Spontánní předčasný porod

Spontánní předčasný porod

Michal Koucký, Jan Smíšek a kolektiv

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 160 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
250,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
45,- Kč (= 15.25 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-416-6
Dostupnost:
skladem
Spontánní předčasný porod představuje závažný problém jak z hlediska medicínského, tak z hlediska socioekonomického. Základním patogenetickým projevem spontánního předčasného porodu je subklinicky probíhající chronický zánětlivý proces, který se týká nejen matky, ale může postihnout i plod. V tomto případě pak hovoříme o tzv. fetální zánětlivé odpovědi, která s sebou nese vyšší riziko dlouhodobého handicapu dětí. Zásadní význam proto má jak predikce předčasného porodu, tak predikce fetální zánětlivé odpovědi. Vzhledem k chronicitě procesu je snaha o co nejčasnější záchyt změn pomocí ultrazvukové cervikometrie a různých laboratorních vyšetření. Spontánní předčasný porod představuje několik vzájemně se prolínajících klinických jednotek/forem, a to spontánní předčasný porod s kontrakcemi, předčasný odtok plodové vody a inkompetence děložního hrdla. Primární prevence předčasného porodu zatím neexistuje. Nejvýznamnějším nástrojem sekundární prevence je v současné praxi využití ultrazvukového hodnocení délky děložního hrdla (cervikometrie). V případě inkompetence děložního hrdla se velmi efektivním jeví podávání progesteronu. Cílem autorů publikace je nastínit aktuální principy přístupu k této problematice z hlediska běžné denní praxe.
Poděkování
1 Úvod
2 Rizikové faktory předčasného porodu
2.1 Základní mateřské epidemiologické charakteristiky
2.2 Reprodukční a gynekologická anamnéza
2.3 Rizikové faktory v aktuálním těhotenství
3 Patofyziologie předčasného porodu
3.1 Celkový pohled na patofyziologii předčasného porodu
3.2 Společná dráha předčasného i termínového porodu
3.3 Zánět jako hlavní mechanismus předčasného porodu
3.4 Syndrom předčasného porodu
4 Klinický obraz předčasného porodu
4.1 Spontánní předčasný porod s kontrakcemi
4.2 Předtermínový předčasný odtok plodové vody – pPROM
4.3 Inkompetence děložního hrdla
4.4 Nevysvětlitelné krvácení z dělohy
4.5 Chorioamnionitida
5 Důsledky předčasného porodu
5.1 Epidemiologie předčasného porodu
5.2 Morbidita a mortalita nezralých novorozenců
6 Predikce předčasného porodu a fetálního zánětu
6.1 Predikce předčasného porodu – výsledky klinických studií
6.2 Predikce intraamniálního (fetálního) zánětu – výsledky klinických studií
7 Management jednotlivých forem spontánního předčasného porodu
7.1 Spontánní předčasný porod s kontrakcemi
7.2 Předtermínový předčasný odtok plodové vody – pPROM
7.3 Inkompetence děložního hrdla
7.4 Nevysvětlitelné krvácení z dělohy
7.5 Chorioamnionitida
8 Prevence předčasného porodu
8.1 Možnosti prevence spontánního předčasného porodu v rámci prekoncepční péče a v běžné prenatální péči
8.2 Možnosti prevence spontánního předčasného porodu u těhotných s anamnestickými či aktuálním rizikovými faktory
9 Závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Abstrakt
Rejstřík

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jan Smíšek
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Spoluautoři:
Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika, Perinatologické centrum, Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové


Doporučujeme

Asistovaná reprodukceInfekce v gynekologiiZáklady moderní venerologieSyndrom polycystických ovariíPreeklampsieSlovník lékařských zkratek

Zobrazit příbuzné tituly


Navigace


Přihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.