Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční

Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční

Petr Kačer a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 232 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-646-7
EAN:
9788073456467
Dostupnost:
skladem
Komplikací akutního infarktu myokardu, která je bohužel často smrtelnou, je ruptura volné stěny levé komory srdeční. Předkládaná monografie je výsledkem dlouholetého zájmu hlavního autora, MUDr. Petra Kačera, Ph.D. Kolektiv autorů, kteří se na této monografii podíleli, se z pohledu jednotlivých medicínských odborností doplňuje, a tak je tato kniha zatím jedinou ucelenou monografií věnující se této problematice.
Předmluva
Předmluva – slovo autora
Poděkování
ODDÍL I Kardiologický úvod
1 Úvod
Petr Kačer
2 Kardiovaskulární choroby
Petr Kačer
3 Akutní formy ischemické choroby srdeční
Věra Adámková, Petr Kačer
ODDÍL II Poinfarktová ruptura volně stěny levé komory srdeční
4 Historie
Petr Kačer
5 Incidence
Petr Kačer
6 Rizikové faktory
Petr Kačer
7 Patologie ruptury myokardu
Eva Honsová
8 Reperfuzní metody léčby akutního infarktu myokardu a PRVSLK
Petr Kačer
8.1 Trombolýza
8.2 Perkutánní koronární intervence
9 Histopatologie PRVSLK
Petr Kačer
10 Makroskopická klasifikace
Petr Kačer
11 Renin-angiotenzinový systém, neurohumorální aktivace a PRVSLK
Petr Kačer
12 Genetická zátěž a PRVSLK
Petr Kačer
13 Velikost infarktového ložiska a PRVSLK
Petr Kačer
14 Anatomická lokalizace ruptury na levé komoře srdeční
Petr Kačer
15 Časový interval od začátku infarktu myokardu do vzniku PRVSLK
Petr Kačer
16 Klinická manifestace PRVSLK
Petr Kačer
17 Predikce
Petr Kačer
17.1 Klinické prediktory
17.2 Elektrokardiografické prediktory
17.3 Hemodynamické prediktory
18 Echokardiografická diagnostika ruptury volné stěny levé komory
Tomáš Marek
18.1 Hemoperikard
18.2 Echokardiografická morfologie ruptury volné stěny LK
18.3 Typický obraz ruptury volné stěny LK dle klinického stavu
18.4 Souhrn
19 Perikardiální výpotek a srdeční tamponáda
Vladislav Rogozov, Petr Kačer
20 Echokardiografie perikardiálního výpotku a tamponády
Vladislav Rogozov, Petr Kačer
20.1 Perikardiální výpotek
20.2 Srdeční tamponáda
21 Diagnóza a příznaky tamponády
Vladislav Rogozov, Petr Kačer
21.1 Subjektivní příznaky
21.2 Fyzikální vyšetření
21.3 Hemodynamické příznaky
21.4 Elektrokardiografie
21.5 Radiografie
21.6 CT a CMR
ODDÍL III Kardioanesteziologická perspektiva
22 Anestezie – úvod
Vladislav Rogozov
23 Anesteziologický postup u pacienta s rupturou volné stěny levé komory
Vladislav Rogozov
23.1 Zásady předoperační péče
23.2 Náhlá zástava oběhu
23.3 Bezprostřední hrozba zástavy, bridge to surgery
23.4 Úvod do celkové anestezie
23.5 Fáze po evakuaci hemoperikardu
23.6 Anesteziologický management v průběhu výkonu
23.7 Post-bypass období
23.8 Pooperační období
ODDÍL IV Léčba
24 Úvod k léčbě
Petr Kačer
25 Konzervativní léčba
Petr Kačer
26 Perkutánní intraperikardiální injekční léčba aplikací fibrinového lepidla
Petr Kačer
27 Chirurgická léčba
Petr Kačer
28 Chirurgické techniky
Petr Kačer
28.1 Přímá sutura ruptury
28.2 Excize infarktového ložiska a uzávěr záplatou
28.3 Exkluze ruptury a infarktového ložiska endoventrikulární plastikou záplatou
28.4 Technika „patch and glue“
28.5 Technika „sutureless“
29 Výběr adekvátní chirurgické techniky
Petr Kačer
30 Léčebný postup a strategie léčby
Petr Kačer
31 Výsledky chirurgické léčby
Petr Kačer
32 Re-ruptura – katastrofická komplikace chirurgické léčby
Petr Kačer
ODDÍL V Kazuistiky
Kazuistiky – úvod
I. Technika přímé sutury
Petr Kačer
Kazuistika 1
II. Excize infarktového ložiska (infarktektomie) s uzávěrem záplatou
Petr Kačer
Kazuistika 2
III. Exkluze ruptury a infarktového ložiska endoventrikulární plastikou pomocí záplaty
Petr Kačer
Kazuistika 3
Kazuistika 4
Kazuistika 5
Kazuistika 6
IV. Technika „sutureless“
Petr Kačer
Kazuistika 7
Kazuistika 8
Kazuistika 9 .
ODDÍL VI Sekundární prevence
33 Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a chirurgické léčbě PRVSLK
Věra Adámková, Petr Kačer
Přehled použitých zkratek
Summary
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Petr Kačer, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
Pracoviště preventivní kardiologie IKEM, Praha; Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha; Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno
Doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.
AeskuLab Patologie, k.s., Laboratoř Praha
MUDr. Tomáš Marek, CSc.
Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM, Praha
MUDr. Vladimír Rogozov
Kardiochirurgická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha; Department of Anaesthesia, Leeds Teaching Hospitals; School of Medicine, University of Leeds

Doporučujeme

Pacient po kardiochirurgickém výkonu v péči dalších odborných ambulancíAkutní infarkt myokarduKardiochirurgieSrdeční selháníIntenzivní medicína v praxiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.