Sexuologie pro urology a gynekology

Sexuologie pro urology a gynekology

Pavel Turčan, Pavel Pokorný, Tomáš Fait

Formát:
154 × 230 mm
Vazba:
brožovaná, 438 stran
Rok vydání:
2012
Naše cena dnes:
676,- Kč (MC 795,- Kč)
Sleva:
119,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-291-9
Dostupnost:
skladem
Publikace několika našich významných odborníků z oblasti sexuologie, urologie a gynekologie vychází z mnohaleté sexuologické, urologické a gynekologické praxe. Kniha je koncipována jako příručka sexuologie určená především urologům a gynekologům, vhodná však je rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří se s problematikou sexuality a jejích poruch setkávají. Informace jsou zpracovány moderním způsobem, se zaměřením na každodenní lékařskou praxi. Kromě problematiky sexuálních dysfunkcí mužů i žen, parafi lií, homosexuality či širokého spektra psychologických aspektů, pojednává tato na našem trhu jedinečná publikace i o méně obvyklých tématech. K těm patří např. fyzioterapie v sexuologii, erotické pomůcky a lubrikační gely, sexuální praktiky a jejich rizika atd. Jde o témata přirozeně tabuizovaná, je však důležité, aby lékaři i v těchto oblastech dokázali svým pacientům poskytnout fundovanou a odborně podloženou radu i adekvátní terapii.
Úvod
1 Historie a pojetí oboru sexuologie
1.1 Historie sexuologie
1.2 Lékařská sexuologie a širší pojetí oboru sexuologie
2 Genetická problematika v sexuologii
2.1 Genetika vývoje pohlavních orgánů a pohlavní chromozomy
2.2 Geny a sexuální dysfunkce
3 Vybrané kapitoly z endokrinologie ve vztahu k sexualitě
3.1 Andrologická endokrinologie
3.2 Gynekologická endokrinologie
3.3 Andropauza
3.4 Klimakterium a sex
4 Psychofyziologie sexuality
4.1 Modely cyklu ženské sexuální aktivity
4.2 Modely mužské sexuální aktivity
5 Ontogeneze sexuality – vybrané kapitoly
5.1 Sexualita dětí a dospívajících
5.2 Sexuální život žen v graviditě
5.3 Sexuální život žen po porodu
5.4 Několik poznámek k sexualitě v klimakteriu a andropauze
6 Vyšetřovací metody v sexuologii
6.1 Úvod
6.2 Sexuologické vyšetření
6.3 Anamnéza
6.4 Dotazníkové metody
6.5 Objektivní vyšetření
6.6 Laboratorní vyšetření
6.7 Zobrazovací metody
6.8 Falopletysmografie, vulvopletysmografie
6.9 Neurofyziologická vyšetření
6.10 Vyšetření spermiogramu
6.11 Další vyšetřovací metody
6.12 Shrnutí
7 Sexuální dysfunkce
7.1 Ženské sexuální dysfunkce
7.2 Mužské sexuální dysfunkce
8 Vybrané kapitoly sexuality chronicky nemocných a handicapovaných
8.1 Erektilní dysfunkce u specifických onemocnění
8.2 Sexualita po léčbě zhoubných gynekologických nádorů
9 Sexuální dysfunkce v praxi ambulantního urologa
9.1 Úvod
9.2 Etiologie sexuálních dysfunkcí
9.3 Závěr
10 Gynekologie a sexualita – vybrané kapitoly
10.1 Antikoncepce a sexualita
10.2 Hormonální terapie a trombofilní stavy
10.3 Několik poznámek k těhotenství, porodu a poporodním změnám
11 Dětská gynekologie a její místo v sexuologii
11.1 Dětská gynekologie
11.2 Gynekologické vyšetření dítěte
11.3 Nejčastější gynekologická onemocnění dětského věku
11.4 Sexuální vývoj u dětí
12 Vybrané kapitoly z farmakoterapie
12.1 Psychofarmaka v léčbě sexuálních dysfunkcí
12.2 Iatrogenně navozené poruchy sexuality
13 Psychologická problematika v sexuologii
13.1 Sexualita v manželských a partnerských vztazích
13.2 Sexualita v homosexuálních a lesbických vztazích
13.3 Vztah lékaře a pacienta se zaměřením na specifika léčby v sexuologii
14 Psychiatrické nemoci a sexualita
14.1 Organické duševní poruchy (F00–F09)
14.2 Sexualita u neurotických poruch (F40–F49)
14.3 Afektivní poruchy (F30–F39)
14.4 Schizofrenie, schizotypní porucha, porucha s bludy (F20–F29)
14.5 Sexualita u poruch vyvolaných užíváním psychoaktivních látek (F10–F19)
14.6 Sexualita pacientů s poruchami příjmu potravy (F50)
14.7 Poruchy osobnosti a sexualita (F60–F69)
14.8 Mentální retardace (F70–F79)
14.9 Sexuální dysfunkce při léčbě psychofarmaky
15 Homosexualita
15.1 Úvod
15.2 Definice pojmu
15.3 Homosexuální chování
15.4 Společenská akceptace homosexuality
15.5 Incidence a etiologie
15.6 Gender a genderová identita
15.7 Homofobie
15.8 Internalizovaná homofobie
15.9 Institucionalizovaná homofobie
15.10 Heterosexismus
15.11 Coming out
15.12 Egodystonní sexuální orientace
15.13 Bisexualita
15.14 Asexualita
15.15 Závěr
16 Transsexualita
16.1 Úvod a definice
16.2 Etiologie
16.3 Diagnostika
16.4 Diferenciální diagnostika
16.5 Léčba
17 Poruchy sexuální preference
17.1 Poruchy sexuální preference – parafilie
17.2 Kombinované a polymorfní sexuální deviace
18 Právně sociální aspekty sexuality
18.1 Úvod
18.2 Trestné činy v sexuální oblasti
18.3 Další trestné činy
18.4 Stalking
18.5 Domácí násilí
18.6 Povinnosti lékaře ve vztahu k osobě mladší 18 let
18.7 Kam pacienta odkázat
19 Sexuální delikvence a soudně znalecká problematika v sexuologii
19.1 Emočně nestabilní porucha osobnosti
19.2 Ochranné léčení sexuálních delikventů
19.3 Terapie sexuálních delikventů
20 Reprodukční medicína
20.1 Úvod
20.2 Diagnostika neplodnosti
20.3 Léčba neplodnosti
20.4 Možnost ovlivnění mužského faktoru v léčbě metodou
21 Fyzioterapie v sexuologii
21.1 Fyzioterapie, balneoterapie a léčebná rehabilitace v sexuologii
21.2 Moderní trendy ve fyzioterapii v sexuologii
22 Afrodiziaka, lubrikační gely a erotické pomůcky
22.1 Volně prodejná afrodiziaka
22.2 Lubrikační gely
22.3 Erotické pomůcky
23 Sexuálně přenosné nemoci
23.1 Úvod
23.2 Historický náhled do počátků první republiky
23.3 Současný pohled na STD
23.4 Bakteriální STD
23.5 Virové STD
23.6 Mykotické infekce
23.7 Parazitární infekce
23.8 Doporučení na závěr
24 Několik úvah k sexuální výchově
24.1 Úvod
24.2 Důvody sexuální výchovy
24.3 Principy sexuální výchovy
24.4 Mezinárodní praxe
24.5 Kdy začíná sexuální výchova
24.6 Kdo má vychovávat
24.7 Formy sexuální výchovy
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
MUDr. Pavel Turčan
Centrum MEDIOL s.r.o., ordinace sexuologie a andrologie, partnerská poradna, Olomouc
PhDr. Pavel Pokorný
Centrum MEDIOL s.r.o., ordinace sexuologie a andrologie, partnerská poradna, Olomouc
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Pavla Entnerová
Psychiatrická léčebna Šternberk, Psychiatrická ambulance, Olomouc
Centrum MEDIOL s.r.o., ordinace sexuologie a andrologie, Olomouc
PhDr. et MUDr. René Gregor, Ph.D.
Ambulance psychiatrie a sexuologie, Třinec–Staré Město
Filozofická fakulta OU, Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd, Ostrava
MUDr. Štěpánka Hambálková
Odborná ordinace urologie, Rumburk
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Monika Koudová
GHC Genetics, s.r.o., Praha
MUDr. Štěpán Machač, Ph.D.
Reprofit International, Brno
Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc
MUDr. Zlatko Pastor
Soukromé sexuologické centrum GONA s.r.o., Praha
Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc
MUDr. Jana Procházková
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
2. LF UK, Farmakologický ústav, Praha
MUDr. Taťána Šrámková, CSc.
Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Sexuologické oddělení FN Brno–Bohunice
MUDr. Eva Šteflová
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jindřichův Hradec
MUDr. Radim Uzel, CSc.
SPRSV, Praha
MUDr. Aleš Vidlář
Urologická klinika FN Olomouc
Mgr. Zbyněk Vočka
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sociálních věcí, Olomouc
MUDr. Petra Vrzáčková
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Kniha je koncipována jako příručka sexuologie určená především urologům a gynekologům, vhodná však je rovněž pro lékaře dalších odborností, kteří se s problematikou sexuality a jejích poruch setkávají.

Doporučujeme

Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdravíPreventivní medicínaZelenější trávaPraktický slovník medicínyVelký lékařský slovníkVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.