Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví

Olga Dubová, Michal Zikán

Formát:
132 × 210 mm
Vazba:
brožovaná (V2), 866 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
1016,- Kč (MC 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-599-6
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Ohromující záplava nových informací nepochybně posouvá lékařské obory kupředu. Avšak pro lékaře – ať před atestací, nebo po ní – to znamená stále více a více stran, které je nutné prostudovat. Málokterý obor přitom postihuje tato informační záplava tak, jako gynekologii a porodnictví. Jde vlastně o odbornost zahrnující dva velké obory, a navíc i vlastní gynekologie pokrývá nesmírně rozsáhlé oblasti od operativy až např. k onkologii či endokrinologii.
Autorům publikace Praktické repetitorium gynekologie a porodnictví se podařilo vytvořit mimořádně svěží text, jehož těžištěm jsou především heslovité body, jen minimum textu je formulováno ve větách. Text se příjemně a rychle čte a dobře se pamatuje.
Kniha o rozsahu téměř 900 stran většího kapesního formátu je určena především pro přípravu na specializační zkoušky, současně je však vynikající pomůckou pro každodenní GYN-POR praxi.
Předmluva
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA
DD 1 Diferenciální diagnostika krvácení v těhotenství
DD 2 Diferenciální diagnostika krvácení po porodu a v šestinedělí
DD 3 Diferenciální diagnostika zvracení v těhotenství
DD 4 Diferenciální diagnostika hypertenze v těhotenství
DD 5 Diferenciální diagnostika febrilií v těhotenství
DD 6 Diferenciální diagnostika febrilií v šestinedělí
DD 7 Diferenciální diagnostika anemie a trombocytopenie v těhotenství
DD 8 Diferenciální diagnostika oligohydramnia
DD 9 Diferenciální diagnostika polyhydramnia
DD 10 Diferenciální diagnostika proteinurie v těhotenství
DD 11 Diferenciální diagnostika bolestí břicha v těhotenství
DD 12 Diferenciální diagnostika dyspnoe v těhotenství a šestinedělí
DD 13 Diferenciální diagnostika absencí pohybů plodu
DD 14 Diferenciální diagnostika bezvědomí
DD 15 Diferenciální diagnostika vaginálního výtoku
DD 16 Diferenciální diagnostika akutní pánevní bolesti
DD 17 Diferenciální diagnostika chronické pánevní bolesti
17.1 Gynekologická bolest
17.2 Negynekologická bolest
DD 18 Diferenciální diagnostika primární amenorey
18.1 Primární amenorea s normálním vývinem sekundárních pohlavních znaků
18.2 Primární amenorea s chybějícími sekundárními pohlavními znaky a normálním vzrůstem
18.3 Primární amenorea s chybějícími sekundárními pohlavními znaky a nízkým vzrůstem
18.4 Primární amenorea s virilizací
DD 19 Diferenciální diagnostika sekundární amenorey
19.1 Fyziologická sekundární amenorea
19.2 Iatrogenní sekundární amenorea
19.3 Patologická sekundární amenorea
DD 20 Diferenciální diagnostika infertility
DD 21 Diferenciální diagnostika neplodnosti
DD 22 Diferenciální diagnostika ovariálních rezistencí
DD 23 Diferenciální diagnostika febrilií v pooperačním období
DD 24 Diferenciální diagnostika pooperační oligurie a anurie
24.1 Prerenální příčina oligurie a anurie
24.2 Renální příčina oligurie a anurie
24.3 Postrenální příčina oligurie a anurie
DD 25 Diferenciální diagnostika krvácení u dětí a dospívajících
DD 26 Diferenciální diagnostika krvácení v perimenopauze a postmenopauze
26.1 Krvácení před menopauzou
26.2 Krvácení po menopauze
DD 27 Diferenciální diagnostika abdominálního diskomfortu, ascitu
27.1 Abdominální diskomfort
27.2 Ascites
DD 28 Diferenciální diagnostika bolestí v pravém podbřišku
DD 29 Diferenciální diagnostika anatomických poruch pánevního dna
DD 30 Cévní zásobení pánevních orgánů a jeho klinický význam
30.1 Cévní zásobení pánevních orgánů
30.2 Větvení a. iliaca interna
DD 31 Topografická anatomie pánve a její klinický význam
31.1 Vulva
31.2 Pochva
31.3 Cervix
31.4 Děloha
31.5 Tuba
31.6 Ovarium
31.7 Prs
31.8 Topografické vztahy
DD 32 Lymfatické zásobení vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, tuby a ovaria a prsu
DD 33 Diferenciální diagnostika poruch střevní pasáže v pooperačním období
33.1 Paralytický ileus
33.2 Mechanický ileus
33.3 Cévní ileus
DD 34 Diferenciální diagnostika malého plodu v UZ diagnostice u jednočetné gravidity
DD 35 Diferenciální diagnostika malého plodu v UZ diagnostice u vícečetné gravidity
DD 36 Komplikace operační léčby stresové inkontinence, diagnostika a jejich řešení
DD 37 Komplikace operační léčby prolapsu pánevních orgánů, diagnostika a jejich řešení
37.1 Komplikace operací předního kompartmentu
37.2 Komplikace operací středního kompartmentu
37.3 Komplikace operací zadního kompartmentu
37.4 Píštěle
DD 38 Diferenciální diagnostika dušnosti, bolesti na hrudi
a oběhového selhávání v těhotenství, za porodu a v šestinedělí
38.1 Diferenciální diagnostika dušnosti
38.2 Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi
38.3 Diferenciální diagnostika oběhového selhávání
DD 39 Diferenciální diagnostika dušnosti, bolesti na hrudi
a oběhového selhávání v pooperačním období
39.1 Diferenciální diagnostika dušnosti
39.2 Diferenciální diagnostika bolesti na hrudi
39.3 Diferenciální diagnostika oběhového selhávání
DD 40 Diferenciální diagnostika sekrece z prsní bradavky
v těhotenství, mimo těhotenství
40.1 Oboustranná sekrece z bradavky
40.2 Jednostranná sekrece z bradavky
GYNEKOLOGIE
Gynekologické vyšetřovací metody
G 1 Abdominální operace – indikace, technika, komplikace
1.1 Operace odstraňující dělohu
1.2 Ostatní operace na děloze
1.3 Operace na adnexech
1.4 Operace pro stresovou inkontinenci
1.5 Operace pro POP
1.6 Výkony na střevech
G 2 Vaginální operace – indikace, technika, komplikace
2.1 Operace na děložním hrdle
2.2 Operace na děloze
2.3 Operace na zevním genitálu
G 3 Laparoskopické operace – indikace, technika, komplikace
G 4 Hysteroskopie – indikace, technika, komplikace
G 5 Metody asistované reprodukce
5.1 Intrauterinní inseminace
5.2 In vitro fertilizace – embryotransfer
5.3 Kryoembryotransfer
5.4 Mikromanipulační techniky
G 6 Komplikace asistované reprodukce
6.1 Ektopická gravidita
6.2 Ovariální hyperstimulační syndrom
6.3 Další komplikace asistované reprodukce
G 7 Endometrióza a adenomyóza
7.1 Endometrióza
7.2 Adenomyóza
G 8 Syndrom polycystických ovarií
G 9 Amenorea
G 10 Fyziologie a patologie dospívání
10.1 Fyziologie dospívání
10.2 Patologie dospívání
G 11 Vrozené vývojové vady rodidel a jejich léčba
11.1 Vývojové vady gonád
11.2 Intersexuální malformace
11.3 Vývojové vady pohlavních cest
G 12 Inkontinence moči – definice, diagnostika
G 13 Stresová inkontinence
G 14 Overactive bladder – definice, diagnostika, léčba
G 15 Prolaps rodidel, cystokéla, enterokéla
15.1 Prolaps
15.2 Chirurgické řešení prolapsu pánevních orgánů
G 16 Kontracepce – metody, indikace, kontraindikace, alternativy
16.1 Kombinovaná kontracepce
16.2 Gestagenní kontracepce
16.3 Nitroděložní tělísko
16.4 Emergentní kontracepce
16.5 Sterilizace
16.6 Bariérová kontracepce
16.7 Přirozená kontracepce
G 17 Legislativa vztahující se k oboru gynekologie
G 18 Zhoubné nádory vulvy
18.1 Epitelové nádory
18.2 Maligní melanom
G 19 Zhoubné nádory děložního hrdla – etiologie, staging, diagnostika
G 20 Zhoubné nádory děložního hrdla – léčba
20.1 Terapie
20.2 Stratifikace výkonů podle stadia onemocnění
20.3 Radikální hysterektomie
G 21 Prekancerózy a zhoubné nádory děložního těla – etiologie, epidemiologie, rizikové faktory staging, diagnostika
21.1 Prekancerózy endometria
21.2 Zhoubné nádory endometria
G 22 Zhoubné nádory děložního těla – léčba podle stadií
G 23 Epiteliální zhoubné nádory vejcovodů/ovarií – etiologie, epidemiologie, rizikové a protektivní faktory, staging, diagnostika
G 24 Epiteliální zhoubné nádory vejcovodů/ovarií – léčba
G 25 Neepiteliální zhoubné nádory ovarií
25.1 Nádory ze zárodečných buněk (germinální nádory)
25.2 Nádory ze zárodečných pruhů
G 26 Zhoubné nádory prsu
G 27 Gestační trofoblastická nemoc
27.1 Gestační trofoblastická nemoc
27.2 Gestační trofoblastická neoplazie
G 28 Prekancerózy vulvy a děložního hrdla
28.1 Prekancerózy vulvy
28.2 Prekancerózy hrdla
G 29 Benigní onemocnění a prekancerózy prsu
29.1 Benigní změny
29.2 Prekancerózy
G 30 Benigní nádory vulvy, pochvy, dělohy, ovarií – diagnostika, terapie
30.1 Vulva
30.2 Pochva
30.3 Děloha
30.4 Ovaria
G 31 Borderline tumory ovarií
G 32 Hormonální substituční léčba – indikace, kontraindikace, alternativy
32.1 Indikace
32.2 Kontraindikace
32.3 Postup
32.4 Preparáty hormonální substituční terapie
32.5 Alternativy
G 33 Klimakterium – patofyziologie, symptomatologie
33.1 Poruchy menstruačního cyklu
33.2 Akutní změny – tzv. klimakterický syndrom
33.3 Střednědobé změny – organický estrogen-deficitní syndrom
33.4 Dlouhodobé změny – metabolický estrogen-deficitní syndrom
33.5 Ostatní stavy s estrogenní závislostí
G 34 Ovulační cyklus
34.1 Hypotalamus
34.2 Hypofýza
34.3 Ovarium
34.4 Projevy menstruačního cyklu
G 35 Poruchy menstruačního cyklu
G 36 Záněty dolního genitálního traktu – diagnostika, terapie
36.1 Vulvovaginitidy/vulvovaginální diskomfort
36.2 Vulvitidy
36.3 Podpůrná léčba
G 37 Sexuálně přenosné choroby – diagnostika, terapie, legislativa
37.1 Kapavka
37.2 Syfilis
37.3 Chlamydia trachomatis
37.4 Lymphogranuloma venereum
37.5 Ulcus molle
37.6 Mykoplasmata
37.7 Trichomoniáza
37.8 HPV
37.9 H erpes genitalis
37.10 HIV
G 38 Záněty dělohy, adnex, pánve – diagnostika a terapie
38.1 Cervicitida
38.2 Hluboký pánevní zánět (pelvic inflammatory disease)
38.3 Systémová enzymoterapie v gynekologii a porodnictví – možnosti terapeutického uplatnění
G 39 Primární a sekundární prevence gynekologických zhoubných nádorů
G 40 Genetická predispozice ke gynekologickým zhoubným nádorům
40.1 BRCA 1, BRCA 2
40.2 Lynchův syndrom HNPCC
PORODNICTVÍ
Teorie porodnictví
Orgánové a funkční změny v graviditě
P 1 Potrat, metody ukončení těhotenství ve II. trimestru
1.1 Spontánní potrat
1.2 Indukovaný potrat
P 2 Aloimunizace v těhotenství
2.1 Fetomaternální hemoragie
2.2 Hydrops plodu
Doporučený postup – Provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen
P 3 Abdominální porodnické operace
3.1 Císařský řez
3.2 Sectio minor
3.3 B-Lynchova sutura
3.4 Ligace hypogastrických arterií
3.5 Ruptura dělohy
3.6 Postpartální hysterektomie
P 4 Porodnické operace vaginální
4.1 Operace v těhotenství
4.2 Operace za porodu
P 5 Monitorování plodu in utero
5.1 Prepartální CTG
5.2 Biofyzikální profil podle Manninga
5.3 Ultrazvukové vyšetření
5.4 Dopplerovské měření
Doporučený postup – Interpretace fetálního kardiotokogramu – FIGO 1986
P 6 Autoimunitní onemocnění v graviditě
6.1 Onemocnění štítné žlázy
6.2 Antifosfolipidový syndrom
6.3 Hematologické autoimunitní onemocnění
6.4 Systémová onemocnění
6.5 Nervový systém
6.6 Gastrointestinální trakt
P 7 Hematologická onemocnění v graviditě
7.1 Anemie v graviditě
7.2 Trombocytopenie
7.3 Onemocnění leukocytární řady
7.4 Koagulopatie – krvácivé poruchy
7.5 Trombofilie
P 8 Kardiovaskulární onemocnění v těhotenství
8.1 Arteriální hypertenze
8.2 Koarktace aorty
8.3 Marfanův syndrom
8.4 Kardiomyopatie
8.5 Infekční endokarditida
P 9 Infekční onemocnění v graviditě
9.1 Syfilis
9.2 Toxoplasmóza
9.3 Streptokok skupiny B
9.4 Listerióza
9.5 Varicella
9.6 Rubeola
9.7 Cytomegalovirus
9.8 Chlamydia trachomatis
9.9 HIV
9.10 Herpes genitalis
9.11 Parvoviróza
9.12 Lidský papilomavirus
P 10 Hypertenzní onemocnění v graviditě
Doporučený postup – Hypertenze v graviditě
P 11 Renální, gastrointestinální onemocnění v graviditě včetně onemocnění jater
11.1 Onemocnění uropoetického traktu
11.2 Onemocnění gastrointestinálního traktu v graviditě
11.3 Onemocnění jater
Doporučený postup – Intrahepatální cholestáza v těhotenství
P 12 Diabetes mellitus a gravidita
12.1 Pregestační diabetes mellitus
12.2 Gestační diabetes mellitus
Doporučený postup – Gestační diabetes mellitus
P 13 Legislativa vztahující se ke graviditě
P 14 Onkologická onemocnění v graviditě
14.1 Prekancerózy a nádory cervixu
14.2 Nádory ovaria
14.3 Nádory endometria
14.4 Nádory prsu
14.5 Leukemie
P 15 Ultrazvuková vyšetření v graviditě
P 16 Organizace prenatální péče
P 17 Screeningový program v graviditě
P 18 Peripartální život ohrožující krvácení
Doporučený postup – Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení
P 19 Sepse v porodnictví
Doporučený postup – Sepse v souvislosti s těhotenstvím
P 20 Vícečetná těhotenství
20.1 Vícečetná těhotenství
20.2 Závažné komplikace vícečetných těhotenství
P 21 Fetální růstová restrikce
21.1 Early-onset FGR
21.2 Late-onset FGR
P 22 Preeklampsie a syndrom HELLP
22.1 Preeklampsie
22.2 Eklampsie
22.3 Syndrom HELLP
Doporučený postup – HELLP syndrom – diagnostika a léčba
P 23 Mateřská morbidita a mortalita, neonatální morbidita
23.1 Mateřská mortalita
23.2 Mateřská morbidita
23.3 Perinatální mortalita
23.4 Neonatální mortalita
23.5 Neonatální morbidita
P 24 Lékařské vedení porodu
24.1 První doba porodní
24.2 Druhá doba porodní
24.3 Třetí doba porodní
Doporučený postup – Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu – FIGO 2015
P 25 Vedení porodu koncem pánevním a porodu dvojčat
25.1 Vedení porodu dvojčat
25.2 Vedení porodu koncem pánevním
P 26 Mrtvý plod
Doporučený postup – Vedení porodu mrtvého plodu
Doporučený postup – Základní a fakultativní vyšetření po porodu mrtvého plodu
P 27 Resuscitace novorozence
P 28 Předčasný porod
Doporučený postup – Spontánní předčasný porod
P 29 Předčasný odtok plodové vody
Doporučený postup – Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu
P 30 Poruchy šestinedělí
30.1 Fyziologie šestinedělí
30.2 Poruchy šestinedělí
P 31 Potermínové těhotenství, preindukce, indukce porodu
Doporučený postup – Potermínové těhotenství
Doporučený postup – Preindukce a indukce porodu
P 32 Poruchy placentace – placenta praevia, accreta, vasa praevia
32.1 Placenta praevia
32.2 Vasa praevia
32.3 Placenta accreta
P 33 Porodnická analgezie
33.1 Nefarmakologická analgezie
33.2 Farmakologická analgezie
33.3 Volba anestezie na porodním sále
P 34 Peripartální monitorování plodu
34.1 Hypoxie plodu
34.2 Diagnostické metody využívané k odhalení hrozící hypoxie plodu
P 35 Medikace v porodnictví
P 36 Těhotná s císařským řezem v anamnéze
36.1 Vaginální porod po císařském řezu
36.2 Ruptura dělohy
P 37 Poruchy mechanismu porodu, malprezentace plodu, dystokie ramének
37.1 Poruchy I. doby porodní
37.2 Poruchy II. doby porodní
37.3 Poruchy III. doby porodní
P 38 Kritické stavy v graviditě
38.1 Krvácivé stavy
38.2 Bezvědomí
38.3 Křeče
38.4 Bolest
38.5 Febrilie
38.6 Rizika pro plod
38.7 Embolie v porodnictví
38.8 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie
P 39 Porodní trauma
39.1 Poranění matky
39.2 Poranění novorozence
P 40 Šokové stavy v porodnictví
40.1 Šokové stavy
40.2 Resuscitace těhotné
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Olga Dubová
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha
Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Doporučujeme

Gynekologická cytodiagnostikaUltrazvuk prvního trimestruFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníPrenatální diagnostika vrozených vývojových vadAtlas panoramatické hysteroskopieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.