Uroradiologie

Uroradiologie

Lukáš Lambert, Andrea Burgetová a kol.

Formát:
200 × 265 mm
Vazba:
pevná, barevné ilustrace, 310 stran
Rok vydání:
2020
Zvýhodněná cena:
846,- Kč (MC 995,- Kč)
Sleva:
149,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-671-9
EAN:
9788073456719
Dostupnost:
skladem
Radiologická diagnostika má klíčové postavení ve většině klinických oborů současné medicíny. Výjimkou není ani urologie. Dva naši přední radiologové – doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D., doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. – v čele velkého kolektivu expertů připravili publikaci, která se věnuje diagnostice a zobrazení ledvin, vylučovacího traktu a mužských pohlavních orgánů u dospělých. Autoři seznamují čtenáře s nejnovějšími diagnostickými, klinickými, patologicko-anatomickými, ale také léčebnými výsledky. V dnešní době úzké multioborové spolupráce je zřejmé, že radiolog, pokud chce být klinikovi rovnocenným partnerem, si musí osvojit také základní klinické znalosti. Na druhou stranu je výhodou, když indikující klinik ví, co od jednotlivých zobrazovacích modalit může očekávat a jaký je dnes doporučovaný algoritmus použití zobrazovacích metod u jednotlivých patologií.
Kniha je určena především radiologům a urologům, užitečná však může být pro lékaře řady dalších oborů.
Předmluva
I. Obecná část
1 Technika vyšetření v uroradiologii
2 Anatomie ledvin a vývodného močového systému
3 Vrozené vývojové vady močového systému
II. Ledviny
4 Infekční záněty ledvin
5 Akutní renální selhání
6 Chronické onemocnění ledvin
7 Nefrokalcinóza
8 Cystické útvary ledvin
9 Zobrazovací metody v diagnostice benigních nádorů ledvin
10 Zobrazovací metody v diagnostice maligních nádorů ledvin
11 Cévní onemocnění ledvin
12 necílené biopsie ledvin pod ultrasonografickou kontrolou
13 Poranění ledvin
14 Terapie zhoubných nádorů ledvin a pooperační stavy
III. Transplantovaná ledvina
15 Ultrasonografie transplantované ledviny
16 Vyšetření CT a MR u transplantované ledviny
17 Komplikace transplantací ledvin a jejich katetrizační řešení
IV. Vývodný systém
18 Záněty vývodných cest močových
19 Obstrukce urotraktu
20 Urolitiáza
21 Hematurie
22 Traumata vývodných cest močových
23 Nádory vývodných cest močových
24 Terapie zhoubných nádorů vývodných cest močových
V. Prostata
25 Prostata a semenné váčky
VI. Skrotum a varlata
26 Vyšetření skrota a varlat
VII. Penis
27 Vyšetření penisu
VIII. Intervenční radiologie
28 Perkutánní intervenční nevaskulární výkony
29 Vaskulární intervenční radiologie v urologii
IX. Nukleární medicína
30 Vyšetření ledvin a močových cest pomocí radionuklidových metod
31 Vyšetření PET/CT v diagnostice urologických nádorů
32 Nukleární medicína v diagnostice karcinomu prostaty
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Rejstřík
Doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Dagmar Altmanová
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D.
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Petr Hanuš
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Michal Holešta
Radiodiagnostická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha
MUDr. Josef Hořejš, CSc.
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Hradec
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Simona Chocholová
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Daniela Chroustová, Ph.D.
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Radim Janoušek, Ph.D.
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha
MUDr. Dana Kautznerová
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha
MUDr. Milan Král, Ph.D.
Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jiří Lisý, CSc.
Klinika zobrazovacích metod 2.LF UK a FN v Motole; Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Patrik Matras
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jan Novák
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Květoslav Novák, FEBU
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan H. Peregrin, CSc.
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha
MUDr. Adam Pudlač
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jan Šarapatka, Ph.D., FEBU
Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM
Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. David Zogala, Ph.D.
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
Kniha je určena především radiologům a urologům, užitečná však může být pro lékaře řady dalších oborů.

Doporučujeme

Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obrazePredialýzaModerní farmakoterapie v nefrologiiModerní farmakoterapie v urologiiNefrologické minimum pro klinickou praxiZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.