Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách

Vladislav Hytych, Alice Tašková a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 264 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
591,- Kč (MC 695,- Kč)
Sleva:
104,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-526-2
Dostupnost:
skladem
K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná nejen pro chirurgy specializovaných pracovišť, ale rovněž pro všeobecné chirurgy, a také pro lékaře oddělení dětské chirurgie. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku traumatologie hrudníku, od poranění trachey přes poranění hrudní stěny či poranění nitrohrudních orgánů až k problematice polytraumatu.
Poděkování
Slovo úvodem
I PORANĚNÍ TRACHEY A HLAVNÍCH BRONCHŮ
1 Poranění trachey po tupém poranění hrudníku
2 Poranění trachey při endotracheální intubaci
3 Tracheobronchiální poranění
4 Traumatická ruptura bronchu
5 Neobvyklé poranění pravého hlavního bronchu
6 Tracheoezofageální píštěl po perkutánní tracheostomii
II PORANĚNÍ PLICNÍHO PARENCHYMU
7 Oboustranná lacerace plíce
8 Traumatický pneumothorax po úrazu na basketbalu
9 Rozsáhlá traumatická pneumo-hematokéla dolního laloku levé plíce
III PORANĚNÍ STĚNY HRUDNÍ A KOSTĚNÉHO SKELETU HRUDNÍKU
10 Luxace sternoklavikulárního skloubení
11 Fraktura manubria sterna
12 Izolovaná fraktura I. žebra vpravo
13 Fraktura žeber II.–IV. vlevo, osteosyntéza, kontuze plic
14 Oboustranná sériová zlomenina žeber – osteosyntéza
15 Oboustranná stabilizace hrudníku
16 Stabilizace hrudníku
TRAUMATOLOGIE HRUDNÍKU V INSTRUKTIVNÍCH KAZUISTIKÁCH
12 IV PORANĚNÍ SRDCE
17 Bodné poranění srdce
18 Poranění perikardu hrudním drénem
19 Fraktura sterna s kontuzí srdce
V PORANĚNÍ JÍCNU
20 Iatrogenní perforace jícnu sdružená s tracheomalacií
21 Perforace jícnu žiletkou
VI PORANĚNÍ BRÁNICE
22 Ruptura bránice
23 Nepenetrující poranění bránice
24 Traumatická ruptura bránice po autonehodě
VII DVOUDUTINOVÁ PORANĚNÍ
25 Mnohočetné bodné rány hrudníku a břicha
26 Ruptura střeva inkarcerovaného ve staré ruptuře bránice po čerstvém úrazu
27 Dvoudutinové bodné poranění s poraněním sleziny, žaludku, bránice, levé plíce,
perikardu a myokardu
VIII BODNÁ A STŘELNÁ PORANĚNÍ
28 Bodné poranění krku
29 Bodná poranění hrudníku a břicha
30 Bodné poranění dolního laloku pravé plíce
31 Bodné poranění hrudníku kuchyňským nožem
32 Poranění po pádu ze stromu kapesním nožem v kapse bundy
33 Střelné poranění hrudníku v suicidálním úmyslu
34 Střelné poranění hrudníku vzduchovkou
IX PORANĚNÍ CIZÍM TĚLESEM
35 Extrakce úlomku řezného kotouče z hrudníku videothorakoskopicky
36 Videothorakoskopická extrakce drobného kovového úlomku
37 Penetrující poranění hrudníku
38 Penetrující poranění hrudníku dřevěnou latí
39 Mnohočetné střepinové poranění
40 Mnohočetné poranění hrudníku třískami po výbuchu
X PORANĚNÍ PŘI POLYTRAUMATU
41 Blast syndrom – pneumothorax, pneumomediastinum, pneumoperitoneum
42 Polytrauma po pádu do šachty
43 Drtivé poranění hrudníku po zavalení bagrem
44 Emergentní thorakotomie
XI OSTATNÍ PORANĚNÍ
45 Iatrogenní krvácení do mediastina
46 Hemoptýza po úderu pukem do hrudníku
47 Traumatické pneumomediastinum po srážce při fotbalovém zápase
48 Posttraumatická extrathorakální herniace plíce
Literatura
Přehled použitých zkratek
Medailonky autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Alice Tašková, FEBTS
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha

Kolektiv spoluautorů:
„Doc. MUDr. Roman Benej, Ph.D., Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
„„Doc. MUDr. Anton Dzian, Ph.D., Klinika hrudníkovej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty, Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Martin
SPOLUAUTOŘI
MUDr. Jan Čermák
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Karel Čermák
Ambulance dětské chirurgie, Clinicum a.s., Praha Vysočany
MUDr. Rudolf Demeš, CSc.
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Julián Hamžík†, Ph.D.
Klinika hrudníkovej chirurgie Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
MUDr. Pavel Horažďovský
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Peter Juhos
Klinika hrudníkovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice, Bratislava
MUDr. David Jirava
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Zdeněk Konopa
Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Jiří Krbec
Kardiochirurgecké oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, Ph.D.
Klinika detskej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty, Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice, Martin
Doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, Ph.D.
Klinika detskej ansteziológie a intenzivnej medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty, UK a Univerzitnej nemocnice, Martin
Pplk. MUDr. Radek Pohnán
Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Martin Prchlík
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
MUDr. Jakub Štefka, MHA
Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Lukáš Vrbenský
Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Kniha Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách je určena chirurgům, traumatologům, začínajícím hrudním chirurgům i postgraduálním studentům. Nejde přitom o monografii pro úzký okruh čtenářů, ale o praktickou příručku pro každodenní použití.

Doporučujeme

Minimum z plicní chirurgie krok za krokemPlicní chirurgie v instruktivních kazuistikáchVATS lobektomiePraktická plicní chirurgieZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.