Screening kolorektálního karcinomu

Screening kolorektálního karcinomu

2. rozšířené vydání

Bohumil Seifert, Norbert Král, Ondřej Májek, Štěpán Suchánek

Formát:
115 × 190 mm
Vazba:
vazba měkká (V2), 128 stran
Rok vydání:
2015
Naše cena dnes:
166,- Kč (MC 195,- Kč)
Sleva:
29,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-444-9
Dostupnost:
skladem
Kolorektální karcinom patří mezi nejčastější maligní onemocnění v zemích Evropské unie a Česká republika (společně s Maďarskem a Slovenskem) zaujímá nepříznivé přední postavení ve statistikách incidence a mortality této malignity.
V publikaci je popsán kolorektální karcinom, jeho etiopatogeneze, epidemiologie, diagnostika a možnosti prevence s ohledem na roli všeobecného praktického lékaře. Kniha uvádí vědecké podklady pro screening, strategie a používané metody u nás i v zahraničí, popisuje roli lékařů primární péče ve screeningu a přináší informaci o aktuálních výstupech a perspektivě screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.
Kniha poskytuje lékařům v praxi podklady pro vysvětlení screeningu pacientům a podávání informací při provádění testů na okultní krvácení do stolice nebo při odeslání a přípravě na kolonoskopii.
Kniha je určena především těm lékařům, kteří se přímo podílejí na realizaci programu screeningu, tedy praktickým lékařům, gynekologům a gastroenterologům, ale může být zdrojem informací i pro studenty medicíny a lékaře jiných oborů.
Předmluva k 2. vydání
Předmluva k 1. vydání
ÚVOD
1 Kolorektální karcinom
2 E tiopatogeneze
3 Ep idemiologie
3.1 Situace v Evropě a ve světě
3.2 Situace v České republice
4 Diagnostika a léčba
5 Prevence
5.1 Primární prevence
5.2 Sekundární prevence
5.3 Role všeobecného praktického lékaře ve včasné diagnostice KRK u symptomatických pacientů
5.4 Role všeobecného praktického lékaře ve včasné diagnostice KRK u asymptomatických pacientů
5.5 Terciární a kvartérní prevence
6 Screening a jeho zásady
7 Screening ko lorektálního karcinomu – strategie a metody
7.1 Principy a současné strategie screeningu kolorektálního karcinomu
7.2 Používané metody screeningu
8 T est na okultní krvácení do s tolice (TOKS)
8.1 Guajakový test
8.2 Imunochemický test
9 Kolonoskopie
9.1 Příprava před kolonoskopií
9.2 Kolonoskopie jako screeningová metoda
9.3 Následné kolonoskopické kontroly
10 Screeningové programy v Evropě
11 Screeningový program KRK v České republice
11.1 Historické poznámky
11.2 Screeningový program 2000–2008
11.3 Screeningový program od roku 2009
11.4 Screeningový program od roku 2014
11.5 Screening KRK v datech
11.6 Vstup gynekologů do screeningu KRK
12 Adr esné zvaní
13 zvyšování účasti ve screeningu a poskytování informací
14 Perspektivy screeningu
Literatura
STANDARD PŘI POSKYTOVÁNí A VYKAZOVÁNí VÝKONŮ SCREENINGU NÁDORŮ KOLOREKTA V ČESKÉ REPUBLICE
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
MUDr. Norbert Král
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.,
Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno
MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Doporučujeme

Screening kolorektálního karcinomu (pro gynekology)Screening nádorů prsu v České republiceKarcinom žaludkuColorectal Cancer ScreeningScreening karcinomu děložního hrdlaZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.