Technologie v diabetologii

Technologie v diabetologii

Kateřina Štechová a kolektiv

Formát:
154×230 mm
Vazba:
vazba pevná (V8), 168 stran
Rok vydání:
2016
Zvýhodněná cena:
506,- Kč (MC 595,- Kč)
Sleva:
89,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-479-1
Dostupnost:
skladem
Rozvoj technologií v diabetologii je tak rychlý, že většina lékařů se v dané oblasti nedokáže dostatečně orientovat, ke zjevné škodě svých pacientů. Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje čtenáře s kontinuálním monitorováním glykemie v reálném čase, konstrukcí uzavřeného okruhu, dále s perspektivami náhrady endokrinní funkce pankreatu prostředky čistě technickými vs. biologickými (kmenové buňky). Publikace je doplněna o poznatky týkající se data miningu v diabetologii, zpracování obrazu a o problematiku nejmodernějších databázových systémů, které mají pacientům například usnadnit správné určení složení jídla. Důraz je kladen na praktické příklady a není opominut ani psychologický aspekt stále extenzivnějšího využívání technických prostředků v léčbě diabetu.
Úvod
1 Selfmonitoring glykemie – glukometry
1.1 Význam selfmonitoringu
1.2 Historie vývoje glukometrů
1.3 Jak se vlastně glykemie stanovuje
1.4 Přesnost měření glukometrem
1.5 Rozdíl mezi měřením glykemie v laboratoři a měřením glykemie glukometrem
1.6 Důležité technické parametry v dokumentaci glukometru
1.7 Správný postup měření glykemie glukometrem
1.8 Frekvence selfmonitoringu
1.9 Propojení s osobním počítačem (počítačové zpracování dat z glukometru)
1.10 Úhrada zdravotními pojišťovnami
1.11 Měření glykemie poskytované lékárnami
2 Kontinuální monitorace koncentrace glukózy (CGM)
2.1 Evoluce selfmonitoringu pacientů s diabetem
2.2 Detekční princip CGM a dělení glukózových senzorů
2.3 Zařízení pro CGM
2.4 Přesnost senzorů, její vyjadřování, kalibrace
2.5 Klinický přínos CGM
2.6 Současné rozšíření CGM technologie
2.7 Další aplikace CGM
2.8 Indikace a kontraindikace CGM
2.9 CGM – praktická doporučení týkající se analýzy dat
2.10 Otázka poškození podkoží
2.11 Výhledy do (doufejme) blízké budoucnosti
3 Aplikace inzulinu
3.1 Sekrece inzulinu – co a proč potřebujeme při aplikaci inzulinu napodobit
3.2 Současné aplikátory inzulinu
3.3 Je tedy v této oblasti vůbec něco nového?
4 Léčba inzulinovou pumpou
4.1 Co je a co není inzulinová pumpa
4.2 Historie inzulinových pump ve světě a u nás
4.3 Rozšíření léčby a úspěšnost léčby CSII ve světě i u nás, její indikace
4.4 Terapeutický přínos inzulinových pump
4.5 Výběr konkrétního zařízení, příslušenství, aplikační místa
4.6 Patch pumpy
4.7 Bolusové dávky, bolusový kalkulátor
4.8 Bazální dávky
4.9 Aktuální témata ve vztahu k CSII
5 SAP (Sensor-Augmented Pump Therapy)
5.1 Propojení pumpy a CGM
5.2 Funkce nízké a prediktivní zastavení – princip
5.3 Jaké jsou literární zkušenosti s TS a PLGM?
5.4 Vlastní zkušenosti
6 Cesta k uzavřenému okruhu
6.1 Vývoj do současnosti
6.2 „In silico“ testování
6.3 Klinické studie – výsledky
7 Technika a technologie v diabetologii z pohledu inženýra
7.1 Úvod
7.2 Současný stav
8 Léčba inzulinovou pumpou a CGM z pohledu farmakoekonomiky
8.1 Malé filozoficko-ekonomické zamyšlení na úvod kapitoly
8.2 Farmakoekonomická terminologie
8.3 Jak je to s konkrétními analýzami zaměřenými na ekonomickou efektivitu léčby inzulinovou pumpou a na použití CGM?
8.4 Jaká je situace v ČR?
9 Člověk, diabetes a technika – pohled psychologa
9.1 Kvalita života
9.2 Inzulinová pumpa
9.3 Kontinuální monitorace koncentrace glukózy
9.4 Závislost na přístroji
9.5 Závislost na měření glykemie
10 Technologie v diabetologii a edukace
11 Závěr
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kolektiv spoluautorů:
Mgr. Eva Kravarová, Ph.D.
Psychologická ordinace, Písek
Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA ,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.
III. interní klinika – Klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Kniha autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Kateřinou Štechovou, Ph.D., (FN Motol) je zasvěceným a prakticky orientovaným průvodcem pro všechny diabetology a internisty.

Doporučujeme

Diabetes mellitus a smyslyDiabetes mellitus a doplňky stravy vitaminy, náhradní sladidla, rostlinné produkty, káva, čaj, alkoholLéčba inzulinovou pumpouNení bezvýchodných situací aneb příběhy lidí s diabetemZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.