Preeklampsie

Preeklampsie

Radovan Vlk, Martin Procházka, Alena Měchurová, Ondřej Šimetka, Petr Janků

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, 349 stran
Rok vydání:
2015
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-460-9
Dostupnost:
skladem
Preeklampsie je velmi závažná multisystémová porucha, která se objevuje v graviditě a během šestinedělí. Jde o onemocnění vázané na trofoblast a podílející se na zvýšení mateřské a perinatální mortality i morbidity a také na zvýšení prematurity a intrauterinní růstové retardace. Incidence tohoto onemocnění se v Evropě pohybuje mezi 4 až 8 %. V 70 % se preeklampsie manifestuje v těhotenství, ve 30 % po porodu. Vzhledem k časté nutnosti předčasného ukončení gravidity při ohrožení života matky nebo plodu je významná rovněž nezralost plodu - prematurita kolísá mezi 15 a 40 procenty, perinatální mortalita je vysoká, pohybuje se od 4 do 28 promile. Preeklampsie může být kromě hypertenze provázena edémy, poruchou hemokoagulace a známkami jaterního poškození. Stupňuje-li se tento vývoj a přidají-li se další orgánové léze a tonicko-klonické křeče, jde o eklampsii. Prakticky orientovaná publikace kolektivu předních českých porodníků z několika fakultních pracovišť ČR přináší nejnovější poznatky a doporučení pro diagnostiku a léčbu této poruchy, která je „noční můrou“ lékařů i pacientek.
Předmluva
Poděkování
1 Úvod (aneb průvodce knihou)
2 Historie preeklampsie a eklampsie v ČR
3 Definice a klasifikace hypertenze v těhotenství
3.1 Rozdělení gestace
3.2 Definice hypertenze
3.3 Měření krevního tlaku
3.4 Definice proteinurie
3.5 Otoky
3.6 Klasifikace hypertenzních poruch
4 Epidemiologie preeklampsie
4.1 Definice preeklampsie
4.2 Výskyt preeklampsie
4.3 Rizikové faktory preeklampsie
5 Etiologie preeklampsie
5.1 Placentace
5.2 Význam dysfunkce endotelu a cirkulujících faktorů
5.3 Genetické faktory
5.4 Imunologická maladaptace
5.5 Teorie hyperdynamické cirkulace
6 Patofyziologie preeklampsie
6.1 Kardiovaskulární systém
6.2 Koagulační systém
6.3 Endokrinní změny
6.4 Játra
6.5 Ledviny
6.6 Plíce
6.7 Mozek
7 Predikce preeklampsie
7.1 Rizikové faktory
7.2 Měření krevního tlaku
7.3 Biochemické markery
7.4 Ultrazvukové markery
7.5 Současný pohled na kombinovaný screening preeklampsie
8 Prevence preeklampsie
8.1 Životní styl a pohybový režim
8.2 Snížený příjem soli
8.3 Antioxidanty
8.4 Rybí olej
8.5 Česnek
8.6 Kalcium
8.7 Magnesium
8.8 Heparin
8.9 Progesteron
8.10 Kyselina acetylsalicylová (ASA)
8.11 Jiné možnosti
9 Diagnostika preeklampsie
9.1 Ambulantní systém vyšetřování
9.2 Anamnéza
9.3 Fyzikální vyšetření
9.4 Základní diagnostická kritéria
9.5 Klinické příznaky a jejich závažnost
9.6 Laboratorní ukazatele
9.7 Zobrazovací metody a kardiotokografie – diagnostika IUGR
9.8 Vyšetřovací algoritmus preeklampsie v těhotenství
10 Gestační hypertenze
10.1 Definice
10.2 Prevalence
10.3 Rizikové faktory
10.4 Poznámky k patogenezi
10.5 Gestační hypertenze versus preeklampsie
10.6 Komplikace
10.7 Management
10.8 Terapie
10.9 Prognóza
11 Terapie preeklampsie a jejích komplikací
11.1 Antihypeartenzní terapie
11.2 Antikonvulziva
11.3 Kortikosteroidy
11.4 Léčba mírné preeklampsie
11.5 Léčba těžké preeklampsie
11.6 Léčba za porodu a v šestinedělí
11.7 Komplikace a jejich léčba
12 Eklampsie
12.1 Definice, incidence
12.2 Patogeneze
12.3 Diagnostika
12.4 Diferenciální diagnostika
12.5 Terapie
12.6 Prevence
12.7 Prognóza
13 HELLP syndrom
13.1 Historie
13.2 Incidence
13.3 Diagnostická kritéria
13.4 Rizikové faktory
13.5 Etiologie
13.6 HELLP syndrom versus preeklampsie
13.7 Diferenciální diagnostika
13.8 Klinické příznaky a průběh
13.9 Komplikace
13.10 Terapie
13.11 Prognóza
14 Dlouhodobé následky
14.1 Riziko hypertenzních komplikací v dalším těhotenství
14.2 Rizika dětí matek s preeklampsií
14.3 Dlouhodobý dopad na zdraví žen s preeklampsií
15 Hypertenze v těhotenství z pohledu anesteziologa
15.1 Předoperační období a příprava pacientky k anestezii
15.2 Strategie tekutinové bilance
15.3 Neuroaxiální blokády
15.4 Porodnická epidurální analgezie
15.5 Anestezie k císařskému řezu
15.6 Pooperační péče
15.7 Poznámky k farmakoterapii
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Radovan Vlk
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Ústav porodní asistence FZV Olomouc, Ústav lékařské genetiky LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha
Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika FN Ostrava, Katedra chirurgických oborů LF OU, Ostrava
MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno
MUDr. Petra Hanulíková
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Steinbach
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Hořovice

Doporučujeme

Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii, 2. rozšířené a přepracované vydáníZáklady moderní venerologieZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.