Praktická plicní chirurgie

Praktická plicní chirurgie

Indikace a strategie

Alice Tašková, Vladislav Hytych a kolektiv

Formát:
154x230 mm
Vazba:
vázaná, 271 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-489-0
Dostupnost:
skladem
Plicní chirurgie se v průběhu posledních 20 let stala jedním z hlavních chirurgických oborů. Je to výsledek dříve nepředstavitelného medicínského a technického pokroku, ale také požadavků, které jsou na plicní chirurgii kladeny. V návaznosti na úspěšné publikace „Minimum plicní chirurgie – krok za krokem“ (V. Hytych a kol., Maxdorf 2013) a „Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách“ (V. Hytych, A. Tašková, M. Vašáková a kol., Maxdorf 2014) připravil kolektiv plicních chirurgů z Thomayerovy nemocnice v čele s MUDr. Alicí Taškovou a doc. MUDr. Vladislavem Hytychem, Ph.D., novou monografii „Praktická plicní chirurgie“.
Kniha rekapituluje základy anatomie hrudníku, zásady předoperačního vyšetření, anestezii u plicních operací, perioperační a pooperační péči, hlavní oddíly pak obsahují podrobné popisy jednotlivých operací se stručnou charakteristikou, indikacemi, seznamují s vyšetřovacím postupem, polohou nemocného a přístupem, anestezií a komplikacemi. Vlastní popis operace je doplněn ilustracemi a fotografiemi. Každá kapitola obsahuje i zvýrazňující rámečky se zásadními informacemi, upozorněními a zajímavostmi. Na závěr kapitol jsou zařazeny praktické tipy a poznámky. Poslední oddíl knihy je věnován farmakoterapii v plicní chirurgii. Kniha je určena především začínajícím hrudním chirurgům, chirurgům jiných specializací a pneumologům – těm zejména s ohledem na indikace a strategii řešení plicních nemocí. Bude nepochybně užitečná také pro traumatology, lékaře terénních pracovišť i studenty medicínských a biomedicínských věd a začínající lékaře v rámci rozhodování o volbě lékařské specializace.
Poděkování
Předmluva
I. Obecné postupy v plicní chirurgii
1 Chirurgická anatomie hrudníku
1.1 Topografické krajiny hrudníku
1.2 Anatomie hrudní stěny
1.3 Anatomie tracheobronchiálního stromu a plic
1.4 Topografie plicního hilu
1.5 Anatomie pleurálního prostoru
1.6 Mediastinum
1.7 Bránice
1.8 Anatomie lymfatického systému
2 Předoperační vyšetření a příprava pacienta v pneumochirurgii
2.1 Předoperační pneumologické vyšetření
2.2 Předoperační funkční vyšetření plic
2.3 Předoperační interní vyšetření
2.4 Předoperační příprava a perioperační doporučení
3 Předoperační péče
4 Anestezie v plicní chirurgii
4.1 Úvod
4.2 Předoperační příprava
4.3 Předanestetické vyšetření
4.4 Premedikace
4.5 Vlastní anestezie
4.6 Techniky selektivní intubace
4.7 Polohování pacienta k operaci
4.8 Jednostranná ventilace
4.9 Zásady pooperační péče
5 Pooperační péče
5.1 Pooperační sledování a monitorování
5.2 Mikrobiologická problematika
5.3 Prevence tromboembolické nemoci
5.4 Hrudní drény
5.5 Krvácení
5.6 Prevence respirační insuficience
5.7 Rehabilitace
5.8 Farmakoterapie po operaci
5.9 Úloha sester v pooperačním období
II. Diagnostické výkony
6 Hrudní punkce
6.1 Charakteristika výkonu
6.2 Indikace a kontraindikace
6.3 Od symptomů k terapii
6.4 Plánování výkonu
6.5 Průběh výkonu
6.6 Komplikace, jejich prevence a management
6.7 Pooperační péče
6.8 Poznámky a praktické tipy
7 Parasternální mediastinotomie
7.1 Charakteristika výkonu
7.2 Indikace a kontraindikace
7.3 Od symptomů k terapii
7.4 Plánování výkonu
7.5 Průběh výkonu
7.6 Komplikace, jejich prevence a management
7.7 Pooperační péče
7.8 Poznámky a praktické tipy
8 Mediastinoskopie, videomediastinoskopie
8.1 Charakteristika výkonu
8.2 Indikace a kontraindikace
8.3 Od symptomů k terapii
8.4 Plánování výkonu
8.5 Průběh výkonu
8.6 Komplikace, jejich prevence a management
8.7 Pooperační péče
8.8 Poznámky a praktické tipy
9 Videothorakoskopická (VTS/VATS) biopsie
9.1 Charakteristika výkonu
9.2 Indikace a kontraindikace
9.3 Od symptomů k terapii
9.4 Plánování výkonu
9.5 Průběh výkonu
9.6 Komplikace, jejich prevence a management
9.7 Pooperační péče
9.8 Poznámky a praktické tipy
III. Neresekční kurativní výkony
10 Videothorakoskopická operace pro fluidothorax
10.1 Charakteristika výkonu
10.2 Indikace a kontraindikace
10.3 Od symptomů k terapii
10.4 Plánování výkonu
10.5 Průběh výkonu
10.6 Komplikace, jejich prevence a management
10.7 Pooperační péče
10.8 Poznámky a praktické tipy
11 Videothorakoskopická operace pro spontánní pneumothorax
11.1 Charakteristika výkonu
11.2 Indikace a kontraindikace
11.3 Od symptomů k terapii
11.4 Plánování výkonu
11.5 Průběh výkonu
11.6 Komplikace, jejich prevence a management
11.7 Pooperační péče
11.8 Poznámky a praktické tipy
12 Hyperhidróza (nadměrné pocení)
12.1 Charakteristika výkonu
12.2 Indikace a kontraindikace
12.3 Od symptomů k terapii
12.4 Plánování výkonu
12.5 Průběh výkonu
12.6 Komplikace, jejich prevence a management
12.7 Pooperační péče
12.8 Poznámky a praktické tipy
13 Hrudní drenáž (Bülauova)
13.1 Charakteristika výkonu
13.2 Indikace a kontraindikace
13.3 Od symptomů k terapii
13.4 Plánování výkonu
13.5 Průběh výkonu
13.6 Komplikace, jejich prevence a management
13.7 Pooperační péče
13.8 Poznámky a praktické tipy
14 Thorakoplastika, thorakomyoplastika
14.1 Charakteristika výkonu
14.2 Indikace a kontraindikace
14.3 Od symptomů k terapii
14.4 Plánování výkonu
14.5 Průběh výkonu
14.6 Komplikace, jejich prevence a management
14.7 Pooperační péče
14.8 Poznámky a praktické tipy
15 Operace pro hrudní empyém – dekortikace, pleurektomie
15.1 Charakteristika výkonu
15.2 Indikace a kontraindikace
15.3 Od symptomů k terapii
15.4 Plánování výkonu
15.5 Průběh výkonu
15.6 Komplikace, jejich prevence a management
15.7 Pooperační péče
15.8 Poznámky a praktické tipy
IV. Resekční kurativní výkony
16 Stenóza trachey
16.1 Charakteristika výkonu
16.2 Indikace a kontraindikace
16.3 Od symptomů k terapii
16.4 Plánování výkonu
16.5 Průběh výkonu
16.6 Komplikace, jejich prevence a management
16.7 Pooperační péče
16.8 Poznámky a praktické tipy
17 Neanatomická plicní resekce
17.1 Charakteristika výkonu
17.2 Indikace a kontraindikace
17.3 Od symptomů k terapii
17.4 Plánování výkonu
17.5 Průběh výkonu
17.6 Komplikace, jejich prevence a management
17.7 Pooperační péče
17.8 Poznámky a praktické tipy
18 Segmentární plicní resekce
18.1 Charakteristika výkonu
18.2 Indikace a kontraindikace
18.3 Od symptomů k terapii
18.4 Plánování výkonu
18.5 Průběh výkonu
18.6 Komplikace, jejich prevence a management
18.7 Pooperační péče
18.8 Poznámky a praktické tipy
19 Lobektomie, VATS lobektomie
19.1 Charakteristika výkonu
19.2 Indikace a kontraindikace
19.3 Od symptomů k terapii
19.4 Plánování výkonu
19.5 Průběh výkonu
19.6 Komplikace, jejich prevence a management
19.7 Pooperační péče
19.8 Poznámky a praktické tipy
20 Pneumonektomie
20.1 Charakteristika výkonu
20.2 Indikace a kontraindikace
20.3 Od symptomů k terapii
20.4 Plánování výkonu
20.5 Průběh výkonu
20.6 Komplikace, jejich prevence a management
20.7 Pooperační péče
20.8 Poznámky a praktické tipy
V. Onkochirurgické výkony
21 Nádory plic
21.1 Charakteristika výkonu
21.2 Indikace a kontraindikace
21.3 Od symptomů k terapii
21.4 Plánování výkonu
21.5 Průběh výkonu
21.6 Komplikace, jejich prevence a management
21.7 Pooperační péče
21.8 Poznámky a praktické tipy
22 Operace pro nádor hrudní stěny
22.1 Charakteristika výkonu
22.2 Indikace a kontraindikace
22.3 Od symptomů k terapii
22.4 Plánování výkonu
22.5 Průběh výkonu
22.6 Komplikace, jejich prevence a management
22.7 Pooperační péče
22.8 Poznámky a praktické tipy
23 Nádory předního mediastina
23.1 Charakteristika výkonu
23.2 Indikace a kontraindikace
23.3 Od symptomů k terapii
23.4 Plánování výkonu
23.5 Průběh výkonu
23.6 Komplikace, jejich prevence a management
23.7 Pooperační péče
23.8 Poznámky a praktické tipy
24 Nádory zadního mediastina
24.1 Charakteristika výkonu
24.2 Indikace a kontraindikace
24.3 Od symptomů k terapii
24.4 Plánování výkonu
24.5 Průběh výkonu
24.6 Komplikace, jejich prevence a management
24.7 Pooperační péče
24.8 Poznámky a praktické tipy
VI. Farmakoterapie v plicní chirurgii
25 Perioperační management
antitrombotické terapie
25.1 Antitrombotika
25.2 Předoperační management antitrombotické terapie
26 Profylaxe tromboembolické nemoci po operaci plic
26.1 Skórování rizika tromboembolické nemoci
26.2 Posouzení rizika krvácení
26.3 Profylaxe TEN: který typ, kdy a jak dlouho podávat
26.4 Jak profylaxi dávkovat
27 Antibiotická profylaxe chirurgických výkonů
28 Léčba akutní pooperační bolesti
28.1 Hodnocení intenzity bolesti
28.2 WHO analgetický žebříček
28.3 Látky používané při léčbě akutní pooperační bolesti
28.4 Doporučení pro jednotlivé typy operací
Závěr
Užitečné odkazy
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Alice Tašková
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Pavel Horažďovský
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Zdeněk Konopa
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Antonín Spálený
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha
PharmDr. Ivana Tašková
Pracoviště klinické farmacie, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Kniha je určena především začínajícím hrudním chirurgům, chirurgům jiných specializací a pneumologům – těm zejména s ohledem na indikace a strategii řešení plicních nemocí. Bude nepochybně užitečná také pro traumatology, lékaře terénních pracovišť i studenty medicínských a biomedicínských věd a začínající lékaře v rámci rozhodování o volbě lékařské specializace.

Doporučujeme

Minimum z plicní chirurgie krok za krokemNeuroendokrinní nádory plic a mediastinaPlicní chirurgie v instruktivních kazuistikáchVATS lobektomieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.