Vaskulární diagnostika a intervenční výkony

Vaskulární diagnostika a intervenční výkony

Václav Procházka, Vladimír Čížek a kol.

Formát:
214×272 mm
Vazba:
pevná, 217 stran
Rok vydání:
2016
Naše cena dnes:
761,- Kč (MC 895,- Kč)
Sleva:
134,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-284-1
Dostupnost:
skladem
Angiografické metody se staly v průběhu posledních dvou desetiletí nejen pilířem radiologické diagnostiky, ale rovněž významně přispívají k terapeutickým výkonům. Prakticky orientovaná publikace se věnuje aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, a to výkonům neinvazivním i invazivním. Mezi neinvazivní metody vyšetření cévního systému patří dopplerovská ultrasonografie, CT angiografie a MR angiografie. Invazivní metodou je aplikace pozitivní nebo negativní kontrastní látky přímo do lumina cév a jejich klasické RTG zobrazení. Arteriální řečiště lze zobrazit buď přímou perkutánní punkcí nebo Seldingerovou katetrizační technikou.
Předmluva
1 Obecná část
1.1 Úvod do intervenční angioradiologie
1.2 Instrumentace při invazivních výkonech
1.3 Ochranné bariérové prostředky, zásady a postupy práce na katetrizačním sále
1.4 Instrumentárium pro angiografii a intervenční angioradiologii
1.5 Kontrastní látky pro angioradiologii
1.6 Zobrazovací modality v angioradiologii (a kardiologii)
2 Základy anatomie cév
2.1 Anatomie cév oblouku aorty, krčních a mozkových cév
2.2 Anatomie cév hrudníku a břicha
2.3 Anatomie cév pánve a dolních končetin
2.4 Anatomie tepen a žil horní končetiny
2.5 Anatomie a vyšetření srdečních cév
3 Zobrazovací metody ve vaskulární diagnostice
3.1 Magnetická rezonance ve vaskulární diagnostice
3.2 Ultrasonografie ve vaskulární diagnostice
3.3 Počítačová tomografie ve vaskulární diagnostice
3.4 Angiografické zobrazovací systémy
4 Péče o pacienta a ochrana před riziky
4.1 Riziko ionizujícího záření na katetrizačním sále
4.2 Příprava pacienta k intervenčnímu výkonu
4.3 Laboratorní vyšetření před intervenčními endovaskulárními výkony a po nich
4.4 Rozdělení cévních intervencí a přístupové cesty pro intervenční výkony
4.5 Ošetřovatelská péče o pacienta během výkonu a po výkonu; ošetření místa vpichu
4.6 Rizika a komplikace endovaskulárních výkonů
5 Základní terapeutické intervence
5.1 Perkutánní transluminální angioplastika a stentování periferních tepen
5.2 Perkutánní transluminální angioplastika a stentování karotických tepen
5.3 Trombolýzy tepen a žil
5.4 Embolizace cévních malformací a dysplazií
5.5 Embolizace intrakraniálních aneurysmat a nádorů
5.6 Cévní mozkové příhody
5.7 Stenózy renálních tepen, angioplastika a stentování
5.8 Implantace kaválních filtrů
5.9 Endovaskulární léčba poranění cév
5.10 Onemocnění hrudní a břišní aorty
Přehled použitých zkratek
Seznam ilustrací
Medailonky autorů
Rejstřík
MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc.
Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava a Lékařská fakulta OU
MUDr. Vladimír Čížek
Centrum vaskulárních intervencí, Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava

Kolektiv spoluautorů:
Bc. Ivan Capulič, DiS
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. David Czerný
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Tomáš Jonszta
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava
Mgr. Ing. Karol Korhelík
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jan Krajča
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava
Ing. Petr Novobilský
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava
Petra Procházková
Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice Ostrava

Doporučujeme

Onemocnění viscerálních cévMiniinvazivní přístupy v cévní chirurgiiPrůvodce cévními chorobami pro pacientyAmbulantní operace křečových žilZelenější trávaPraktický slovník medicíny

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.