Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu

Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu

Pavel Vavřík, Ivan Landor, Jiří Gallo, Karel Koudela a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), barevné ilustrace, 503 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
1271,- Kč (Subskripční cena 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-602-3
EAN:
9788073456023
Dostupnost:
skladem
Uvolnění totálních endoprotéz je významným problémem moderní ortopedie. V podkladu tohoto stavu je masové rozšíření aplikace totálních endoprotéz (zejména kyčelního kloubu), které následně do centra zájmu posunulo revizní operace totálních náhrad velkých kloubů. Na úspěšnou publikaci Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu (Landor, Vavřík, Gallo, Sosna a kol. – kniha byla oceněna prestižní Hlávkovou cenou a významně ovlivnila operační praxi v ortopedii v ČR) nyní navazuje podobná publikace věnovaná náhradám kolenního kloubu. Autorský kolektiv složený z předních českých ortopedů i odborníků dalších medicínských profesí nyní vytvořil rozsáhlou monografii věnovanou revizním operacím po TEP kolenního kloubu. Kniha je koncipována jako praktický průvodce ortopeda – od příčin, přes operační návody až po řešení případných dalších komplikací.
PŘEDMLUVA
SLOVO AUTORA
1 ÚVOD
Pavel Vavřík, Karel Koudela, Jiří Gallo, Petr Fulín, David Pokorný, Miroslav Šlouf, Matej Daniel, Antonín Sosna
1.1 Co víme o příčinách selhání náhrady kolena?
Pavel Vavřík
1.1.1 Opotřebení nebo předčasné selhání implantátu
1.1.2 Infekty
1.1.3 Periprotetické zlomeniny
1.1.4 Instabilita
1.1.5 Omezení hybnosti
1.1.6 Femoropatelární obtíže a chronická reziduální bolestivost
1.2 Technické chyby u primoimplantací vedoucí k časnému selhání náhrady kolena
Karel Koudela, Pavel Vavřík
1.2.1 Chyby operačního přístupu
1.2.2 Chyby při obnově osy končetiny
1.2.3 Chyby rotace komponent – malrotace
1.2.4 Chyby v předozadním posunu a volbě velikosti komponent
1.2.5 Chybné určení výšky kloubní štěrbiny
1.2.6 Chybná flexe nebo extenze femorální komponenty
a chyby dorzálního sklonu tibiální komponenty
1.2.7 Chyby při vyvážení měkkých tkání a instabilita
1.2.8 Chyby v centraci extenčního aparátu a postavení pately
1.3 Aseptické uvolnění a osteolýza u TEP kolenního kloubu
Jiří Gallo
1.3.1 Epidemiologie aseptického uvolnění a periprotetické osteolýzy u TEP kolena
1.3.2 Fyziologická adaptace kostního lůžka na TEP kolena
1.3.3 Přijetí implantátu měkkými tkáněmi
1.3.4 Poznámky k biomechanice, kinematice a kinetice TEP kolenního kloubu
1.3.5 Mechanické teorie aseptického uvolnění
1.3.6 Biologické teorie periprotetické osteolýzy
1.3.7 Ostatní příčiny ovlivňující aseptické uvolnění
1.3.8 Možnosti farmakologické prevence aseptického uvolnění
1.4 Problematika polyethylenového otěru u náhrad kolena
Petr Fulín, David Pokorný, Pavel Vavřík, Miroslav Šlouf, Matej Daniel, Antonín Sosna
1.4.1 Historie
1.4.2 Klinické aspekty užití UHMWPE pro artikulační vložky
1.4.3 Otěr UHMWPE
1.4.4 Otěrová osteolýza u náhrad kolena
1.4.5 Oxidace UHMWPE
1.4.6 Současné trendy v užívání různých artikulačních materiálů
2 DIAGNOSTIKA SELHÁNÍ NÁHRADY KOLENNÍHO KLOUBU
Pavel Vavřík, Jiří Gallo, Jana Koudelová, Karel Koudela sen., Karel Koudela jr.
2.1 Významné anamnestické údaje
Pavel Vavřík
2.2 Klinické známky a základní diagnostika selhání náhrady kolenního kloubu
Pavel Vavřík, Karel Koudela jr.
2.2.1 Klinické projevy
2.2.2 Laboratorní vyšetření
2.2.3 Použití zobrazovacích metod
2.3 Laboratorní diagnostika selhání náhrady kolena – vyloučení infekce
Jiří Gallo
2.3.1 Úvod
2.3.2 Základní pojmy
2.3.3 Základy teorie chování diagnostického testu
2.3.4 Jde v konkrétním případě o infekci, nebo ne?
2.3.5 Zobrazovací metody v diagnóze infektu
2.3.6 Rozhodování na bázi kombinace diagnostických znaků – vývoj expertních programů
2.3.7 Peroperační diagnostika infekce TEP kolenního kloubu
2.3.8 Role ortopeda v diagnostice IKN
2.4 Zobrazovací metody v diagnostice selhání a při reimplantaci náhrad kolena
Jana Koudelová, Karel Koudela sen., Karel Koudela jr.
2.4.1 Obecné principy radiografického vyšetření kolenního kloubu
2.4.2 Radiologické hodnocení při revizních operacích
2.4.3 Počítačová tomografie
2.4.4 Sonografie
2.4.5 Magnetická rezonance
2.4.6 Zobrazovací metody nukleární medicíny
2.4.7 Denzitometrie
2.4.8 Algoritmus využití zobrazovacích metod
3 INDIKACE A STANOVENÍ CÍLE REVIZNÍ OPERACE
Pavel Vavřík
3.1 Primární zhodnocení situace
3.2 Předběžná diagnostická rozvaha a stanovení
reálného cíle operace
3.3 Předoperační indikace a cíl operace
4 PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA
Jiří Gallo, David Jahoda, Pavel Vavřík, Dana Barnetová, Jiří Lošťák
4.1 Předoperační vyšetření
Jiří Gallo
4.1.1 Určení schopnosti podstoupit operaci a stanovení rizika závažných perioperačních komplikací
4.1.2 Požadavky ortopedů spojené s reimplantací kloubních náhrad
4.1.3 Předpokládaný vývoj v budoucnosti
4.2 Tromboembolická nemoc u TEP kolenního kloubu
Jiří Gallo, Dana Barnetová
4.2.1 Epidemiologie
4.2.2 Diagnostika
4.2.3 Terapie
4.2.4 Prevence TEN
4.2.5 Prognóza TEN
4.3 Zásady řešení krevních ztrát a užití pneumatického turniketu
Jiří Gallo, Jiří Lošťák, Pavel Vavřík
4.3.1 Rozsah krevních ztrát a metody jeho hodnocení
4.3.2 Opatření k omezení krevních ztrát
4.3.3 Metody hrazení krevních ztrát
4.4 Obecné principy prevence infekčních komplikací
David Jahoda, Jiří Gallo, Pavel Vavřík
4.4.1 Rizikové faktory
4.4.2 Režim na předsálí a operačním sále
4.4.3 Preventivní podávání antibiotik
4.4.4 Péče o ránu v pooperačním období
4.4.5 Antiinfekční implantáty
5 TECHNICKÉ PROVEDENÍ REVIZNÍ OPERACE
Pavel Vavřík, Ivan Landor
5.1 Algoritmus revizní operace
Pavel Vavřík
5.1.1 Technická ortopedická diagnostika
5.1.2 Informace pacientovi
5.1.3 Definitivní stanovení cíle operace
5.1.4 Plánování revizní operace
5.1.5 Zásady technického provedení
5.1.6 Pooperační péče
5.2 Operační přístupy
Pavel Vavřík
5.2.1 Základní principy
5.2.2 Druhy operačních přístupů
5.2.3 Uvolnění extenčního aparátu jizev a adhezí
5.2.4 Tenotomie quadricepsu
5.2.5 Osteotomie tuberositas tibiae
5.2.6 Přístupy u periprotetických zlomenin a jiné zvláštní situace
5.3 Odstranění původního implantátu
Pavel Vavřík
REVIZNÍ OPERACE TOTÁLNÍCH NÁHRAD KOLENNÍHO KLOUBU
10 5.4 Débridement kloubu a odstranění patologické příčiny selhání („2. fáze“ operačního přístupu)
Pavel Vavřík
5.4.1 Odstranění patologické příčiny selhání a očištění granulací
5.4.2 Odstranění jizev a adhezí a dokončení operačního přístupu
5.4.3 Zhodnocení kostních defektů a úprava povrchů
5.5 Stanovení a obnova úrovně kloubní štěrbiny
Pavel Vavřík
5.6 Příčiny, projevy a obecné zásady korekce kostních deformit
Pavel Vavřík
5.7 Vyvážení kloubu a obnova rozsahu pohybu
Pavel Vavřík
5.8 Principy fixace revizního implantátu
Pavel Vavřík
5.9 Volba a stavba revizního implantátu
Pavel Vavřík
5.9.1 Základní pravidla a možnosti
5.9.2 Typy implantátů
5.9.3 Augmentace
5.9.4 Dříky a taktika jejich použití
5.10 Poznámky k technice vlastní reimplantace
Pavel Vavřík, Ivan Landor
5.11 Rekonstrukce extenčního aparátu a uzávěr operační rány
Pavel Vavřík
6 POOPERAČNÍ PÉČE
Jiří Gallo, Pavel Vavřík
6.1 Základní zásady rehabilitace po revizi TEP kolenního kloubu
Jiří Gallo, Pavel Vavřík
6.1.1 Předoperační rehabilitace
6.1.2 Struktura rehabilitační péče po reoperaci TEP kolena
6.1.3 Ortézy a jejich využití
6.2 Obecné principy prevence ortopedických neinfekčních komplikací
Pavel Vavřík
6.3 Obecné principy prevence neortopedických komplikací
Jiří Gallo
7 SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ POSTUPY U REVIZNÍCH OPERACÍ NÁHRAD KOLENA
Pavel Vavřík, Ivan Landor, Jiří Gallo, Daniel Stehlík, Stanislav Popelka, David Jahoda, Jarmila Procházková, Štěpán Podzimek, Milan Tomka
7.1 „Jednoduchá revize“ – výměna komponent
Pavel Vavřík
7.2 Způsoby náhrady kostních defektů
Ivan Landor, Pavel Vavřík
7.2.1 Klasifikace defektů
7.2.2 Techniky a materiály užívané k řešení kostních defektů
7.3 Možnosti korekce závažných osových deformit
Pavel Vavřík
7.3.1 Principy centrace kolenních náhrad a jejich vývoj
7.3.2 Dělení závažných osových deformit a obecné zásady jejich nápravy
7.3.3 Korekce intraartikulárních deformit
7.3.4 Korekce extraartikulárních deformit
7.4 Nestability a luxace po TEP kolena
Jiří Gallo, Pavel Vavřík
7.4.1 Epidemiologie
7.4.2 Klasifikace instabilit
7.4.3 Příčiny vzniku instabilit
7.4.4 Diagnostika
7.4.5 Technické postupy řešení instabilit
7.4.6 Luxace náhrady kolena
7.5 Problémy v oblasti femoropatelárního kloubu
Ivan Landor, Pavel Vavřík
7.5.1 Hlavní skupiny femoropatelárních problémů
7.5.2 Bolesti přední části kolena
7.5.3 Chronická synovitida
7.5.4 Clunk syndrom a krepitus pod patelou
7.5.5 Avaskulární nekróza pately
7.5.6 Subluxace a luxace pately
7.5.7 Patelární implantáty
7.5.8 Ruptury extenčního aparátu
7.5.9 Omezení rozsahu pohybu
7.5.10 Patelární zlomeniny
7.6 Řešení defektů extenčního aparátu
Pavel Vavřík, Ivan Landor
7.6.1 Ruptury proximálně od pately
7.6.2 Ruptury distálně od pately
7.6.3 Ruptury sutury retinakula
7.7 Poruchy hojení měkkých tkání po TEP kolena a jejich řešení
Daniel Stehlík, Jiří Gallo
7.7.1 Definice problému
7.7.2 Epidemiologie
7.7.3 Poznámky k fyziologii hojení operačních ran
7.7.4 Prognóza hojení rány
7.7.5 Principy ošetřování komplikované operační rány u TEP kolena
7.7.6 Plasticko-chirurgické (rekonstrukční) metody léčby defektů v oblasti TEP kolena
7.7.7 Prevence
7.7.8 Doporučené postupy
7.8 Periprotetické zlomeniny v oblasti kolenního kloubu
Ivan Landor, Pavel Vavřík
7.8.1 Periprotetické zlomeniny femuru
7.8.2 Periprotetické zlomeniny tibie
7.8.3 Periprotetické zlomeniny pately
7.8.4 Zlomeniny a stavy po zlomeninách – řešení pomocí náhrady kolena
7.9 Konverze hemiartroplastiky kolena
Pavel Vavřík
7.10 Problematika primárních a revizních operací TEP kolena u revmatiků
Stanislav Popelka, Pavel Vavřík
7.11 Náhrady kolena u hemofilie
Pavel Vavřík, Jiří Gallo
7.12 Opakované revizní operace
Pavel Vavřík
7.13 Terapie infikované náhrady kolenního kloubu
David Jahoda, Pavel Vavřík, Ivana Jahodová
7.13.1 Význam bakteriálního biofilmu z hlediska terapeutického postupu
7.13.2 Klasifikace infekcí kloubní náhrady
7.13.3 Metody léčby – obecné zásady postupu a poznámky k technice
7.13.4 Hlavní principy terapie antibiotiky
7.13.5 Débridement s ponecháním kloubní náhrady
7.13.6 Jednodobá reimplantace
7.13.7 Dvoudobá reimplantace
7.13.8 Záchranné operace u infekcí kloubní náhrady
7.14 Záchranné operace u aseptického selhání kloubní náhrady
Pavel Vavřík, David Jahoda
7.14.1 Artrodéza
7.14.2 Resekční plastika
7.14.3 Amputace
7.15 Užití revizních a méně obvyklých postupů u primoimplantací
Pavel Vavřík
7.15.1 Kloubní destrukce na podkladě vrozených vad nebo systémových chorob
7.15.2 TEP kolena po amputaci v bérci
7.15.3 TEP kolena po osteotomiích
7.15.4 TEP kolena u morbidní obezity
7.16 Artrofibróza a omezení hybnosti po TEP kolenního kloubu
Ivan Landor, Pavel Vavřík
7.16.1 Příčiny omezení hybnosti a jejich řešení
7.16.2 Artrofibróza
7.17 Konverze artrodézy na TEP a řešení kostních ankylóz
Pavel Vavřík
7.17.1 Artrodéza
7.17.2 Ankylóza
7.18 Syndrom bolestivého kolena po TEP
Jiří Gallo, Pavel Vavřík
7.18.1 Vymezení, epidemiologie
7.18.2 Diagnostika
7.18.3 Terapie
7.19 Nežádoucí projevy kovových materiálů a kostního cementu v organismu
Jarmila Procházková, Pavel Vavřík, Štěpán Podzimek, Milan Tomka
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., MBA
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika, LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Dana Barnetová
Ortopedická klinika, LF UP a FN Olomouc
Doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Laboratoř biomechaniky člověka ČVUT FS Praha
MUDr. Petr Fulín
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. David Jahoda, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
MUDr. Karel Koudela, Ph.D.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jana Koudelová
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň
MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.
Ortopedická klinika, LF UP a FN Olomouc
RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Daniel Stehlík
Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc
RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR Praha
MUDr. Milan Tomka, Ph.D.
Městská poliklinika Praha, Ústav klinické a experimentální stomatologie, Praha

Doporučujeme

Rehabilitace po revmatochirurgických výkonechRevizní operace totálních náhrad kyčelního kloubuOsteoartrózaZlomeniny proximálního femuruZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.