Spinální neurologie

Spinální neurologie

Ivana Štětkářová a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 488 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-626-9
EAN:
9788073456269
Dostupnost:
skladem
Problematika míšních poruch patří k stěžejním oblastem moderní neurologie, přesto dosud zaujímá v řadě učebnic a monografií poměrně okrajové místo. Profesorka Štětkářová spolu se svým autorským kolektivem připravila nyní zcela ojedinělou publikaci zaměřenou komplexně právě na problematiku míšních poruch. Kniha klade důraz nejen na primárně míšní poruchy, ale rovněž na spinální složku ostatních neurologických poruch. Přehledně je rekapitulována anatomie a fyziologie míchy, typické klinické syndromy, neurofyziologie a zobrazovací metody ve vztahu k míšním funkcím. Těžištěm knihy jsou časté, ale i vzácnější nemoci míchy, jejich etiologie, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. Nozologické jednotky jsou doplněny o aktuální léčebné pohledy z přidružených oborů (např. neurochirurgie, rehabilitace, urologie apod.). Kniha je kromě neurologům určena radiologům, chirurgům, urologům a dalším.
PŘEDMLUVA
ÚVOD
I ANATOMIE A FYZIOLOGIE MÍCHY
1 Anatomie míchy
Johana Štětkářová, Ivana Štětkářová
1.1 Páteř
1.2 Mícha a míšní nervy
1.3 Nervové pleteně
1.4 Míšní obaly
1.5 Cévní zásobení míchy
1.6 Mozkomíšní mok
2 Fyziologie míchy
Ivana Štětkářová
2.1 Mícha a její funkce
2.2 Míšní reflexy
2.3 Základní míšní synaptické okruhy
2.4 Míšní neurony
2.5 Motorická a senzitivní jednotka
2.6 Nervová vlákna
2.7 Míšní dráhy
II ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA MÍŠNÍCH PORUCH
3 Klinický obraz
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
3.1 Základní míšní syndromy
3.2 Vertikální organizace míšních struktur
3.3 Horizontální organizace míšních struktur
3.4 Myelopatie
3.5 Radikulopatie
3.6 Plexopatie
4 Radiologické zobrazení míchy a přilehlých tkání
Jiří Weichet
4.1 Klasické rentgenové metody
4.2 Výpočetní tomografie
4.3 Magnetická rezonance
4.4 Digitální subtrakční angiografie
4.5 Hybridní zobrazovací metody
5 Laboratorní vyšetření likvoru
Ondřej Sobek, Jaroslava Dušková
5.1 Mozkomíšní mok
5.2 Odběr likvoru
5.3 Základní likvorologie
5.4 Rozšířené likvorologické a neuroimunologické vyšetření
Ondřej Sobek, Jaroslava Dušková
5.5 Diferenciální diagnostika likvorových nálezů
Ondřej Sobek
6 Další laboratorní vyšetření
Ondřej Sobek, Michal Frajer
6.1 Laboratorní vyšetření krve
6.2 Genetická vyšetření
7 Neurofyziologie
Ivana Štětkářová
7.1 EMG a vyšetření vodivosti nervů
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová
7.2 Evokované potenciály
Ivana Štětkářová
7.3 Reflexní děje
Ivana Štětkářová
7.4 Intraoperační monitorace míchy a míšních kořenů
Svatopluk Ostrý
7.5 Využití neurofyziologických metod u míšních poruch
Ivana Štětkářová
7.6 Kortikální a míšní plasticita
Ivana Štětkářová
III LÉČBA MÍŠNÍCH PORUCH
8 Farmakoterapie onemocnění míchy
Aleš Dvořák
8.1 Farmakologie léčiv užívaných ve spinální neurologii
8.2 Lékové formy a způsoby aplikace
8.3 Lékové formy a indikační okruhy
8.4 Přehled vybraných léčiv u poruch míchy
9 Míšní operace
Filip Šámal, Pavel Haninec
9.1 Traumatické míšní léze
9.2 Netraumatické míšní léze
9.3 Tumory páteře a míchy
9.4 Krvácení do páteřního kanálu
9.5 Zánětlivá postižení páteře a míchy
9.6 Míšní malformace
10 Rehabilitace u nemocí páteře a míchy
Jan Vacek
10.1 Rehabilitační postupy
10.2 Strategie rehabilitační léčby
10.3 Možné komplikace
10.4 Rehabilitace v akutním stadiu míšní poruchy
10.5 Rehabilitace u neuromuskulárních onemocnění
10.6 Rehabilitace míšních lézí
10.7 Rehabilitace vertebrogenních onemocnění
IV ONEMOCNĚNÍ MÍCHY
11 Úrazy míchy, brachiálního plexu a kaudy
Ivana Štětkářová
11.1 Akutní míšní poranění
Ivana Štětkářová
11.2 Chronické míšní poranění
Ivana Štětkářová
11.3 Poranění plexus brachialis, avulze míšních kořenů
Pavel Haninec, Libor Mencl
11.4 Porodní paréza brachiálního plexu
Pavel Haninec, Libor Mencl
11.5 Poranění míšního konu a cauda equina
Ivana Štětkářová
12 Cévní onemocnění míchy
Ivana Štětkářová
12.1 Míšní ischemie
Ivana Štětkářová
12.2 Míšní krvácení
Ivana Štětkářová
12.3 Míšní cévní malformace
Ivana Štětkářová, Ladislava Janoušková
13 Infekční záněty míchy a přilehlých struktur
Dušan Pícha
13.1 Myelitidy a meningitidy virové etiologie
13.2 Bakteriální infekce
13.3 Infekce vyvolané plísněmi, kvasinkami, houbami
13.4 Parazitární infekce
13.5 Organizace péče o pacienta
13.6 Časté chyby a omyly
14 Autoimunitní myelitidy
Ivana Štětkářová, Petra Nytrová
14.1 Roztroušená skleróza
14.2 Neuromyelitis optica a poruchy z širšího spektra
14.3 Akutní diseminovaná encefalomyelitida (ADEM)
14.4 Paraneoplastické myelitidy
14.5 Sarkoidóza
14.6 Systémový lupus erythematodes
14.7 Stiff person syndrom
Ivana Štětkářová
15 Nádory páteře a míchy
Robert Tomáš, Jan Klener
15.1 Extradurální nádory
15.2 Intradurální extramedulární (IDEM) nádory
15.3 Intramedulární nádory
16 Syringomyelie
Ivana Štětkářová
17 Neurodegenerativní a geneticky podmíněná onemocnění míchy
Ivana Štětkářová
17.1 Amyotrofická laterální skleróza
Ivana Štětkářová
17.2 Spinální svalová atrofie
Ivana Štětkářová, Jana Haberlová
17.3 Bulbospinální svalová atrofie (Kennedyho nemoc)
Ivana Štětkářová
17.4 Hereditární spastická paraparéza
Ivana Štětkářová
17.5 Spinocerebelární degenerace
Ivana Štětkářová
17.6 X-vázaná adrenoleukodystrofie
Ivana Štětkářová
18 Karenční a toxická postižení míchy
Edvard Ehler, Ivana Štětkářová, Václav Boček
18.1 Karenční myelopatie
18.2 Toxické myelopatie
19 Vertebrogenní onemocnění
Ivana Štětkářová, Jiří Chrobok
19.1 Vertebrogenní obtíže
Ivana Štětkářová
19.2 Cervikální myelopatie
Ivana Štětkářová
19.3 Lumbální spinální stenóza
Ivana Štětkářová
19.4 Radikulopatie
Ivana Štětkářová
19.5 Degenerativní spondylolistéza
Jiří Chrobok
19.6 Difuzní idiopatická kostní hyperostóza
Ivana Štětkářová
19.7 Failed back surgery syndrome (FBSS)
Ivana Štětkářová
20 Míšní poruchy u vybraných interních onemocnění
Václav Boček, Ivana Štětkářová
20.1 Míšní poruchy u diabetes mellitus
20.2 Hepatální (cirhotická) myelopatie
20.3 Tyreopatie
20.4 Celiakie
20.5 Nespecifické střevní záněty
20.6 Revmatoidní artritida
20.7 Systémový lupus erythematodes
20.8 Sjögrenův syndrom
20.9 Behçetova nemoc
20.10 Sklerodermie (systémová skleróza)
20.11 Sarkoidóza
20.12 Překryvné (overlap) syndromy
20.13 Myelopatie u hematologických nádorových onemocnění
21 Postižení míchy fyzikálními vlivy
Ivana Štětkářová
21.1 Postradiační myelopatie
21.2 Postradiační plexopatie
21.3 Nemoci z potápění
21.4 Úraz elektrickým proudem nebo bleskem
22 Vývojové a kongenitální poruchy páteře a míchy
Ivana Štětkářová
V NÁSLEDNÉ STAVY PO MÍŠNÍCH LÉZÍCH
23 Bolest
Ivana Štětkářová, Ivan Vrba
23.1 Akutní bolest
23.2 Chronická bolest
23.3 Nociceptivní a neuropatická bolest
23.4 Nádorová a nenádorová bolest
23.5 Klinické příznaky bolesti
23.6 Hodnocení bolesti
23.7 Diferenciální diagnostika
23.8 Prognóza
23.9 Léčba
24 Spasticita
Ivana Štětkářová
24.1 Klinický obraz spasticity
24.2 Komplikace spojené se spasticitou
24.3 Hodnocení spasticity
24.4 Léčba
24.5 Léčba spasticity u vybraných nemocí s postižením míchy
24.6 Léčba komplikací spasticity
24.7 Nové léčebné možnosti spasticity
24.8 Organizace péče o pacienta
25 Mikční a sexuální poruchy u míšních lézí
Libor Zámečník
25.1 Neurourologie
25.2 Sexuální dysfunkce
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
SEZNAM KAZUISTIK
SOUHRN
SUMMARY
MEDAILONEK HLAVNÍ AUTORKY
REJSTŘÍK
Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA , FEAN
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Václav Boček, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
PharmDr. Aleš Dvořák, MBA
Praha
Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC
Ústav patologie 1. LF UK a VFN; Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex, Praha
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
MUDr. Michal Frajer
Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex, Praha
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jan Klener
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Libor Mencl, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Petra Nytrová, Ph.D., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D. , Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
„„Doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc. , Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB, Praha
„„MUDr. Ondřej Sobek, CSc. , Laboratoř pro likvorologii, neuroimunologii, patologii a speciální diagnostiku, Topelex, Praha
„„MUDr. Filip Šámal, Ph.D. , Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
„„Johana Štětkářová, studentka 3. LF UK, Praha
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Klinika rehabilitačního lékařství IPVZ, FNKV, Praha
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Anesteziologické a resuscitační oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Weichet, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha; Iscare I.V.F, s.r.o., Praha
MUDr. Denisa Zimová
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
3. místo Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2019
Kniha je kromě neurologů určena radiologům, chirurgům, urologům a dalším specializacím.

Doporučujeme

Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhodyModerní farmakoterapie v neurologiiFunkční stereotaktická neurochirurgieNeuromuskulární choroby v kazuistikáchZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.