Spontánní předčasný porod

Spontánní předčasný porod

Michal Koucký, Jan Smíšek a kolektiv

Formát:
110 × 190 mm
Vazba:
V2 (brožovaná), 160 stran
Rok vydání:
2014
Zvýhodněná cena:
251,- Kč (MC 295,- Kč)
Sleva:
44,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-416-6
Dostupnost:
rozebráno

Nyní nelze objednat

Spontánní předčasný porod představuje závažný problém jak z hlediska medicínského, tak z hlediska socioekonomického. Základním patogenetickým projevem spontánního předčasného porodu je subklinicky probíhající chronický zánětlivý proces, který se týká nejen matky, ale může postihnout i plod. V tomto případě pak hovoříme o tzv. fetální zánětlivé odpovědi, která s sebou nese vyšší riziko dlouhodobého handicapu dětí. Zásadní význam proto má jak predikce předčasného porodu, tak predikce fetální zánětlivé odpovědi. Vzhledem k chronicitě procesu je snaha o co nejčasnější záchyt změn pomocí ultrazvukové cervikometrie a různých laboratorních vyšetření. Spontánní předčasný porod představuje několik vzájemně se prolínajících klinických jednotek/forem, a to spontánní předčasný porod s kontrakcemi, předčasný odtok plodové vody a inkompetence děložního hrdla. Primární prevence předčasného porodu zatím neexistuje. Nejvýznamnějším nástrojem sekundární prevence je v současné praxi využití ultrazvukového hodnocení délky děložního hrdla (cervikometrie). V případě inkompetence děložního hrdla se velmi efektivním jeví podávání progesteronu. Cílem autorů publikace je nastínit aktuální principy přístupu k této problematice z hlediska běžné denní praxe.
Poděkování
1 Úvod
2 Rizikové faktory předčasného porodu
2.1 Základní mateřské epidemiologické charakteristiky
2.2 Reprodukční a gynekologická anamnéza
2.3 Rizikové faktory v aktuálním těhotenství
3 Patofyziologie předčasného porodu
3.1 Celkový pohled na patofyziologii předčasného porodu
3.2 Společná dráha předčasného i termínového porodu
3.3 Zánět jako hlavní mechanismus předčasného porodu
3.4 Syndrom předčasného porodu
4 Klinický obraz předčasného porodu
4.1 Spontánní předčasný porod s kontrakcemi
4.2 Předtermínový předčasný odtok plodové vody – pPROM
4.3 Inkompetence děložního hrdla
4.4 Nevysvětlitelné krvácení z dělohy
4.5 Chorioamnionitida
5 Důsledky předčasného porodu
5.1 Epidemiologie předčasného porodu
5.2 Morbidita a mortalita nezralých novorozenců
6 Predikce předčasného porodu a fetálního zánětu
6.1 Predikce předčasného porodu – výsledky klinických studií
6.2 Predikce intraamniálního (fetálního) zánětu – výsledky klinických studií
7 Management jednotlivých forem spontánního předčasného porodu
7.1 Spontánní předčasný porod s kontrakcemi
7.2 Předtermínový předčasný odtok plodové vody – pPROM
7.3 Inkompetence děložního hrdla
7.4 Nevysvětlitelné krvácení z dělohy
7.5 Chorioamnionitida
8 Prevence předčasného porodu
8.1 Možnosti prevence spontánního předčasného porodu v rámci prekoncepční péče a v běžné prenatální péči
8.2 Možnosti prevence spontánního předčasného porodu u těhotných s anamnestickými či aktuálním rizikovými faktory
9 Závěr
Literatura
Přehled použitých zkratek
Abstrakt
Rejstřík

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jan Smíšek
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Spoluautoři:
Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Porodnická a gynekologická klinika, Perinatologické centrum, Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové


Doporučujeme

Základy moderní venerologiePreeklampsieZelenější trávaPraktický slovník medicínyVýkladový slovník pro zdravotní sestry

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.