Revmatologie

Revmatologie

2. aktualizované a rozšířené vydání

Karel Pavelka, Jiří Vencovský, Pavel Horák, Ladislav Šenolt, Heřman Mann, Jan Štěpán a kol.

Formát:
210 × 285 mm
Vazba:
pevná (V8), 899 stran
Rok vydání:
2018
Zvýhodněná cena:
1866,- Kč (MC 2195,- Kč)
Sleva:
329,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-583-5
Dostupnost:
skladem
Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice. I toto vydání, přes další rozšíření, se vyznačuje dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá fakt, že kniha je tištěna plnobarevně na křídovém papíru a obsahuje několik set barevných ilustrací.
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., sestavil autorský kolektiv z předních specialistů oboru v naší zemi. Dalšími hlavními autory jsou prof. Jiří Vencovský, prof. Pavel Horák, prof. Ladislav Šenolt, MUDr. Heřman Mann a prof. Jan Štěpán.
Kniha je určena především revmatologům jako základní zdroj pro všechny stupně specializačních zkoušek i pro každodenní klinickou a ambulantní praxi. Je vhodná rovněž pro internisty a ortopedy, doporučit ji lze i praktickým lékařům.
Předmluva k 1. vydání
Úvodní slova hlavního autora
OBECNÁ REVMATOLOGIE
Klasifikace revmatických onemocnění
1 Imunologie v revmatologii
2 Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním
2.1 Anamnéza
2.2 Fyzikální vyšetření
2.3 Laboratorní vyšetření
2.4 Genetika v revmatologii
2.5 Imunologické vyšetřovací metody v revmatologii
2.6 Zobrazovací techniky v revmatologii
3 Diferenciální diagnostika základních syndromů
3.1 Přístup k nemocnému s revmatickým onemocněním
3.2 Diferenciální diagnostika monoartritidy
3.3 Diferenciální diagnostika oligoartritidy
3.4 Diferenciální diagnostika polyartritidy
3.5 Bolesti páteře a zad
4 Orgánové manifestace revmatických onemocnění
4.1 Oční postižení u revmatických onemocnění
4.2 Postižení plic u revmatických onemocnění
4.3 Kardiovaskulární postižení u revmatických onemocnění
4.4 Kožní manifestace revmatických onemocnění
4.5 Ledvinné manifestace revmatických onemocnění a postižení ledvin léčivy užívanými v revmatologii
5 Farmakoterapie v revmatologii
5.1 Intraartikulární léčba
5.2 Nesteroidní antirevmatika a analgetika
5.3 Glukokortikoidy
5.4 Chorobu modifikující antirevmatické léky
5.5 Cílené syntetické chorobu modifikující antirevmatické léky
5.6 Biologická léčba
5.7 Léčba v těhotenství
5.8 Léčba u seniorů
5.9 Léčba revmatických nemocných s chronickým onemocněním ledvin
6 Rehabilitace u revmatických onemocnění
6.1 Fyzioterapie
6.2 Fyzikální terapie
6.3 Ergoterapie
6.4 Rehabilitace u revmatoidní artritidy
6.5 Rehabilitace u ankylozující spondylitidy
6.6 Rehabilitace u psoriatické artritidy
6.7 Rehabilitace u systémové sklerodermie
6.8 Rehabilitace u systémového lupus erythematodes
6.9 Rehabilitace u idiopatických zánětlivých myopatií
6.10 Rehabilitace u osteoartrózy
6.11 Rehabilitace u osteoporózy
6.12 Rehabilitace u fibromyalgie
7 Základy revmatochirurgie
7.1 Úvod
7.2 Preventivní výkony
7.3 Rekonstrukční výkony
7.4 Obecné principy péče o nemocné s endoprotézami
SPECIÁLNÍ REVMATOLOGIE
8 Revmatoidní artritida
8.1 Epidemiologie
8.2 Etiologie a patogeneze
8.3 Klinický obraz
8.4 Diagnostika
8.5 Diferenciální diagnostika
8.6 Terapie
8.7 Průběh a prognóza
9 Juvenilní idiopatická artritida
9.1 Epidemiologie
9.2 Etiologie a patogeneze
9.3 Klinický obraz
9.4 Jednotlivé typy JIA
9.5 Diagnostika
9.6 Terapie
9.7 Prognóza
10 Spondyloartritidy
10.1 Celkový přístup, klasifikace ASAS
10.2 Ankylozující spondylitida
10.3 Psoriatická artritida
10.4 Enteropatické spondyloartritidy
10.5 Reaktivní artritida
11 Systémová onemocnění pojiva
11.1 Systémový lupus erythematodes
11.2 Antifosfolipidový syndrom (Hughesův syndrom)
11.3 Systémová sklerodermie
11.4 Idiopatické zánětlivé myopatie
11.5 Sjögrenův syndrom
11.6 Smíšené onemocnění pojiva
11.7 Nediferencované systémové choroby pojiva a překryvné syndromy
11.8 Eozinofilní fasciitida
12 Vaskulitidy
12.1 Vaskulitidy
12.2 Polymyalgia rheumatica
13 Krystaly indukované artropatie
13.1 Nemoc z ukládání krystalů kalciumpyrofosfátdihydrátu
13.2 Dnavá artritida
13.3 Nemoc z ukládání krystalů hydroxyapatitu (hydroxyapatitová artropatie a periartropatie)
14 Osteoartróza
14.1 Úvod
14.2 Epidemiologie
14.3 Rizikové faktory
14.4 Patogeneze
14.5 Obecné příznaky a projevy
14.6 Nejčastější klinické formy
14.7 Terapie
15 Difuzní skeletální hyperostóza
15.1 Epidemiologie
15.2 Etiologie a patogeneze
15.3 Klinické projevy
15.4 Vyšetření
15.5 Diagnostická kritéria
15.6 Diferenciální diagnostika
15.7 Terapie
16 Osteoporóza a metabolická onemocnění skeletu
16.1 Osteoporóza
16.2 Osteomalacie
16.3 Osteopetróza
16.4 Pagetova kostní choroba
16.5 Opatření ke zlepšení účinnosti léčby, adherence, perzistence a compliance
17 Infekce a artritidy
17.1 Septická artritida
17.2 Mykobakteriální infekční artritidy
17.3 Mykotické infekce
17.4 Osteomyelitida
17.5 Artritidy asociované s virovou infekcí
17.6 Lymeská borelióza
17.7 Revmatická horečka (febris rheumatica)
18 Revmatické manifestace interních chorob
18.1 Revmatické manifestace endokrinních chorob
18.2 Méně časté artropatie u vrozených onemocnění krevních a metabolických
18.3 Revmatické projevy nádorových onemocnění
19 Různé
19.1 Stillova nemoc se začátkem v dospělosti
19.2 Sarkoidóza
19.3 Osteonekróza
19.4 Syndrom SAPHO
19.5 Relabující polychondritida
19.6 Amyloidóza
19.7 Vzácné syndromy
20 Vrozená onemocnění, nádory kostí a pojivových tkání
20.1 Kostní genetické choroby
20.2 Nádory kostí a pojivových tkání
21 Bolest měkkých tkání, mimokloubní revmatismus
21.1 Lokalizovaný bolestivý syndrom měkkých tkání
21.2 Úžinové syndromy
21.3 Regionální bolestivý syndrom měkkých tkání
21.4 Generalizovaný bolestivý syndrom měkkých tkání
21.5 Hypermobilní syndrom
APENDIX
Apendix
Summary
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Rejstřík
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Heřman Mann
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
Revmatologický ústav, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Kateřina Bouchalová, Ph.D.
Dětská klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Helena Dejmková
Affidea Praha
MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Šárka Forejtová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jindřiška Gatterová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jana Hořínková
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Olga Hudáková, Ph.D.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Hana Jarošová, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Kateřina Jarošová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Anna Klíčová
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
† Prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Barbora Krajsová
Ústav patologie, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
Doc. MUDr. Karel Kupka, CSc.
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK v Praze a VFN, Praha
Prof. MUDr. Ivo Mařík, CSc.
Katedra rehabilitačních oborů, Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni, Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Alena Maříková
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Petr Mlčák
Oční klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
Revmatologický ústav, Praha
RNDr. Ivana Půtová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Klinika dětí a dorostu 1. LF UK, Praha
Prof. MUDr. Anna Šedivá, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Liliana Šedová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Olga Šléglová
Revmatologický ústav, Praha
Bc. Hana Šmucrová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jiří Štolfa
Revmatologický ústav, Praha
Eva Taušová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Dana Tegzová
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
MUDr. Tomáš Tichý
Ústav patologie, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martina Votavová, MBA
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Dětská klinika, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu s.r.o., Praha
MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
III. interní klinika-NRE, FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Doporučujeme

Psoriatická artritida a psoriázaRehabilitace po revmatochirurgických výkonechAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíManuální medicínaZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.