Průvodce mozkem

Průvodce mozkem

Neuroanatomie

Robert Bartoš, Ingrid J. Concepción S., Veronika Němcová a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 224 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-656-6
EAN:
9788073456566
Dostupnost:
skladem
Průvodce mozkem představuje zcela nový typ knihy – vznikla v těsné spolupráci neurochirurgů a anatomů a spojuje nezvyklý pohled na anatomii mozku – laboratorní preparaci za použití operačního mikroskopu, následovanou popisem funkcí jednotlivých drah mozkové hemisféry. Kniha – vzniklá na pilíři celoživotní práce našeho předního neuroanatoma prof. MUDr. Pavla Petrovického, DrSc. – se však neomezuje pouze na morfologii, umožní čtenáři pochopit, co se např. děje při sledování pohybu kolem nás či jak funguje amygdala, když se cítíme ohroženi. Na příkladu přivonění k šeříku jsou také např. demonstrovány složitosti výstupů čichové dráhy. Neurochirurgy jistě obohatí jednoduchý návod k operování nejsložitějších intrinsických nádorů mozku, ve kterém autoři zcela otevřeně kladou na stůl všechna úskalí a detaily, které během léčby svých pacientů vypozorovali a nastudovali. Vše doprovázejí peroperačními fotografiemi a grafickou dokumentací operací, můžete se s nimi ponořit do světa, kde technická chyba v rozsahu zlomku milimetru znamená pro pacienta špatný výsledek a pro chirurga frustraci. Mimořádná je rovněž obrazová příloha, jejíž autorkou je lékařka s neurochirurgickou erudicí z Panamy, která laboratorní disekci mozkových drah přivedla na další, o něco vyšší úroveň.
Kniha rozsahem zcela postačí k úspěšnému složení náročné zkoušky z neuroanatomie v 1. ročníku studia lékařské fakulty. Velice solidní minimum pro svoji práci v knize však najdou také specialisté – neurologové a neurochirurgové.
Prohlášení autorů
Recenzní posudky
Poděkování
1 Přehled drah laterálního aspektu hemisféry
Robert Bartoš, Veronika Němcová
2 Manuál vlastní preparace
Robert Bartoš, Aleš Hejčl, Alberto Malucelli
2.1 Operkula, fissura cerebri lateralis (Sylviova rýha), insula, arteria cerebri media a odstup laterálních lentikulostriatálních perforátorů
2.2 Capsula extrema, fasciculus longitudinalis superior (resp. fasciculus arcuatus), claustrum, capsula externa
2.3 Fasciculus fronto-occipitalis inferior, fasciculus uncinatus, putamen, globus pallidus, laterální lentikulostriatální perforátory v putamen, commissura anterior, Flechsigova-Meyerova klička
2.4 Capsula interna, nucleus caudatus, thalamus, tractus opticus, tractus geniculocalcarinus, fasciculus longitudinalis inferior, postranní komora
2.5 Bazální aspekt hemisféry a mediotemporální oblast
3 Přístupy při resekcích intrinsických nádorů v oblasti insuly a hippocampu
Robert Bartoš, Martin Sameš
3.1 Transsylvijský přístup ke gliomům insuly
3.2 Přední transsylvijský přístup s anteromediální temporální lobektomií
3.3 Paramediální supracerebelární transtentoriální přístup
3.4 Resekce komplexních insulo-operkulárních (3B), insulo-temporopolárních/
frontobazálních (5A) a insulo-hippocampálních (5B) gliomů
4 Stručný popis drah uvnitř hemisféry, vhodný pro začínajícího stopaře
Veronika Němcová, Robert Bartoš
4.1 Dráhy uvnitř hemisféry
4.2 Limbický systém a jeho spoje
4.3 Čichová dráha a její spoje k limbickému systému
Literatura
Vzpomínka na pana profesora Pavla Petrovického
Přehled použitých zkratek
Příloha
Ingrid J. Concepción S. (překlad Robert Bartoš, Veronika Němcová)
Preparace bílé hmoty. Laterální strana hemisféry. Pravá hemisféra – 2020
Preparace bílé hmoty. Laterální strana hemisféry. Levá hemisféra – 2019
Rejstřík
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Dr. Ingrid J. Concepción S.
Neurosurgeon from Panama. Complejo Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo Arias Madrid
MUDr. Veronika Němcová, CSc.
Anatomický ústav 1. LF UK, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.; Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN u Svaté Anny, Brno; Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
MUDr. Alberto Malucelli
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Kniha rozsahem zcela postačí k úspěšnému složení náročné zkoušky z neuroanatomie v 1. ročníku studia lékařské fakulty. Velice solidní minimum pro svoji práci v knize však najdou také specialisté – neurologové a neurochirurgové.

Doporučujeme

Atlas endoskopické neurochirurgieNeuroendoskopieRekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyFunkční stereotaktická neurochirurgieGliomyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.