Těhotná v ordinaci negynekologa

Těhotná v ordinaci negynekologa

2., přepracované a doplněné vydání

Tomáš Binder, Blanka Vavřinková

Formát:
140 × 200 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 248 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
336,- Kč (MC 395,- Kč)
Sleva:
59,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-658-0
EAN:
9788073456580
Dostupnost:
skladem
Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena ambulantním gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo odborníky jiných oborů v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví.
Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně.
Tato kniha by měla především napomoci praktickým lékařům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik, aby se vyvarovali možných chyb a naopak se zbavili často až přehnaných a neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou léčbou těhotných žen. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat pacientku ke specialistovi.
Od prvního vydání uplynulo již 10 let a pro trvající poptávku o tuto publikaci jsme připravili její druhé aktualizované a rozšířené vydaní. V úvodu knihy jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu, následuje kapitola shrnující současná pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část textu tvoří kapitoly zabývající se nemocemi, které jsou v přímé i nepřímé souvislosti s těhotenstvím včetně doporučených pravidel bezpečné farmakoterapie v těhotenství a šestinedělí. V knize nechybí ani problematika návykových látek, pravidla očkování v těhotenství a praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené a pracovně-právní ochrany těhotné ženy.
1 Úvod
2 Změny v organismu ženy v průběhu těhotenství
2.1 Těhotenské změny na rodidlech (genitální)
2.1.1 Děloha
2.1.2 Děložní přívěsky (adnexa)
2.1.3 Pochva a vulva
2.2 Těhotenské změny extragenitální
2.2.1 Mléčná žláza
2.2.2 Uropoetický systém
2.2.3 Kardiovaskulární systém
2.2.4 Krev
2.2.5 Respirační systém
2.2.6 Gastrointestinální trakt
2.2.7 Kůže
2.2.8 Vlasové změny a změny nehtů
2.2.9 Cévní změny
2.2.10 Funkční a morfologické změny mateřských žláz s vnitřní sekrecí
2.2.11 Metabolické změny v těhotenství
3 Změny laboratorních hodnot v průběhu těhotenství
3.1 Krevní obraz
3.2 Hemokoagulační parametry
3.3 Biochemické parametry
4 Diagnóza těhotenství
4.1 Subjektivní pocity a obtíže a klinická pozorování
4.2 Biochemický průkaz těhotenství
4.3 Ultrazvuk
5 Stručný přehled vývoje plodu
5.1 Chronologický vývoj plodu
5.2 Plodové vejce na konci těhotenství
5.3 Placenta
5.3.1 Ochranná funkce placenty
5.3.2 Nutritivní funkce placenty
5.3.3 Sekreční funkce placenty
6 Pravidla prenatální péče o fyziologické těhotenství v ČR
7 Životospráva těhotné ženy
8 Zobrazovací vyšetřovací metody v porodnictví
8.1 Ultrazvuk
8.2 Magnetická rezonance
8.3 Rentgen
8.4 Radioizotopové metody
9 Nemoci v přímé souvislosti s těhotenstvím
9.1 Rané gestózy
9.1.1 Ptyalismus
9.1.2 Vomitus matutinus
9.1.3 Emesis gravidarum
9.1.4 Hyperemesis gravidarum
9.2 Preeklampsie
9.3 HELLP syndrom
9.4 Cholestatická hepatóza těhotných
9.5 Akutní těhotenská steatóza jater (morbus Sheehan II)
10 Nemoci bez přímé souvislosti s těhotenstvím
10.1 Hematologické poruchy a nemoci
10.1.1 Anemie
10.1.2 Trombocytopenie
10.1.3 Trombotické mikroangiopatie
10.1.4 Hemoglobinopatie
10.1.5 Hereditární deficity koagulačních faktorů
10.1.6 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie
10.1.7 Tromboembolická nemoc
10.2 Kardiovaskulární onemocnění
10.2.1 Diagnóza kardiovaskulárního onemocnění v graviditě
10.2.2 Klinická klasifikace srdečních onemocnění
10.2.3 Vrozené srdeční vady
10.2.4 Komplexní a cyanotické vrozené srdeční vady
10.2.5 Primární plicní hypertenze
10.2.6 Získané srdeční vady
10.2.7 Náhrady srdečních chlopní
10.2.8 Poruchy srdečního rytmu
10.2.9 Arteriální hypertenze
10.2.10 Kardiomyopatie
10.2.11 Ischemická choroba srdeční
10.2.12 Infekční endokarditida
10.3 Onemocnění gastrointestinálního traktu
10.3.1 Gastroezofageální reflux
10.3.2 Obstipace
10.3.3 Apendicitida
10.3.4 Vředová choroba žaludku
10.3.5 Ileus v těhotenství
10.3.6 Zánětlivé onemocnění střev v těhotenství
10.3.7 Hemoroidy
10.3.8 Hernie
10.4 Onemocnění jater
10.4.1 Toxické poškození jater
10.4.2 Akutní jaterní selhání
10.4.3 Chronické poškození jater
10.4.4 Wilsonova nemoc
10.4.5 Gilbertova nemoc
10.4.6 Criglerův-Najjarův syndrom
10.4.7 Dubinův-Johnsonův syndrom a Rotorův syndrom
10.4.8 Nádory jater
10.4.9 Těhotenství po transplantaci jater
10.5 Nemoci žlučníku
10.5.1 Cholelitiáza
10.5.2 Akutní cholecystitida
10.5.3 Choledocholitiáza
10.6 Nemoci pankreatu
10.6.1 Akutní pankreatitida
10.6.2 Chronická pankreatitida
10.6.3 Nádory pankreatu
10.7 Onemocnění plic
10.7.1 Asthma bronchiale
10.7.2 Cystická fibróza
10.7.3 Sarkoidóza
10.7.4 Tuberkulóza
10.7.5 Pneumonie
10.8 Endokrinologická onemocnění
10.8.1 Diabetes v těhotenství
10.8.2 Nemoci hypofýzy
10.8.3 Nemoci štítné žlázy
10.8.4 Nemoci nadledvin
10.9 Neurologická onemocnění
10.9.1 Epilepsie
10.9.2 Roztroušená skleróza
10.9.3 Myasthenia gravis
10.10 Onemocnění ledvin a močových cest
10.10.1 Asymptomatická bakteriurie
10.10.2 Cystopyelitida a pyelonefritida
10.10.3 Nefrolitiáza
10.10.4 Hydronefróza
10.10.5 Epidemiologie chronických onemocnění ledvin v těhotenství
10.10.6 Akutní a chronická glomerulonefritida
10.10.7 Diabetická nefropatie
10.10.8 Polycystická onemocnění ledvin
10.10.9 Těhotenství po transplantaci ledviny
10.11 Nemoci kožní
10.11.1 Atopická těhotenská vyrážka
10.11.2 Polymorfní těhotenská vyrážka
10.11.3 Těhotenský pemfigoid
10.12 Autoimunní nemoci
10.12.1 Lupus erythematodes
10.12.2 Antifosfolipidový syndrom
10.13 Infekční nemoci
10.13.1 Změny mateřské imunity v průběhu těhotenství
10.13.2 Virové infekce
10.13.3 Bakteriální infekce
10.13.4 Parazitární infekce
10.13.5 Cervikální a vaginální infekce
11 Úrazy
12 Návykové látky v těhotenství
12.1 Opioidy
12.2 Stimulační drogy
12.3 Kanabinoidy
12.4 Halucinogeny
12.5 Benzodiazepiny
12.6 Barbituráty
12.7 Skupina těkavých látek
12.8 Alkohol
12.9 Nikotin
12.10 Substituce a léčba závislostí v těhotenství
12.10.1 Metadon
12.10.2 Buprenorfin (Subutex, Suboxone)
12.10.3 Nefarmakologické složky substituční terapie
12.10.4 Ostatní formy léčby a pomoci drogově závislým v ČR
13 Farmakoterapie v průběhu těhotenství a šestinedělí
13.1 Specifika farmakoterapie v těhotenství
13.2 Posuzování léčebných prostředků z hlediska jejich bezpečnosti
13.3 Působení jednotlivých léčebných prostředků
13.3.1 Kyselina acetylsalicylová
13.3.2 Indometacin a ostatní nesteroidní antirevmatika
13.3.3 Antibiotika
13.3.4 Ostatní protiinfekční léčebné prostředky
13.3.5 Antikoagulancia
13.3.6 Antiepileptika
13.3.7 Antihypertenziva
13.3.8 Ostatní léčebné prostředky
13.4 Praktický průvodce
13.4.1 Přehled doporučených léků v těhotenství
13.4.2 Rady těhotným při léčbě „banálních“ infekcí a stavů v průběhu těhotenství
13.5 Léčivé bylinky v těhotenství
14 Očkování v těhotenství
14.1 Živé virové vakcíny
14.1.1 Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
14.1.2 Vakcína proti dětské přenosné obrně
14.1.3 Vakcína proti žluté zimnici
14.1.4 Vakcína proti planým neštovicím
14.2 Inaktivované virové vakcíny
14.2.1 Vakcína proti virové hepatitidě typu A
14.2.2 Vakcína proti virové hepatitidě typu B
14.2.3 Vakcína proti chřipce
14.2.4 Vakcína proti dětské obrně
14.2.5 Vakcína proti klíšťové encefalitidě
14.2.6 Vakcína proti japonské encefalitidě
14.2.7 Vakcína proti vzteklině
14.3 Živé bakteriální vakcíny
14.3.1 Vakcína proti tuberkulóze
14.3.2 Vakcína proti břišnímu tyfu
14.4 Inaktivované bakteriální vakcíny
14.4.1 Vakcína proti choleře
14.4.2 Vakcína proti hemofilovým nákazám
14.4.3 Vakcína proti pneumokokové pneumonii
14.4.4 Vakcína proti meningokokové meningitidě
14.4.5 Vakcína proti břišnímu tyfu
14.4.6 Vakcína proti tetanu
14.4.7 Vakcína proti záškrtu
14.4.8 Vakcína proti dávivému kašli
14.5 Vakcinace proti lidským papilomavirům
15 Pomoc při porodu mimo zdravotnické zařízení
15.1 Porodní doby
15.2 Průměrná délka trvání porodních dob
15.3 Plodová voda
15.4 Chování rodičky
15.5 Vedoucí část plodu
15.6 Příprava k vlastnímu porodu
15.7 Pomoc při vlastním porodu
15.8 Komplikace porodu
15.8.1 Prolaps pupečníku
15.8.2 Dystokie ramének
15.8.3 Porod koncem pánevním
15.8.4 Předporodní krvácení
15.8.5 Poporodní krvácení
15.8.6 Předčasný porod
15.9 První ošetření novorozence
16 Vybrané patologie v šestinedělí
16.1 Krvácení v šestinedělí
16.2 Puerperální infekce
16.2.1 Infikovaná porodní poranění (perineum, vulva, pochva, laparotomické rány)
16.2.2 Endometritis puerperalis
16.2.3 Sepsis puerperalis
16.3 Cévní komplikace v šestinedělí
16.4 Onemocnění prsů v šestinedělí
16.4.1 Retentio lactis
16.4.2 Poranění bradavek
16.4.3 Mastitis puerperalis
16.4.4 Zástava laktace
16.5 Jiné patologické stavy v šestinedělí
16.6 Poruchy psychiky
17 Pracovní neschopnost, mateřská dovolená a pracovněprávní ochrana těhotné ženy
17.1 Pracovní neschopnost
17.2 Mateřská dovolená
17.3 Pracovněprávní ochrana těhotné
Literatura
Přehled použitých zkratek
Annotation
Rejstřík
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika UJEP a MNUL v Ústí nad Labem a Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
Doc. MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika UJEP a MNUL v Ústí nad Labem

Doporučujeme

Volně prodejné přípravky v gynekologiiSamoléčba v gynekologii aneb Sama sobě gynekologemFarmakoterapie v těhotenství a při kojeníAkutní stavy ve vnitřním lékařstvíModerní farmakoterapie v gynekologii a porodnictvíZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.