Poruchy spánku u dětí a dospívajících

Poruchy spánku u dětí a dospívajících

Iva Příhodová

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
brož., 152 stran
Rok vydání:
2013
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-332-9
Dostupnost:
skladem
Poruchy spánku se dostaly do středu pozornosti moderní neurologie. Častý výskyt spánkových poruch je rovněž u dětí a dospívajících, odhaduje se, že poruchy spánku postihují přibližně 20–30 % dětí, nezřídka s nezanedbatelnými důsledky pro život dítěte i fungování celé rodiny. Oblast spánkových poruch u dětí a dospívajících je však v pediatrické praxi zatím hrubě podceňována, což je zvláště alarmující v kontextu skutečnosti, že prevalence spánkových poruch u dětí zřetelně progreduje.
Publikace naší přední odbornice v oblasti spánkové medicíny poskytuje základní přehled o fyziologii spánku, jeho vývoji během dětství, vyšetřovacích metodách a obsahuje podrobný popis spánkových poruch včetně jejich diagnostiky a léčby. Umožňuje tak praktickou orientaci v problematice pediatrům, ale i dalším specialistům, kteří se často s poruchami spánku setkávají – především dětským neurologům, psychiatrům a psychologům.
Úvod
1 Fyziologie spánku a význam spánku
1.1 Složení a délka spánku
1.2 Fyziologie spánku
1.3 Význam spánku
1.4 Projevy spánkové deprivace u dětí
2 Ontogeneze spánku a specifické problémy vývojových období
2.1 Úvod
2.2 Základní charakteristiky a specifické problémy jednotlivých vývojových období
3 Diagnostika poruch spánku
3.1 Úvod
3.2 Anamnestické údaje při vyšetření dítěte s poruchou spánku
3.3 Vyšetření spánku
4 Klasifikace poruch spánku
5 Nespavost (insomnie)
5.1 Úvod
5.2 Insomnie v kojeneckém a batolecím věku
5.3 Insomnie v předškolním věku a školním věku
5.4 Insomnie v dospívání
5.5 Diagnostika a diferenciální diagnostika
5.6 Terapie
6 Poruchy dýchání ve spánku
6.1 Úvod
6.2 Obstrukční spánková apnoe
6.3 Centrální apnoe
6.4 Primární spánková apnoe novorozenců a kojenců
6.5 Syndrom kongenitální centrální alveolární hypoventilace (CCHS)
6.6 Hypoventilace ve spánku při nervosvalových onemocněních nebo deformitách hrudníku
7 Nadměrná denní spavost (hypersomnie)
7.1 Úvod
7.2 Vyšetření při hypersomnii
7.3 Narkolepsie
7.4 Idiopatická hypersomnie
7.5 Rekurentní hypersomnie
8 Poruchy cirkadiánního rytmu
8.1 Úvod
8.2 Zpožděná fáze spánku
9 Parasomnie
9.1 Úvod
9.2 Parasomnie vázané na NREM spánek (parasomnie s poruchou probuzení z NREM spánku)
9.3 Parasomnie vázané na REM spánek
9.4 Ostatní parasomnie
10 Abnormní pohyby ve spánku
10.1 Úvod
10.2 Syndrom neklidných nohou (RLS)
10.3 Porucha spánku s periodickými pohyby končetinami (PLMD)
10.4 Skřípání zuby (bruxismus)
10.5 Rytmické pohyby ve spánku
11 Poruchy spánku při neurologických onemocněních a genetických syndromech
11.1 Nervosvalová onemocnění
11.2 Epilepsie
11.3 Vrozené vývojové vady centrální nervové soustavy
11.4 Dětská mozková obrna (DMO)
11.5 Genetické syndromy
11.6 Achondroplazie
11.7 Mukopolysacharidózy
11.8 Neurodegenerativní onemocnění
12 Poruchy spánku u psychiatrických onemocnění dětského věku
12.1 Úvod
12.2 Porucha koncentrace s hyperaktivitou (ADHD)
12.3 Poruchy autistického spektra
12.4 Touretteův syndrom
12.5 Úzkostné poruchy
12.6 Deprese
12.7 Bipolární porucha
13 S yndrom náhlého úmrtí kojence
13.1 Charakteristika, výskyt, klinické příznaky
13.2 Etiologie a patogeneze
13.3 Protektivní faktory a preventivní opatření proti SIDS
13.4 Stav ohrožující život kojence
14 Přílohy
14.1 Zásady spánkového režimu kojenců a batolat
14.2 Pravidla spánkové hygieny u starších dětí
14.3 Návody na změnu špatných spánkových návyků kojenců
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autorky
Rejstřík
Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Doporučujeme

NespavostDětská obezitaPrůduškové astma v dětském věkuModerní farmakoterapie v neurologiiAbeceda diabetuZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.