Sarkomy měkkých tkání

Sarkomy měkkých tkání

Robert Lischke, Andrej Ozaniak a kol.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), barevné ilustrace, 160 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-614-6
EAN:
9788073456146
Dostupnost:
skladem
Sarkomy představují skupinu vzácných maligních mezenchymálních nádorů. Mohou se vyskytovat v jakémkoliv věku a v jakékoli lokalizaci. Současným celosvětovým trendem je koncentrace pacientů s touto diagnózou do specializovaných high-volume center. O to důležitější však je důkladná znalost problematiky sarkomů v široké onkologické i chirurgické obci. K nejčastějším patří sarkomy trupu, dutiny břišní a malé pánve, sarkomy retroperitonea, končetinové sarkomy, viscerální sarkomy a GIST. Problematika měkkotkáňových nádorů je ale širší a zahrnuje další extrémně raritní onemocnění, jako jsou desmoid/agresivní fibromatóza, pseudosarcoma protuberans, solitární fibrózní tumor, pseudosarkomatoidní tumory a jiné. Prognóza řady sarkomů je mnohem lepší, než je mezi lékaři běžně tradováno, úspěch léčby však vyžaduje dokonalou znalost léčebných postupů každého jednoho typu sarkomu. Řada pacientů vyžaduje multioborovou spolupráci různých chirurgických i nechirurgických oborů k zajištění optimální diagnostiky a terapie.
Tato kniha přináší nejnovější poznatky v problematice těchto závažných onemocnění.
Úvod
2 Základní charakteristika
(Andrej Ozaniak, Robert Lischke)
2.1 Diagnostika
2.2 Terapie
2.3 Dispenzarizace
3 Zobrazovací metody u sarkomů měkkých tkání
(Alena Mazáková)
3.1 Ultrazvuk
3.2 Výpočetní tomografie
3.3 Magnetická rezonance
3.4 Rentgen
3.5 Pozitronová emisní tomografie s výpočetní tomografií
3.6 Biopsie
3.7 Zobrazovací metody po operaci pro měkkotkáňové sarkomy
3.8 Zobrazovací metody metastáz
4 Histopatologická skladba měkkotkáňových nádorů
(Lenka Krsková, Marcela Mrhalová, Roman Kodet)
4.1 Odběry tkáně a makroskopický popis
4.2 Histopatologické zpracování
4.3 Imunohistochemické vyšetření
4.4 Molekulárně biologické / patologické vyšetření
4.5 Grading, TNM klasifikace a staging nádorů měkkých tkání
4.6 Závěr
5 Radioterapie sarkomů
(Běla Malinová)
5.1 Techniky radioterapie
5.2 Dávky radioterapie a cílové objemy
5.3 Závěr
6 Systémová terapie sarkomů měkkých tkání
(Kateřina Kopečková)
6.1 Adjuvantní terapie
6.2 Paliativní terapie
6.3 Poznámky k vybraným histologickým typům sarkomů měkkých tkání
6.4 Závěr
7 Imunoterapie měkkotkáňových nádorů
(Zuzana Střížová)
8 Sarkomy trupu, intrathorakální sarkomy, plicní metastazektomie
(Andrej Ozaniak, Pavel Hladík, Robert Lischke)
8.1 Diagnostika
8.2 Terapie
8.3 Dispenzarizace
8.4 Závěr
9 Intraabdominální sarkomy a sarkomy malé pánve
(Pavel Hladík)
9.1 Diagnostika
9.2 Terapie
9.3 Dispenzarizace
9.4 Závěr
10 Retroperitoneální sarkomy
(Andrej Ozaniak, Pavel Hladík, Robert Lischke)
10.1 Diagnostika
10.2 Terapie
10.3 Dispenzarizace
10.4 Závěr
11 Končetinové měkkotkáňové sarkomy
(Andrej Ozaniak, Pavel Hladík)
11.1 Diagnostika
11.2 Terapie
11.3 Dispenzarizace
12 Gastrointestinální stromální tumor
(Zdeněk Linke, Andrej Ozaniak, Alexandr Pazdro)
12.1 Epidemiologie
12.2 Diagnostika
12.3 Terapie
12.4 Souhrn adjuvantní léčby rizikových stadií GIST
13 Solitární fibrózní tumor
(Jiří Vachtenheim)
13.1 Incidence, patogeneze
13.2 Klasifikace a klinická manifestace
13.3 Diagnostika
13.4 Terapie
13.5 Dispenzarizace
13.6 Závěr
14 Dermatofibrosarcoma protuberans
(Andrej Ozaniak)
14.1 Diagnostika
14.2 Terapie
14.3 Dispenzarizace
14.4 Závěr
15 Desmoidy
(Andrej Ozaniak)
15.1 Diagnostika
15.2 Terapie
15.3 Dispenzarizace
15.4 Závěr
16 Pseudosarkomatoidní měkkotkáňové léze
(Andrej Ozaniak)
16.1 Nodulární fasciitida
16.2 Proliferativní fasciitida a myozitida
16.3 Ischemická fasciitida
16.4 Myositis ossificans
16.5 Lokalizovaný masivní lymfedém
16.6 Reaktivní léze periostu
17 Sarkomy měkkých tkání u dětí
(Josef Mališ)
17.1 Rhabdomyosarkom
17.2 Non-rhabdomyosarkomy měkkých tkání
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
III. chirurgická klinika, 1. LF UK, FN Motol, Praha
MUDr. Andrej Ozaniak
III. chirurgická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha


Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Pavel Hladík
III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Kateřina Kopečková
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Lenka Krsková, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zdeněk Linke
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Běla Malinová
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Josef Mališ
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Alena Mazáková
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Alexandr Pazdro
III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Vachtenheim
III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN Motol, Praha

Doporučujeme

Pneumoonkologie v kazuistikáchObecná onkologieModerní molekuly v onkologiiPraktická pneumologieSpeciální onkologieZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.