Textbook of Surgery

Textbook of Surgery

Current Surgical Diagnosis and Treatment

Jiří Hoch, Jan Leffler et al.

Formát:
154×230 mm
Vazba:
V8, 592 stran
Rok vydání:
2014
Naše cena dnes:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-375-6
Dostupnost:
skladem
Kniha Speciální chirurgie vyšla poprvé v roce 2001, druhé vydání následovalo v roce 2003 a zatím poslední, třetí aktualizované a podstatně rozšířené vydání, vyšlo v roce 2011. V průběhu 12 let na českém knižním trhu se tato kniha stala velmi oblíbenou příručkou jak pro přípravu na zkoušky (pregraduální i na atestace), tak pro každodenní klinickou praxi.
Autorský kolektiv vedený prof. Hochem nyní připravil na základě velkého zájmu anglické vydání této oblíbené publikace. Cílovou skupinou budou nejen zahraniční studenti lékařských fakult České republiky, ale rovněž čeští medici a mladí lékaři, kteří mají ambici v budoucnu patřit k špičce svého oboru. Textbook of Surgery jim totiž nabízí zcela mimořádnou kombinaci – studium v angličtině, avšak obsahově vycházející z osvědčených postupů české medicíny.
PREFACE
Abbreviations
1 neck surgery (Petr Bavor)
1.1 Neck Cysts, Lymph Nodes
1.2 Inflammations, Tumors
1.3 Thyroid Gland
1.4 Parathyroid Glands
1.5 Compressive Neck Syndromes
2 th oracic surgery (Ronald Pospíšil)
2.1 Thoracic Wall
2.2 Pleura
2.3 Lungs
2.4 Mediastinum
2.5 Thoracic Trauma
2.6 GI Surgery Using a Thoracic Approach
3 mammary gland surgery (Martin Wald)
3.1 Introduction
3.2 Classification of Breast Diseases
3.3 Diagnosis of Breast Diseases
3.4 TNM Classification of Breast Cancer
3.5 Breast Cancer Therapy
3.6 Prognosis of Patients with Breast Cancer
3.7 Complications of Surgical Treatment
3.8 Medical Surveillance after Breast Cancer Therapy
3.9 Breast Reconstruction after Mastectomy
4 soft tissue tumors in adults (Jan Leffler)
4.1 General Characteristics
4.2 Incidence and Localization of Soft Tissue Sarcomas
4.3 Symptoms of Soft Tissue Sarcomas
4.4 Diagnostics and Surgical Treatment
4.5 Conclusions for Clinical Practice
5 Malignant melanoma (Tomáš Krejčí)
5.1 Introduction
5.2 Classification, TNM Classification and Staging
5.3 Risk Factors, Causes
5.4 Diagnostics
5.5 Therapy
5.6 Prognosis
6 abdominal wall and hernias (Filip Pazdírek)
6.1 Hernias
6.2 Inflammations and Tumors
6.3 Developmental Defects
7 esophagus and diaphragm surgery (Ronald Pospíšil)
7.1 Esophagus
7.2 Diaphragmatic Hernias
8 g astric and duodenal surgery (Jan Schwarz)
8.1 Introduction – Anatomical and Physiological Comments
8.2 Symptomatology of Gastroduodenal Diseases
8.3 Examinations of the Gastroduodenum
8.4 Gastric and Duodenal Diseases
8.5 Gastroduodenal Surgical Procedures
9 surgery of the small and large intestineS, rectum and anus (Jiří Hoch)
9.1 Anatomical and Functional Notes
9.2 Symptoms of Intestinal Diseases
9.3 Diagnostic Notes
9.4 Small Intestine
9.5 Large Intestine
9.6 Rectum and Anus
10 liver surgery (Jan Leffler)
10.1 Symptomatology of Liver Diseases
10.2 Clinical Findings
10.3 Paraclinical Assessments
10.4 Benign Focal Liver Diseases
10.5 Malignant Liver Diseases
11 g allbladder and extrahepatic bile duct s (Jan Leffler)
11.1 Symptomatology of Gallbladder and Bile Duct Diseases
11.2 Clinical Findings
11.3 Paraclinical Assessments
11.4 Treatment of Gallbladder and Bile Duct Diseases
11.5 Basic Surgical Procedures in Gallbladder and Bile Ducts
11.6 Prognosis of Patients with Gallbladder and Bile Duct Diseases
12 portal hypertension (Jan Leffler)
12.1 Types of Portal Hypertension
12.2 Pathophysiology of Portal Hypertension
12.3 Symptoms of Portal Hypertension
12.4 Clinical Findings and Complications of Portal Hypertension
12.5 Diagnostics of Portal Hypertension Complications
12.6 Bleeding from Esophageal Varices
12.7 Ascites – Possible Ways of Conservative and Surgical Treatment
13 Pancreas (Jan Leffler)
13.1 Symptoms of Pancreatic Diseases
13.2 Clinical Findings in Pancreatic Diseases
13.3 Laboratory Assessments
13.4 Imaging Methods
13.5 Acute Pancreatitis
13.6 Chronic Pancreatitis
13.7 Cystic Processes of the Pancreas
13.8 Pancreatic Tumors
14 spleen surgery (Jiří Hoch)
14.1 Anatomy
14.2 Function and Physiology of the Spleen
14.3 Splenic Malformations
14.4 Spleen Surgery
14.5 Splenomegaly
15 Acute abdomen in general, basic diagnostics (Martin Wald)
15.1 Introduction and Definition
15.2 Classification of Acute Abdomen
15.3 Diagnostics
15.4 Differential Diagnostics
16 Ileus – intestinal obstruction (Zbyněk Jech)
16.1 Definition
16.2 Ileus Classification Based on Its Causes
16.3 Pathophysiology of the Ileus and Ileus Disease Development
16.4 Symptoms of Ileus
16.5 Ileus Diagnostics
16.6 Therapy
16.7 Prognosis
17 Peritonitis (Jan Leffler)
17.1 Definition
17.2 Pathophysiology of Peritonitis and Sepsis
17.3 Peritonitis Classification
17.4 Clinical Symptoms
17.5 Paraclinical Diagnostics
17.6 Indications for Surgical Treatment
17.7 Peritonitis Therapy
17.8 Prognosis in Patients with Peritonitis
18 abdominal trauma (Jiří Hoch)
18.1 Introduction
18.2 Liver Injuries
18.3 Splenic Injuries
19 GIT hemorrhage (Jan Schwarz)
19.1 Upper GIT Hemorrhage
19.2 Lower GIT Hemorrhage
20 mini-invasive surgery (Jiří Svoboda)
20.1 Laparoscopic Cholecystectomy
20.2 Laparoscopic Appendectomy
20.3 Laparoscopic Inguinal Hernioplasty
20.4 Gastroesophageal Reflux Disease and Hiatal Hernias
20.5 Laparoscopic Colorectal Procedures
20.6 Diagnostic and Therapeutic Thoracoscopy
20.7 The Future of Minimally Invasive Therapy
21 V ascular surgery (Marek Šetina)
21.1 Introduction
21.2 History of the Discipline
21.3 Vascular Replacement and Sutures
21.4 Acute Arterial Closures (Outline)
21.5 Chronic Arterial Closures
21.6 Large Vessel Injuries
21.7 Individual Large Vessel Affections
21.8 Vascular Approaches for Hemodialysis
22 Cardiac Surgery (Marek Šetina)
22.1 Introduction
22.2 Cardiac Surgery in History and Present Days
22.3 Principle of Extracorporeal Circulation
22.4 Preoperative Examinations
22.5 Surgical Approaches in Cardiac Surgery
22.6 Coronary Artery Disease
22.7 Valvular Defects
22.8 Aneurysm of the Thoracic Aorta
22.9 Aortic Dissection
22.10 Cardiac Tumors
22.11 Surgical Treatment of Arrhythmias
22.12 Mini-invasive Procedures in Cardiac Surgery
22.13 Heart Transplantation, Mechanical Cardiac Supports
22.14 Heart Injuries
22.15 Congenital Cardiac Defects
23 Neurosurgery (Michal Tichý)
23.1 Craniocerebral Injuries
23.2 Spine and Spinal Cord Injuries
23.3 Peripheral Nerve Injuries
23.4 Degenerative Spinal Disorders
23.5 Constriction Syndromes
23.6 CNS Congenital Anomalies and Hydrocephalus
23.7 Infectious Diseases of the CNS
23.8 Vascular Brain Diseases
23.9 Brain Tumors
23.10 Surgical Treatment of Epilepsy
24 Modern techniques of cutting, dissection, coagulation, hemostasis, suture and tissue adhesion, viscerosynthesis (Jiří Hoch)
25 organ transplantation (Jaroslav Špatenka)
25.1 Introduction
25.2 Issues of Organ Donation – Multi Organ Harvesting
25.3 Kidney Transplantation
25.4 Liver Transplantation
25.5 Heart Transplantation
25.6 Lung Transplantation
25.7 Pancreas Transplantation
25.8 Intestinal Transplantation and Multi Organ Transplantation
25.9 Immunosuppression and Complications of Organ Transplantations
25.10 Future of Organ Transplantation
26 sentinel lymph nodes (Jaromír Šimša)
26.1 Introduction
26.2 Possibilities of Detection of Sentinel Lymph Nodes
26.3 Importance of the Method in Particular Tumors
26.4 In Vitro Examination
27 bariatric surgery (Jiří Hoch)
27.1 Definition of Obesity
27.2 Treatment of Obesity
28 i ntensive care in surgery (Jan Neumann)
28.1 Postoperative Monitoring
28.2 Monitoring the Cardiovascular System
28.3 Monitoring the Respiratory System
28.4 Examination of Blood Gases and Acid-Base Homeostasis
28.5 Consciousness
29 Perioperative nutrition (Jan Neumann)
29.1 Enteral Nutrition
29.2 Parenteral Nutrition
30 Infection in surgery, antibiotic therapy and prophylaxis (Otakar Nyč)
30.1 Surgical Site Infection
30.2 Classification of SSI
30.3 Microbiology of SSI
30.4 Classification of Operative Wounds According to the Risk of SSI
30.5 Risk Factors for the Development of SSI
30.6 Microbiological Diagnostics of SSI
30.7 Antibiotic Use in the Treatment of SSI
30.8 Principles of Antibiotic Prophylaxis during Surgical Procedures
31 Hematological issues in surgery (Ivana Hochová)
31.1 Antithrombotic Prophylaxis in Surgery
31.2 Operation on Patients Receiving Chronic Anticoagulant and Antiaggregant Therapy
31.3 Surgical Treatment in Patients with Neutropenia and Thrombocytopenia
31.4 Significant Acquired Bleeding Disorders in Surgical Patients
31.5 Splenectomy and its Management
32 Anesthesiology and resuscitation in surgery (Karel Cvachovec)
32.1 Terminology Used
32.2 Anesthesiological Techniques
32.3 The Most Widely Used Pharmaceuticals
32.4 Providing for Anesthesiological Care
32.5 Collective Cooperation with the Anesthesiologist
33 Multimodal oncological treatment (Jana Prausová)
33.1 Surgical Treatment
33.2 Chemotherapy
33.3 Radiotherapy
33.4 Hormonal Therapy
33.5 Biological Targeted Therapy
34 tumor genetics (Petr Goetz)
34.1 Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC, Lynch Syndrome)
34.2 Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
34.3 Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome
34.4 Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 (MEN 1 Syndrome)
34.5 Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 (MEN 2 Syndrome)
34.6 Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) and MEN 2 Syndromes
35 Pathology (Roman Kodet)
35.1 The Discipline of Pathology in Surgery
35.2 Autopsy
35.3 Bioptic Pathology
35.4 Generalization of Optimum Practice in Clinical Pathology
36 Imaging methods in surgery (Miloslav Roček, Jiří Lisý)
36.1 Radiodiagnostics
36.2 Interventional Radiology
Imaging methods in surgery – Gallery
Color Image Gallery
Authors
Index
Prof. Jiří Hoch, MD, PhD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Assoc. Prof. Jan Leffler, MD, PhD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague

Co-Authors:
Petr Bavor, MD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Prof. Karel Cvachovec, MD, PhD, MBA
Dept. of Anaesthesiology and Resuscitation, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Prof. Petr Goetz, MD, PhD
Institute of Biology and Medical Genetics, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Ivana Hochová, MD
Dept. of Clinical Hematology, University Hospital Motol, Prague
Zbyněk Jech, MD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Prof. Roman Kodet, MD, PhD
Institute of Pathology and Molecular Medicine, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles
University, Prague
Tomáš Krejčí, MD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Jiří Lisý, MD, PhD
Dept. of Imaging Methods, 2nd Faculty of Medicine, Charles University, Prague
Jan Neumann, MD, PhD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Otakar Nyč, MD, PhD
Instutute of Medical Microbiology, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Filip Pazdírek, MD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Ronald Pospíšil, MD
Dept. of Surgery, Regional Hospital, Kladno
Assoc. Prof. Jana Prausová, MD, PhD, MBA
Radiotherapeutic-Oncological Dept., University Hospital Motol, Prague
Assoc. Prof. Miloslav Roček, MD, PhD, FCIRSE, EBIR
Dept. of Imaging Methods, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Jan Schwarz, MD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Jiří Svoboda, MD
Dept. of Surgery, Regional Hospital, Příbram
Assoc. Prof. Marek Šetina, MD, PhD
Complex Cardiovascular Center, General University Hospital, Prague
Assoc. Prof. Jaromír Šimša, MD, PhD
Dept. of Surgery, 1st Faculty of Medicine and Thomayer Hospital, Charles University, Prague
Jaroslav Špatenka, MD, PhD
Center of Transplantation, University Hospital Motol, Prague
Assoc. Prof. Michal Tichý, MD, PhD
Dept. of Neurosurgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague
Martin Wald, MD, PhD
Dept. of Surgery, 2nd Faculty of Medicine, University Hospital Motol, Charles University, Prague

Doporučujeme

NeuroendoskopieSpeciální chirurgieMiniinvazivní přístupy v cévní chirurgiiThoracic Drainage / A Step-by-Step GuideNew Surgical Techniques and Medical Treatment in UrogynecologyZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.