů, Nemocnice Podlesí a.s., Třinec
Kniha je určena všem.,kdo se zabývají hojením ran, především chirurgům, traumatologům, kardiochirurgům, podiatrům a diabetologům.

Doporučujeme

Diabetes mellitus a bolestLéčba syndromu diabetické nohy odlehčenímTechnologie v diabetologiiPraktická diabetologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.