Spondyloartritidy

Spondyloartritidy

Karel Pavelka, Ladislav Šenolt, Liliana Šedová, Markéta Hušáková, Jarmila Heissigerová a kol.

Formát:
210 × 285 mm
Vazba:
pevná (V8), barevné ilustrace, 260 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
1016,- Kč (MC 1195,- Kč)
Sleva:
179,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-679-5
EAN:
9788073456795
Dostupnost:
skladem
Kniha detailně a komplexně popisuje skupinu spondyloartritid, a to jak z pohledu příbuznosti těchto onemocnění, tak jejich fenotypické pestrosti. Problematika zahrnuje ankylozující spondylitidu, non radiografickou axiální spondyloartritidu, psoriatickou artritidu, reaktivní artritidu a artritidy asociované s chronickými střevními záněty. Zvláštní kapitola je věnována tzv. extracelulárním manifestacím spondyloartritid, a proto byli k autorství přizváni specialisté z oboru gastroenterologie, dermatologie a oftalmologie. Samostatné kapitoly se zabývají problematikou genetických aspektů, v diagnostické části pak problematikou diagnostiky a klasifikace. Do této kapitoly jsou zařazeny podkapitoly o zobrazovacích metodách, včetně nových metodik a problematika biomarkerů.
Obsahem druhé části knihy je terapie spondyloartritid, která je probírána ze všech úhlů pohledu, tzn. jak léčba nefarmakologická (a to včetně významu cvičení), tak farmakologická a chirurgická. Významná část je také věnována léčbě biologické. Jsou diskutovány jak výsledky již zavedených léků, tak i léků zkoušených a těsně před registrací. Kromě nových léků je popisována i strategie léčby, jako je například treat-to-target, switching, redukce dávek apod. Samostatnou kapitolu tvoří problematika bezpečnosti biologické léčby a zásady monitorování bezpečnosti. Kromě konzervativních způsobů léčby je jedna z kapitol věnována i problematice chirurgické léčby, a to jak periferních kloubů, tak výkonů na páteři.
Předmluva
I KONCEPT SPONDYLOARTRITID
1 Spondyloartritidy – klasifikace a hodnocení
Karel Pavelka
1.1 Historický vývoj konceptu spondyloartritid
1.2 Kritéria ASAS pro axiální SpA
1.3 Kritéria ASAS pro periferní SpA
1.4 Zánětlivá bolest v zádech
1.5 Zobrazovací metody
1.6 Genetické faktory
1.7 Zevní faktory
1.8 Hodnocení spondyloartritid
II AXIÁLNÍ SPONDYLOARTRITIDY
2 Epidemiologie axiálních spondyloartritid
Monika Gregová
2.1 Spondyloartritidy a distribuce antigenu HLA-B27
2.2 Epidemiologie spondyloartritid
2.3 Rizikové faktory rozvoje axiální spondyloartritidy
2.4 Mortalita
3 Etiopatogeneze axiálních spondyloartritid
Ladislav Šenolt
3.1 Genetika
3.2 Epigenetické faktory
3.3 Buňky a cytokiny spojené s axiální spondyloartritidou
3.4 Střevní zánět a mikrobiom
3.5 Teorie mechanického stresu
4 Klinický obraz a klasifikační kritéria axiálních spondyloartritid
Markéta Hušáková
4.1 Klinické vyšetření nemocného s axSpA
4.2 Klinický obraz: Muskuloskeletální manifestace axSpA
4.3 Klinický obraz: Klinické manifestace axSpA mimo pohybový systém jako součást kritérií ASAS
4.4 Klinický obraz: Komorbidity vyskytující se u axSpA
5 Zobrazovací metody u axiálních spondyloartritid
Jindřiška Gatterová, Kristýna Bubová, Jana Hurňáková
5.1 Rentgenové vyšetření
5.2 Ultrazvuková detekce entezitid u pacientů se spondyloartritidou
5.3 Magnetická rezonance
6 Biomarkery spondyloartritid
Kristýna Bubová
6.1 Axiální spondyloartritidy a jejich biomarkery
6.2 Periferní spondyloartritidy a jejich biomarkery
7 Hodnocení axiálních spondyloartritid
Monika Gregová
7.1 Základní soubor k hodnocení axSpA dle ASAS (ASAS core set)
7.2 Hodnocení aktivity axSpA
7.3 Jednotlivé proměnné k hodnocení aktivity onemocnění
7.4 Entezitické indexy a hodnocení periferních kloubů
7.5 Hodnocení funkčního omezení
7.6 Hodnocení hybnosti páteře – kompozitní index mobility BASMI
7.7 Hodnocení zdravotního stavu a zdravím podmíněné kvality života
7.8 Hodnocení strukturálního poškození pomocí zobrazovacích metod
7.9 Hodnocení odpovědi na léčbu
8 Nefarmakologická léčba axiálních spondyloartritid
Markéta Hušáková
8.1 Léčebná rehabilitace
8.2 Režimová opatření
9 Medikamentózní léčba axiálních spondyloartritid
Karel Pavelka
9.1 Nesteroidní antirevmatika
9.2 Analgetika
9.3 Glukokortikoidy
9.4 Konvenční syntetická DMARD
9.5 Biologická léčba
9.6 Doporučení Evropské ligy proti revmatismu pro léčbu axiálních spondyloartritid
9.7 Biosimilární léky
10 Nové léky v terapii axiální spondyloartritidy
Ladislav Šenolt
10.1 Biologické a cílené syntetické přípravky
10.2 Epigenetická modifikace
10.3 Neúspěšné přípravky
11 Chirurgická léčba spondyloartritid
Stanislav Popelka
12 Indikace spondylochirurgické léčby u nemocných léčených pro axiální spondyloartritidu
Petr Vaněk
12.1 Dekompresivní výkony indikované pro bolest způsobenou kompresí nervových struktur
12.2 Ošetření zlomenin u ankylozujících onemocnění páteře
12.3 Ošetření nestability v oblasti kraniocervikálního přechodu
12.4 Korekční výkony pro kyfotické deformity páteře
III PERIFERNÍ SPONDYLOARTRITIDY
13 Psoriatická artritida
Liliana Šedová, Jiří Štolfa, Jindřiška Gatterová, Jana Hurňáková,
Jana Tomasová Studýnková, Michal Tomčík
13.1 Epidemiologie
13.2 Etiopatogeneze
13.3 Klinický obraz
13.4 Komorbidity
13.5 Laboratorní vyšetření
13.6 Biomarkery
13.7 Zobrazovací metody
13.8 Nefarmakologická léčba
13.9 Farmakologická léčba
14 Reaktivní artritidy
Karel Pavelka
14.1 Etiopatogeneze
14.2 Epidemiologie
14.3 Klinický obraz
14.4 Laboratorní vyšetřovací metody
14.5 Diagnostická kritéria
14.6 Vývoj a prognóza
14.7 Terapie
14.8 Zvláštní formy SpA
15 Enteropatické spondyloartritidy
Karel Pavelka
15.1 Epidemiologie
15.2 Etiopatogenetické faktory
15.3 Klinický obraz
15.4 Algoritmus vyšetření
15.5 Strategie léčby enteropatických SpA
IV JUVENILNÍ SPONDYLOARTRITIDY
16 Juvenilní spondyloartritidy
Šárka Fingerhutová, Pavla Doležalová
16.1 Etiopatogeneze
16.2 Epidemiologie
16.3 Klinický obraz
16.4 Diferenciální diagnostika
16.5 Diagnostika
16.6 Terapie
16.7 Vývoj a prognóza
V EXTRAARTIKULÁRNÍ MANIFESTACE SPONDYLOARTRITID
17 Idiopatické střevní záněty
Tomáš Grega
17.1 Etiopatogeneze
17.2 Imunologické abnormality
17.3 Epidemiologie
17.4 Klinický obraz
17.5 Komplikace
17.6 Diagnostika
17.7 Diferenciální diagnostika
17.8 Terapie
18 Uveitidy
Jarmila Heissigerová, Aneta Klímová
18.1 Etiopatogeneze
18.2 Epidemiologie
18.3 Klinický obraz
18.4 Doplňkové vyšetřovací metody
18.5 Vývoj a prognóza
18.6 Terapie uveitid
19 Psoriáza
Jan Hugo
19.1 Etiopatogeneze
19.2 Epidemiologie
19.3 Klinický obraz a klasifikace
19.4 Diagnostika
19.5 Vývoj a prognóza
19.6 Terapie
Provizorní doporučení EULAR pro léčbu revmatických onemocnění při infekci SARS-CoV-2
Ladislav Šenolt
Přehled použitých zkratek
Souhrn
Summary
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Liliana Šedová
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Kristýna Bubová, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
Prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Šárka Fingerhutová
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jindřiška Gatterová
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Tomáš Grega
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
MUDr. Monika Gregová, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jan Hugo, jr.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Jana Hurňáková, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Aneta Klímová, Ph.D.
Oční klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Štolfa
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Jana Tomasová Studýnková, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
Doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav, Praha
MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Doporučujeme

Psoriatická artritida a psoriázaFarmakoterapie revmatických onemocněníRevmatologieModerní farmakoterapie autoimunitních chorobPsoriázaZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.