Schizofrenie a její léčba, 3. rozšířené vydání

Schizofrenie a její léčba, 3. rozšířené vydání

Průvodce ošetřujícího lékaře

Eva Češková

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
V2, 118 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-266-7
Dostupnost:
skladem
Třetí rozšířené vydání úspěšné publikace se zabývá schizofrenií, onemocněním, které je laickou veřejností považováno za katastrofické, a na které podobně nahlíží i řada lékařů somatických oborů. Situace se však již poněkud změnila. Psychiatrie je na počátku 3. tisíciletí již vnímána jako součást medicínských věd s nutností interdisciplinárního přístupu. Sdílí řadu společných problémů nejen s neurologií, ale i interními obory. Stále více se ukazuje, že všechna psychická onemocnění mají svoji somatickou komponentu a naopak. Toto vše přispívá kromě jiného i k destigmatizaci schizofrenie. Více nemocných je diagnostikováno a léčeno lékaři prvního kontaktu. Vede k tomu přetrvávající strach z psychiatrie, dostupnost nových bezpečnější psychofarmak a nástup generických farmaceutických společností. Proto je nezbytné, aby praktičtí lékaři poznali psychotické projevy a při nespecifických iniciálních příznacích pomýšleli na možnost schizofrenní poruchy.
1 Úvod
2 Repetitorium
2.1 Definice, význam
2.2 Epidemiologie, výskyt
2.3 Dědičnost
2.4 Etiologie a patogeneze
2.5 Rizikové faktory a prevence
2.6 Klinický obraz
2.7 Diagnóza a klasifikace
2.8 Vývoj, komplikace, prognóza
2.9 Pracovní schopnost
2.10 Organizace péče o pacienta
3 Diagnostika
3.1 Psychiatrická anamnéza
3.2 Posouzení psychického stavu
3.3 Diferenciální diagnóza
3.4 Somatické vyšetření (včetně neurologického)
3.5 Pomocná vyšetření
3.6 Psychologické vyšetření
3.7 Strukturální a funkční zobrazovací metody mozku
3.8 Elektrofyziologické metody
4 Farmakoterapie
4.1 Vývoj antipsychotik
4.2 Dělení antipsychotik
4.3 Srovnání antipsychotik I. a II. generace
4.4 NežádoucÍ účinky antipsychotik II. generace
4.5 Fáze a cíle léčby
4.6 Relaps
4.7 Kompliance
4.8 Specifické léčebné strategie
4.9 Správná léčba pro konkrétního jedince
5 Chyby a omyly
5.1 Chyby a omyly v diagnostice
5.2 Chyby a omyly v posouzení závažnosti projevů a nutnosti hospitalizace
5.3 Chyby a omyly ve volbě léčby
5.4 Chyby a omyly při dlouhodobé léčbě
5.5 Chyby a omyly odborné a laické veřejnosti, podcenění vlivu okolí
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonek autorky
Rejstřík
Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika FN Brno-Bohunice
Kniha je určena jednak lékařům - nepsychiatrúm s cílem rychlé orientace v nových poznatcích o schizofrenii a její léčbě a jednak psychiatrům, pro které je jasným přehledem o tom, co by měli o této problematice znát.

Doporučujeme

Deprese u schizofrenieBolesti hlavy v klinické praxiAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíKlinická psychofarmakologieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.