Roztroušená skleróza pro praxi

Roztroušená skleróza pro praxi

2. vydání

Martin Vališ, Zbyšek Pavelek a kol.

Formát:
125 × 190
Vazba:
brožovaná, barevné ilustrace, 216 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
421,- Kč (MC 495,- Kč)
Sleva:
74,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-672-6
EAN:
9788073456726
Dostupnost:
skladem
Druhé vydání velmi úspěšné knížky věnované jednomu z nejzávažnějších onemocnění současné medicíny. Prevalence roztroušené sklerózy stoupá a postihuje zejména osoby v mladším věku mezi 20. a 40. rokem života. Onemocnění je spojeno se sníženou kvalitou života a vysokým socioekonomickým dopadem. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. Pokrok v této oblasti zásadně změnil prognózu velké většiny pacientů u této dříve prakticky neléčitelné diagnózy. První vydání bylo nadšeně přijato lékařskou veřejností, jako kniha zaměřená skutečně na potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale také další aspekty, které neurolog denně se svými nemocnými řeší – gravidita či menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace. Druhé vydání odráží rychlý vývoj této problematiky, včetně nově zaváděných farmak.
PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ
PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ
1 ÚVOD (Martin Vališ)
2 ETIOPATOGENEZE (Martin Vališ)
2.1 Epidemiologie roztroušené sklerózy
2.2 Imunopatogeneze roztroušené sklerózy
2.3 Shrnutí
3 KLINICKÉ PROJEVY (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
3.1 Symptomy roztroušené sklerózy
3.2 Méně časté projevy roztroušené sklerózy
3.3 Shrnutí
4 DIAGNOSTIKA A KLASIFIKACE (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
4.1 Magnetická rezonance
4.2 Mozkomíšní mok
4.3 Evokované potenciály
4.4 Optická koherenční tomografie
4.5 Klasifikace roztroušené sklerózy
4.6 Klinicky a radiologicky izolovaný syndrom
4.7 Benigní a maligní roztroušená skleróza
4.8 Nová klasifikace s ohledem na aktivitu a progresi
4.9 Shrnutí
5 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA (Zbyšek Pavelek, Martin Vališ)
6 FARMAKOTERAPIE (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
6.1 Léčba ataky onemocnění
6.2 Léčba klinicky izolovaného syndromu a RR formy
6.3 Léčba progresivních forem onemocnění
6.4 Nežádoucí účinky imunomodulačních léků
6.5 Predikce vývoje roztroušené sklerózy – klinické a paraklinické parametry
6.6 Shrnutí
7 SYMPTOMATICKÁ LÉČBA A DALŠÍ PODPŮRNÁ LÉČBA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
7.1 Léčba únavy
7.2 Léčba kognitivních poruch
7.3 Léčba bolesti
7.4 Léčba spasticity
7.5 Léčba sfinkterových dysfunkcí
7.6 Léčba sexuální dysfunkce
7.7 Léčba Poruch chůze
7.8 Ostatní farmakologická léčba
7.9 Další podpůrné terapie a doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou
7.10 Shrnutí
8 NEUROPSYCHIATRICKÉ SYMPTOMY (Jiří Masopust)
8.1 Poruchy emotivity, nálady a chování
8.2 Kognitivní poruchy
8.3 Léčba neuropsychiatrických projevů roztroušené sklerózy
8.4 Shrnutí
9 GRAVIDITA A MENOPAUZA (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
9.1 Gravidita
9.2 Menopauza
9.3 Shrnutí
10 OČKOVÁNÍ (Zbyšek Pavelek, Martin Vališ)
11 REHABILITACE (Martina Kövári, Klára Novotná)
11.1 Možnosti rehabilitace v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou
11.2 Neurofyziologické metody a koncepty v ČR
11.3 Speciální rehabilitační programy u pacientů s roztroušenou sklerózou
11.4 Vybavení vhodnými pomůckami
11.5 Lázeňská terapie a vodoléčebné procedury
11.6 Shrnutí
12 PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (Zuzana Lenderová, Kristýna Hosáková)
12.1 Psychologické aspekty
12.2 Sociální aspekty
12.3 Shrnutí
8 Roztroušená skleróza pro praxi
13 ORGANIZACE PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU (Blanka Klímová, Martin Vališ)
13.1 Centra pro léčbu roztroušené sklerózy
13.2 Rozsah činnosti centra pro léčbu roztroušené sklerózy
13.3 Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou
13.4 Světový den roztroušené sklerózy
13.5 Shrnutí
14 ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY Z LÉČEBNÉ PRAXE (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
14.1 Interferon beta
14.2 Dimethylfumarát
14.3 Fingolimod
14.4 Glatiramer acetát
14.5 Natalizumab
14.6 Léčba smíšená
15 VÝŽIVA U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (Simona Halúsková, Martin Vališ)
15.1 Vliv stravy na zdraví člověka
15.2 Dieta a roztroušená skleróza
15.3 Strava vhodná u roztroušené sklerózy
15.4 Shrnutí
16 ZÁVĚR
LITERATURA
SLOVNÍČEK POJMŮ
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Simona Halúsková
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Mgr. Kristýna Hosáková, PhD.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
MUDr. Martina Kövári , MHA
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
Mgr. Zuzana Lenderová
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Mgr. Klára Novotná
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Doporučujeme

Moderní farmakoterapie v neurologiiNeuromuskulární choroby v kazuistikáchAlzheimerova nemocPrůvodce mozkemOptická koherenční tomografie v neurologiiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.