Praktická diabetologie

Praktická diabetologie

6. aktualizované a doplněné vydání

Terezie Pelikánová, Vladimír Bartoš a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná (V8), 815 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
1016,- Kč (MC 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-559-0
Dostupnost:
skladem
Publikace Praktická diabetologie slouží českým diabetologům, internistům i lékařům dalších oborů více než 20 let jako základní zdroj informací pro přípravu na specializační zkoušky i pro každodenní péči o nemocné s diabetem. Nyní autoři připravili revidované a aktualizované vydání, pro které bylo nutné významně přepracovat téměř všechny kapitoly. Text šestého vydání je obohacen o novinky ve farmakologické léčbě hyperglykemie, o zkušenosti s novými technologiemi či novými možnostmi v léčbě projevů metabolického syndromu, o komplexní léčbu dyslipidemie a hypertenze, o orientaci v protidestičkové a antikoagulační léčbě a v neposlední řadě o indikace pacientů k metabolické chirurgii. Monografie zohledňuje také některé změny v názorech na vybrané aspekty léčby diabetu, například ve využití skupinové edukace či léčbě diabetických komplikací.
Předmluva k 6. vydání
1 Základní poznatky o diabetu
1.1 Historický přehled V. Bartoš
1.2 Fyziologie glukoregulace T. Pelikánová
1.3 Struktura Langerhansových ostrůvků V. Bartoš
1.4 Sekrece inzulinu T. Pelikánová, V. Bartoš
1.5 Účinek inzulinu a inzulinová rezistence T. Pelikánová
1.6 Glukagon V. Bartoš
1.7 Inkretiny V. Bartoš
1.8 Epidemiologie diabetu V. Bartoš, O. Cinek, T. Pelikánová
2 Klasifikace a patogeneze diabetu
2.1 Klasifikace a diagnostika diabetu a poruch glukózové homeostázy T. Pelikánová
2.2 Patogeneze a průběh diabetu 1. typu O. Cinek, Z. Šumník, L. Petruželková
2.3 Patogeneze a průběh diabetu 2. typu T. Pelikánová
2.4 Metabolický syndrom (Syndrom inzulinové rezistence)
T. Pelikánová, Z. Vlasáková
2.5 Genetické vyšetření při diabetu Š. Průhová, J. Lebl
2.6 Ostatní specifické typy diabetu F. Saudek, V. Bartoš
3 Léčba diabetu
3.1 Cíle léčby a léčebný plán T. Pelikánová
3.2 Dieta A. Jirkovská, V. Havlová
3.3 Fyzická aktivita a diabetes A. Jirkovská, Z. Rušavý, T. Pelikánová
3.4 Perorální antidiabetika a lékové interakce T. Pelikánová, T. Sechser
3.5 Léčiva ovlivňující inkretinový systém T. Pelikánová
3.6 Léčba inzulinem T. Pelikánová, M. Dryáková, R. Kožnarová
3.7 Edukace diabetiků A. Jirkovská
3.8 Samostatná kontrola diabetu a úpravy léčebného režimu A. Jirkovská, R. Kožnarová
3.9 Dyslipidemie T. Pelikánová
3.10 Obezita a diabetes T. Pelikánová, M. Haluzík
3.11 Hypertenze T. Pelikánová, R. Komers, V. Bartoš
3.12 Protidestičková léčba a antikoagulační léčba D. Karetová, T. Pelikánová
4 Akutní komplikace diabetu
4.1 Hypoglykemie F. Saudek, T. Pelikánová
4.2 Hyperglykemie P. Bouček
5 Chronické komplikace diabetu
5.1 Patogeneze vaskulárních komplikací diabetu J. Škrha
5.2 Diabetické onemocnění ledvin T. Pelikánová, O. Viklický, F. Saudek, P. Bouček
5.3 Oční komplikace diabetu T. Sosna
5.4 Periferní diabetická neuropatie H. Vondrová
5.5 Diabetická makroangiopatie T. Pelikánová, J. Válek
5.6 Ischemická choroba srdeční V. Staněk
5.7 Diabetická kardiomyopatie T. Pelikánová, P. Lupínek
5.8 Diabetes mellitus a centrální nervový systém H. Vondrová
5.9 Syndrom diabetické nohy A. Jirkovská
5.10 Gastroenterologické poruchy V. Bartoš
5.11 Diabetes mellitus při chorobách exokrinního pankreatu F. Saudek, V. Bartoš
5.12 Nealkoholová jaterní steatóza a steatohepatitida T. Pelikánová, M. Haluzík
5.13 Postižení pohybového aparátu V. Bartoš
5.14 Osteoporóza a diabetes mellitus P. Broulík
5.15 Kožní onemocnění a diabetes A. Jirkovská, J. Hercogová
5.16 Spánková apnoe a metabolický syndrom (diabetes 2. typu) R. Tkáčová, Z. Dorková, Z. Sopková
5.17 Alzheimerova nemoc a diabetes M. Haluzík
6 Speciální problémy diabetu
6.1 Infekce F. Saudek
6.2 Diabetes a těhotenství K. Andělová
6.3 Příprava diabetika k chirurgickému výkonu V. Bartoš
6.4 Enterální a parenterální výživa u diabetiků Z. Rušavý
6.5 Transplantace u diabetiků F. Saudek
6.6 Péče o chrup a ústní dutinu u diabetiků V. Ščigel
6.7 Diabetes a endokrinopatie J. Brunová
6.8 Štítná žláza a diabetes V. Zamrazil, K. Vondra
6.9 Zvláštnosti v péči o dětské diabetiky J. Venháčová
6.10 Diabetes ve stáří T. Pelikánová
6.11 Psychosociální problémy a psychopatologické stavy u diabetiků T. Hrachovinová, A. Jirkovská, T. Pelikánová
6.12 Sexuální problémy A. Jirkovská, L. Daneš
6.13 Poruchy sluchu při diabetu V. Bartoš
6.14 Sociální a posudkové aspekty léčby diabetu Z. Vítková, T. Pelikánová
6.15 Řízení motorových vozidel T. Pelikánová
7 Vzdělávací program v oboru diabetologie a endokrinologie
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
IKEM, Praha, IPVZ, Praha
† Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc.

Kolektiv spoluautorů:
† MUDr. Kateřina Andělová
† MUDr. Petr Bouček
Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Luděk Daneš, CSc. ,
Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Zuzana Dorková, Ph.D.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FNLP, Košice
MUDr. Marie Dryáková, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
IKEM; Endokrinologický ústav, Praha
Vladimíra Havlová , IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce; IKEM, Praha
PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Katedra psychologie FF UK v Praze; IKEM, Praha
Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
IKEM, Praha
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interni klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Radko Komers, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
MUDr. Petr Lupínek, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
I. interní klinika LF UK a FN v Plzni
Prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
IKEM, Praha
† Doc. MUDr. Tomáš Sechser, CSc.
MUDr. Zuzana Sopková
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FNLP, Košice
Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční oddělení, Thomayerova nemocnice; IKEM, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc. , IKEM
IPVZ, Praha
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D.
IKEM, Praha, VÚS 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu
1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Zdeněk Šumník Ph.D.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, Ph.D.
Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a FNLP, Košice
Doc. MUDr. Jiří Válek, CSc.
IKEM, Praha
MUDr. Jitřenka Venháčová, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha
MUDr. Zdeňka Vítková
Odd. LPS; ČSSZ, Praha
MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.
IKEM, Praha
Prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha
MUDr. Helena Vondrová, CSc.
Neurologická klinika, Thomayerova nemocnice; IPVZ, Praha
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha

Doporučujeme

Vegetariánská strava v léčbě diabetuTechnologie v diabetologiiDiabetes mellitus v kostce, 2. aktualizované vydáníJak počítat sacharidy?Diabetická dyslipidemieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.