Tuberkulóza ve faktech i obrazech

Tuberkulóza ve faktech i obrazech

Ivan Solovič, Martina Vašáková a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 406 stran
Rok vydání:
2019
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-613-9
Dostupnost:
skladem
Tuberkulóza nepřestala být ani ve 21. století závažným onemocněním. Je tomu tak navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, že jde o chorobu, která již byla téměř vymýcena. Bohužel tento pocit sdílí i řada lékařů. Problém je o to závažnější, že problematika tuberkulózy, od klinického obrazu po společensko-organizační stránku, se během posledních 20 let podstatně změnila. Je proto nezbytné, aby lékaři relevantních specializací – tedy zejména pneumologové – měli k dispozici moderní podrobnou monografii, která jim poskytne kvalitní know-how pro každodenní léčebně-preventivní činnost.
Tohoto úkolu se ujal rozsáhlý kolektiv předních českých a slovenských pneumologů v čele s doc. Solovičem (Národní ústav tuberkulózy, Vyšné Hágy) a prof. Vašákovou (1. LF UK a Thomayerova nemocnice, Praha). Kromě kapitol běžných v klinických monografiích (teorie, klinický obraz, vyšetřovací metody, vakcinace aj.) se kniha věnuje také méně častým formám tuberkulózy, multirezistentní tuberkulóze, atypickým mykobakteriím, latentní tuberkulóze, dětské tuberkulóze a stejně tak legislativě. Kniha je kompletním přehledem o tuberkulóze jako nemoci ve všech jejích medicínsko-společenských aspektech.
Je určena především pneumologům, užitečná bude ovšem rovněž pro internisty, infektology, chirurgy, radiology, patology či mikrobiology.
Předmluva
ODDÍL I HISTORIE TUBERKULÓZY
1 História tuberkulózy a boja proti nej
Ivan Solovič
2 Z historie léčby tuberkulózy v českých zemích
Stanislav Kos
2.1 Důležité osobnosti boje proti tuberkulóze v českých zemích
3 Z histórie liečby tuberkulózy na Slovensku
Ivan Solovič
3.1 Úvod
3.2 Etapy liečby tuberkulózy na Slovensku
3.3 Osobnosti slovenskej ftizeológie
ODDÍL II ETIOPATOGENEZE, PATOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE TUBERKULÓZY
4 Etiologia tuberkulózy, mykobaktérie
Ivan Solovič
4.1 Taxonómia a popis rodu
4.2 Nutričné požiadavky a rast
4.3 Odolnosť voči fyzikálnym a chemickým vplyvom
4.4 Miesto výskytu
4.5 Klasifikácia, vlastnosti, rozdelenie mykobaktérií
4.6 Virulencia
4.7 Patogenita
4.8 Epidemiológia
5 Patogenéza a imunologický podklad tuberkulózy
Ivan Solovič
5.1 Imunitná odpoveď pri tuberkulóznej infekcii
5.2 Tvorba granulómu
6 Patologie tuberkulózy
Radoslav Matěj
6.1 Granulomy
6.2 Klinicko-patologické projevy tuberkulózy
6.3 Netuberkulózní mykobakteriózy
6.4 Morfologické metody detekce Mycobacterium spp
6.5 Molekulárně-genetické metody detekce Mycobacterium spp
7 Epidemiologie tuberkulózy
7.1 Epidemiológia tuberkulózy vo svete – Smerovanie k eliminácii tuberkulózy
Ivan Solovič
7.2 Epidemiologie tuberkulózy v České republice
Jiří Wallenfels
7.3 Aktuálna situácia v tuberkulóze na Slovensku
Ivan Solovič
7.4 Hygienicko-epidemiologický dohled nad tuberkulózou
Jiří Wallenfels
ODDÍL III KLINICKÝ OBRAZ A DIAGNOSTIKA TUBERKULÓZY
8 Klinický obraz tuberkulózy a její formy
Emília Kopecká, Ivan Solovič
9 Vyšetřovací metody – přehled
Ivana Hricíková
10 Radiológia tuberkulózy
Monika Mravcová, Róbert Holečko
10.1 Vyšetrovacie modality
10.2 Pľúcna tuberkulóza
10.3 Extrapulmonárna tuberkulóza
TUBERKULÓZA VE FAKTECH I OBRAZECH
10 11 Mikrobiologické vyšetrenie
Igor Porvazník
11.1 Mikrobiologická diagnostika
11.2 Molekulárne metódy v mykobakteriológii
12 Latentná tuberkulózna infekcia
Ivan Kocan
13 Invazivní vyšetřovací metody
13.1 Bronchoskopie a pleurální punkce
Luděk Stehlík
13.2 Chirurgická diagnostika tuberkulózy plic a pleury
Vladislav Hytych, Alice Tašková
ODDÍL IV MIMOPLICNÍ TUBERKULÓZA
14 Mimopľúcne tuberkulózy
14.1 Tuberkulózne pleuritídy
Ivan Solovič
14.2 Tuberkulóza lymfatických uzlín
Martina Miškovská, Peter Ferenc
14.3 Urogenitální tuberkulóza
Roman Zachoval
14.4 Tuberkulóza ženských pohlavných orgánov
Ivan Solovič, Adnan Saade
14.5 Kostná tuberkulóza
Alexander Dančík
14.6 Tuberkulóza centrálneho nervového systému
Ivan Solovič
14.7 Tuberkulóza kůže
Martina Vašáková
14.8 Tuberkulóza oka
Jarmila Fabianová
ODDÍL V KOMPLEXNÍ LÉČBA TUBERKULÓZY
15 Léčba tuberkulózy
15.1 Zásady liečby tuberkulózy, liečebné režimy
Ivan Solovič, Igor Porvazník
15.2 Medikamentózna liečba
Igor Porvazník, Pavlína Dobáková, Ivana Hricíková, Martina Vašáková, Emília Kopecká, Ivan Solovič, Jiří Wallenfels
15.3 Chirurgická liečba
Adrian Garchar, Jozef Muri, Dalibor Piovarči, Alžbeta
Grussmannová, Vladislav Hytych, Alice Tašková
15.4 Doplňková léčebná opatření
Tamara Starnovská, Šárka Novotná, Lukáš Kober
16 Ošetřovatelská péče u pacientů s tuberkulózou
16.1 Princípy ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s tuberkulózou
Jana Švecová, Ivan Solovič
16.2 Rola sestry v iniciálnej a pokračujúcej fáze liečby tuberkulózy
Lukáš Kober
16.3 Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou
Hana Dvořáková
17 Problematika vakcinace proti tuberkulóze
17.1 BCG vakcinace ve světě
Jiří Wallenfels
17.2 Systém vakcinace v České republice
Jiří Wallenfels
17.3 Systém BCG vakcinácie na Slovensku
Eva Nevická, Klára Frecerová, Martina Miškovská
17.4 Politika BCG vakcinace ve světě
Jiří Wallenfels
18 Problematika intenzivní péče o tuberkulózního pacienta
Peter Palúch
19 Pacient s aktivní plicní tuberkulózou z hlediska anesteziologa
Petr Kümmel, Zuzana Pytak
ODDÍL VI TUBERKULÓZA U DĚTÍ A V TĚHOTENSTVÍ
20 Tuberkulóza u detí
Martina Miškovská, Peter Ferenc
20.1 Klinický priebeh a obraz ochorenia
20.2 Diagnostika
20.3 Diferenciálna diagnostika
20.4 Liečba
20.5 Prevencia
21 Tuberkulóza a tehotenstvo
Eva Nevická, Klára Frecerová
21.1 Kongenitálna tuberkulóza
21.2 Tuberkulóza a tehotenstvo
21.3 Dojčenie matiek s tuberkulózou
ODDÍL VII NETUBERKULÓZNÍ MYKOBAKTERIÓZY
22 Netuberkulózní mykobakteriózy
Ivana Hricíková
22.1 Klasifikace NTM a klinicko-radiologických syndromů
22.2 Specifika vyšetření pacientů s NTM
22.3 Specifika léčby NTM
23 Tuberkulóza a netuberkulózne mykobakteriózy a HIV/AIDS koinfekcia
Ivan Solovič, Jana Kotuľáková
ODDÍL VIII LEGISLATIVA A DOPORUČENÉ POSTUPY
24 Legislativní opatření týkající se boje proti šíření tuberkulózní infekce a prevence tuberkulózní infekce v ČR
Doporučené postupy v boji proti tuberkulóze v ČR
Vítězslav Kolek, Sylvie Kvášová, Jiří Wallenfels
24.1 Definice tuberkulózy a protiepidemická opatření
24.2 Izolace nemocných
24.3 Očkování BCG
24.4 Povinné hlášení tuberkulózy
24.5 Dispenzární péče
24.6 Aktivní vyhledávání tuberkulózy ve vybraných skupinách populace ve vyšším riziku
24.7 Doporučené postupy ČPFS ČLS JEP týkající se tuberkulózy
25 Legislativní opatření týkající se boje proti šíření tuberkulózní infekce a prevence tuberkulózní infekce v SR
Metodické odporúčania v boji proti tuberkulóze v SR
Ivan Solovič
26 Legislativní opatření týkající se boje proti šíření tuberkulózní infekce a prevence tuberkulózní infekce ve světě
Tuberkulóza a letecká doprava
Ivan Solovič
ODDÍL IX KAZUISTIKY
27 Akutní miliární tuberkulóza u kojence
Klára Doležalová, Karel Křepela
28 Multirezistentní tuberkulóza – farmakoterapie v kombinaci s chirurgickou terapií
Ivana Hricíková, Emília Kopecká, Martina Vašáková
29 Tři případy tuberkulózní meningitidy u dětí v ČR po 20 letech
Tamara Čábelová, Karel Křepela
30 Plicní tuberkulóza ve třech generacích jedné rodiny
Karolína Doležalová, Karel Křepela
31 Tuberkulóza pobřišnice u čtrnáctileté dívky
Karolína Doležalová, Karel Křepela
32 Mimoplicní tuberkulóza – izolovaná tuberkulóza prsu
Ivana Hricíková, Veronika Polcová, Martina Vašáková
33 Tuberkulóza plic imitující nádorové postižení plic
Stanislav Losse
34 Tuberkulóza krčních a nitrohrudních uzlin imitující tumor jícnu
Stanislav Losse
35 Hemoptýza jako první příznak tuberkulózy plic
Stanislav Losse
36 Tuberkulóza hýždě v terénu nádoru kůže
Stanislav Losse
37 Tuberkulóza plic, mediastinálních uzlin, páteře a urologická
Stanislav Losse
ODDÍL X PŘÍLOHA
Štandardy Európskej únie pre liečbu tuberkulózy
Ivan Solovič
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky autorů
Rejstřík
Autor:
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Klinika pneumológie a ftizeológie SZU, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Editorka:
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Tamara Čábelová
Pediatrická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Alexander Dančík
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
PharmDr. Pavlína Dobáková
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Karolína Doležalová
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Mgr. Hana Dvořáková
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Jarmila Fabianová
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Peter Ferenc
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., Dolný Smokovec
MUDr. Klára Frecerová
Pľúcna ambulancia, Bratislava
MUDr. Adrian Garchar
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Alžbeta Grussmannová
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
MUDr. Róbert Holečko
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Ivana Hricíková
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
PhDr. Lukáš Kober, PhD.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok
MUDr. Ivan Kocan, PhD.
Klinika pneumológie a ftizeológie, Univerzitná nemocnica Martin
Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
MUDr. Emília Kopecká
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Stanislav Kos, CSc.
MUDr. Jana Kotuľáková
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
† Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
MUDr. Petr Kümmel
Anesteziologicko-resuscitační klinika, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Sylvie Kvášová
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor hygieny, epidemiologie a mikrobiologie, Praha
MUDr. Stanislav Losse
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc
Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha
MUDr. Martina Miškovská, PhD.
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., Dolný Smokovec
MUDr. Monika Mravcová
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, CINRE Bratislava
MUDr. Jozef Muri, PhD.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Eva Nevická, CSc.
Bratislava
Šárka Novotná, DiS.
Ambulance plicní rehabilitace, Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Peter Palúch
FN s poliklinikou F. D. Roosevelta, Bánská Bystrica
MUDr. Dalibor Piovarči
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Veronika Polcová
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Pediatrická ortopédia, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
RNDr. Igor Porvazník, PhD.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity Ružomberok
Mgr. Zuzana Pytak
MUDr. Adnan Saade
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
PhDr. Tamara Starnovská
Odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče, zdravotnictví, Fórum zdravé výživy
MUDr. Luděk Stehlík
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
PhDr. Jana Švecová, MBA
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
MUDr. Alice Tašková, FEBTS
Oddělení hrudní chirurgie, Thomayerova nemocnice, Praha
Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Jiří Wallenfels
Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
Urologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha
Je určena především pneumologům, užitečná bude ovšem rovněž pro internisty, infektology, chirurgy, radiology, patology či mikrobiology.

Doporučujeme

Moderní farmakoterapie v pneumologiiIntersticiální plicní procesyBronchologie a pneumologická cytodiagnostikaPneumologieHRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikáchZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.