Sarkoidóza

Sarkoidóza

nemoc mnoha tváří

Vítězslav Kolek a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 438 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-628-3
EAN:
9788073456283
Dostupnost:
skladem
Monografie našeho předního pneumologa a mezinárodně uznávaného experta v oblasti sarkoidózy je dlouho očekávanou publikací jak v rámci pneumologické společnosti, tak mezi lékaři dalších odborností.
Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění s mnohotvárnými klinickými a imunologickými projevy. Sarkoidóza je typicky interdisciplinárním problémem. Zabývají se jí především pneumologové, zajímá imunology a genetiky, setkávají se s ní ale také internisté, neurologové, dermatologové, revmatologové nebo praktičtí lékaři. Problematika sarkoidózy přitahuje pozornost farmaceutického výzkumu s cílem personalizované léčby.
Záměrem širokého autorského kolektivu, který prof. Kolek sestavil, je podat v knize aktuální informace pro lékaře všech specializací, kteří se mohou se sarkoidózou ve své praxi nebo laboratoři setkat.
Poděkování
Předmluva
Tváře sarkoidózy
Úvod
1 Sarkoidóza a její definice
Vítězslav Kolek
2 Sarkoidóza z historického pohledu
Vítězslav Kolek
3 Názory na etiologii sarkoidózy
Vítězslav Kolek
3.1 Predispozice
3.2 Hypotetické vyvolávající agens
4 Mikromorfologické nálezy u sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Tomáš Tichý, Jozef Škarda
4.1 Smysl a význam granulomu
4.2 Vývojové fáze granulomu
4.3 Klasifikace granulomů
4.4 Mikromorfologie sarkoidního granulomu
4.5 Buněčné populace sarkoidního granulomu
4.6 Tělíska v sarkoidním granulomu
4.7 Obrazová dokumentace – mikromorfologické nálezy granulomů
4.8 Zvířecí modely granulomu
5 Epidemiologie sarkoidózy
Vítězslav Kolek
5.1 Epidemiologie sarkoidózy ve světě
5.2 Epidemiologie sarkoidózy na našem území
5.3 Další faktory výskytu sarkoidózy
6 Věkové aspekty sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Barbora Pastorová, Monika Žurková
6.1 Věk nemocných v zahraničních studiích
6.2 Věk nemocných v českých studiích
7 Genetické aspekty sarkoidózy
Martin Petřek, Vítězslav Kolek, Karel Lenhart
7.1 Tradiční genetický pohled na sarkoidózu
7.2 Moderní koncepce genetiky sarkoidózy z pohledu genetika
8 Imunologické mechanismy v patogenezi sarkoidózy
Ilja Stříž, Eva Kriegová
8.1 Buňky přirozené imunity
8.2 Buňky adaptivní imunity
8.3 Úloha cytokinů u sarkoidózy
8.4 Úloha interakcí imunitních buněk v patogenezi sarkoidózy
8.5 Imunologické aspekty – závěry pro praxi
8.6 Úloha chemokinového systému
9 Klinické projevy sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Monika Žurková, Renáta Aiglová, Barbora Bábková, Pavel Horák, Vladimíra Sládková, Miloš Táborský, Martin Žurek
9.1 Formy onemocnění
9.2 Orgánové projevy sarkoidózy
9.3 Sarkoidóza dýchacího ústrojí
9.4 Mimoplicní sarkoidóza
9.5 Klinické projevy sarkoidózy v naší populaci
10 Sarkoidóza v různých fázích života / v různých životních situacích
Vítězslav Kolek, Monika Žurková
11 Průběh a prognóza sarkoidózy
Vítězslav Kolek
12 Vyšetřovací metody u sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Miroslav Heřman, Pavel Koranda, Miloš Táborský, Vladimíra Sládková, Barbora Bábková, Monika Žurková
12.1 Anamnéza a fyzikální vyšetření
12.2 Vyšetření krve u sarkoidózy
12.3 Funkční vyšetření plic
12.4 Kožní testy .
12.5 Radiologické zobrazovací metody sarkoidózy
12.6 Radionuklidové metody u sarkoidózy
12.7 Vyšetřovací metody u mimoplicní sarkoidózy
12.8 Bronchoskopie u sarkoidózy
12.9 Vyšetřování kondenzátu vydechovaného vzduchu
13 Provádění biopsie u sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Miloš Táborský, Renáta Aiglová
13.1 Biopsie prováděné z bronchů, plic a nitrohrudních uzlin
13.2 Biopsie prováděné z jiných orgánů
14 Vyšetřovací algoritmus u sarkoidózy
Vítězslav Kolek
15 Kveimův antigen – historická diagnostická metoda
Vítězslav Kolek
16 Pojem aktivita sarkoidózy
Vítězslav Kolek
17 Léčba sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Monika Žurková, Renáta Aiglová, Barbora Bábková, Vladimíra Sládková, Miloš Táborský
17.1 Historické poznámky
17.2 Principy léčby
17.3 Léčebná schémata plicní sarkoidózy
17.4 Systémové kortikosteroidy – léčby I. linie
17.5 Inhalační kortikosteroidy
17.6 Kortikosteroidy šetřící léky – léčba II. linie
17.7 Biologická léčba – léčba III. linie
17.8 Jiné léky zasahující do cytokinové sítě
17.9 Farmakologická a nefarmakologická léčba specifických situací
17.10 Léčba mimoplicní sarkoidózy
18 Plicní rehabilitace u pacientů se sarkoidózou
Kateřina Neumannová
18.1 Vstupní vyšetření před zahájením plicní rehabilitace
18.2 Edukace
18.3 Pohybová léčba – vytrvalostní a silový trénink
18.4 Respirační fyzioterapie
18.5 Měkké a mobilizační techniky
18.6 Ostatní fyzioterapeutické koncepty
18.7 Nutrice, psychosociální podpora a ergoterapie
19 Diferenciální diagnostika
Vítězslav Kolek, Joachim Müller-Quernheim, Martina Vašáková, Martina Šterclová
19.1 Diferenciální diagnostika granulomatózních procesů
19.2 Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů
19.3 Diferenciální diagnostika lymfadenopatií
19.4 Diferenciální diagnostika kožních lézí
20 Vztahy sarkoidózy a jiných nemocí
Vítězslav Kolek, Miloš Pešek, Karel Balihar, Radka Bittenglová, Lucie Zdrhová
20.1 Sarkoidóza a nádory
20.2 Sarkoidóza a asthma bronchiale
20.3 Sarkoidóza a chronická obstrukční plicní nemoc
20.4 Sarkoidóza a tuberkulóza
20.5 Sarkoidóza a lepra
20.6 Sarkoidóza a gastroezofageální reflux
21 Posuzování pracovní schopnosti u nemocných sarkoidózou
Vítězslav Kolek
22 Psychické problémy pacientů se sarkoidózou
Lia Hubáčková
22.1 Únava
22.2 Deprese a anxieta
22.3 Vlastní zkušenosti s psychoterapií pacientů se sarkoidózou
23 Nemoc z pohledu pacienta
Vítězslav Kolek, Jan Hrdý
23.1 Dotek smrti
23.2 Odpovědi na dotazy pacientů
24 Kazuistiky sarkoidózy
Vítězslav Kolek, Monika Žurková, Lýdia Žarnayová, Martina Šterclová, Martina Vašáková, Jan Anton
25 Závěr
Vítězslav Kolek
Literatura
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., FCCP
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

Hlavní spoluautorka:
MUDr. Monika Žurková, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Renáta Aiglová
I. interní klinika kardiologická LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jan Anton
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Barbora Bábková
Oční klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Karel Balihar, Ph.D.
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Radka Bittenglová
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN Plzeň
MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D.
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
Ing. Jan Hrdý
HS Computers, Valašské Meziříčí
PhDr. Lia Hubáčková
Oddělení klinické psychologie, FN Olomouc
Amit Kishore, Ph.D., M.Sc.
Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
Doc. Ing. Eva Kriegová, Dr.
Ústav imunologie LF UP v Olomouci
Prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc.
Ústav biologie LF UP v Olomouci
MUDr. Vladimíra Lošťáková, Ph.D.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
Prof. Dr. med. Joachim Müller-Quernheim
Department of Pneumology Medical University Hospital
Albert-Ludwigs-University, Freiburg, Germany
Doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
MUDr. Barbora Pastorová
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
Klinika pneumologie a ftizeologie, LF UK a FN Plzeň
Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
Mgr. Kateřina Sikorová
Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci
MUDr. Vladimíra Sládková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Oddělení klinické imunologie, IKEM Praha
Doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP
v Olomouci
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice, Praha
„„Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA, I. interní klinika kardiologická LF UP a FN
Olomouc
„„MUDr. Tomáš Tichý , Ústav klinické a molekulární patologie LF UP v Olomouci
„„Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice,
Praha
MUDr. Lucie Zdrhová
I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň
MUDr. Lýdia Žarnayová , Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc
MUDr. Martin Žurek, Ph.D.
III interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
Zabývají se jí především pneumologové, zajímá imunology a genetiky, setkávají se s ní ale také internisté, neurologové, dermatologové, revmatologové nebo praktičtí lékaři.

Doporučujeme

Cytokiny v klinické medicíněIntersticiální plicní procesyBronchologie a pneumologická cytodiagnostikaPneumologiePneumonie pro klinickou praxiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.