Vaskulární medicína

Vaskulární medicína

Debora Karetová, Miloslav Chochola a kol.

Formát:
200×265 mm
Vazba:
pevná (V8), 381 stran
Rok vydání:
2017
Zvýhodněná cena:
1271,- Kč (MC 1495,- Kč)
Sleva:
224,- Kč (= 15 %)
Nakladatel:
Maxdorf
ISBN:
978-80-7345-536-1
Dostupnost:
skladem
Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství, jejím těžištěm zůstává angiologie, hlavní autoři však přizvali k spolupráci přední české experty z dalších oborů – nefrology, cévní chirurgy a řadu dalších. Vznikla tak kniha, která nepochybně určí standard a směřování angiologie a kardiologie v dalších letech.
Kniha je členěna tak, aby si čtenář mohl najít v obecné části patofyziologické momenty, společné tepenným a žilním onemocněním, jako jsou procesy aterogeneze a trombogeneze, případně cévního zánětu. A aby se současně mohl dozvědět, jakými možnostmi v současnosti disponuje škála diagnostických metod. Ve speciální části jsou pak probírány jednotlivé systémy a příslušná onemocnění jak z pohledu internisty – angiologa, tak intervenčního specialisty a cévního chirurga.

Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v České republice – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP.
Předmluva
Úvod – historie české (a československé) angiologie
1 Patofyziologie základních vaskulárních onemocnění
1.1 Aterogeneze
1.2 Trombogeneze v žilním systému
1.3 Vaskulitidy
2 Principy vyšetření v angiologii
2.1 Fyzikální a základní instrumentální vyšetření tepen a žil
2.2 Duplexní sonografie tepenného a žilního systému
2.3 CT angiografie
2.4 Pozitronová emisní tomografie
2.5 Magnetická rezonance
2.6 Digitální subtrakční angiografie
2.7 Pletysmografie
2.8 Mikrocirkulace a detekce jejího postižení
2.9 Laboratorní vyšetření ve vztahu k onemocnění tepen a žil
2.10 Lymfoscintigrafie v diagnostice lymfedému
3 Léčba vaskulárních onemocnění – základní principy
3.1 Léčba tepenných onemocnění
3.2 Léčba žilních onemocnění
4 Choroby periferních tepen
4.1 Ischemická choroba dolních končetin
4.2 Ischemická choroba horních končetin
4.3 Kritická končetinová ischemie
4.4 Syndrom diabetické nohy
4.5 Akutní končetinová ischemie
5 Onemocnění renálních tepen
5.1 Vyšetřovací metody
5.2 Fibromuskulární dysplazie
5.3 Aneurysmata renálních tepen
5.4 Disekce renální tepny
5.5 Arteriovenózní zkrat
5.6 Aterosklerotické postižení renálních tepen
5.7 Chirurgická revaskularizace stenózy renálních tepen
6 Onemocnění viscerálních tepen
6.1 Anatomie, patofyziologie a klinický obraz mezenteriální ischemie
6.2 Zobrazení mezenteriálních tepen, vyšetření a následná léčba
6.3 Endovaskulární a Chirurgická revaskularizace
7 Onemocnění karotických tepen
7.1 Aterosklerotické postižení extrakraniálních karotických tepen
7.2 Neaterosklerotické postižení cervikálních tepen
7.3 Endarterektomie karotického povodí
7.4 Endovaskulární léčba stenóz karotických tepen
8 Onemocnění aorty
8.1 Disekce aorty, intramurální hematom
8.2 Aneurysma aorty
8.3 Koarktace aorty
8.4 Infekční aortitida
8.5 Systémové choroby pojiva
8.6 Aortitidy neinfekční etiologie
8.7 Chirurgická léčba onemocnění aorty
9 Vaskulitidy
9.1 Vaskulitidy velkých tepen
9.2 Vaskulitidy cév malého a středního kalibru
9.3 Thromboangiitis obliterans (Buergerova nemoc)
10 Kompresivní syndromy
10.1 Syndrom horní hrudní apertury
10.2 Kompresivní syndrom a. poplitea
10.3 Dunbarův syndrom
11 Aneurysmata a pseudoaneurysmata periferních tepen
12 Arteriovenózní zkraty
13 Vaskulární malformace
13.1 Arteriovenózní malformace
13.2 Cévní malformace
14 Vazospasmy a příbuzná vaskulární onemocnění
14.1 Raynaudův fenomén
14.2 Akrocyanóza
14.3 Livedo reticularis
14.4 Erytromelalgie
15 Erektilní dysfunkce na vaskulárním podkladě
16 Hluboká žilní trombóza a plicní embolie
16.1 Rizikové faktory vzniku hluboké žilní trombózy (a plicní embolie)
16.2 Diagnostika hluboké žilní trombózy
16.3 Konzervativní (medikamentózní) léčba hluboké žilní trombózy
16.4 Endovaskulární léčba hluboké žilní trombózy
16.5 Diagnostika akutní plicní embolie, stratifikace rizika
16.6 Antikoagulační léčba plicní embolie
16.7 Trombolytická léčba akutní plicní embolie
16.8 Endovaskulární léčba plicní embolie
16.9 Podpůrná léčba plicní embolie
16.10 Chirurgická embolektomie plicnice
16.11 Chronická tromboembolická plicní hypertenze
16.12 Posttrombotický syndrom
16.13 Rekanalizace chronických uzávěrů hlubokých žil
16.14 Kavální filtry v prevenci a léčbě žilní tromboembolie
17 Trombóza povrchových žil
18 Primární profylaxe tromboembolické nemoci
19 Chronické onemocnění povrchových žil
19.1 Úvod
19.2 Diagnostické postupy
19.3 Konzervativní léčba
19.4 Chirurgická a endovaskulární léčba z pohledu nechirurga
19.5 Ulcus cruris venosum – komplexní léčba
20 S yndrom pánevní kongesce, varikokéla
21 Lymfedém
22 Lipedém
Přehled použitých zkratek
Seznam obrázků
Medailonky hlavních autorů
Rejstřík
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Kolektiv spoluautorů:
MUDr. Theodor Adla
Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. David Ambrož
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Alena Broulíková, CSc.
III. interní klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha
MUDr. Vladimír Dytrych
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Samuel Heller, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jiří Herman, Ph.D.
II. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
Doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
II. interní klinika, LF UK a FN, Plzeň
MUDr. Martin Holý
Interní oddělení Nemocnice České Budějovice
MUDr. Johana Horáková
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D.
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. František Charvát, Ph.D., EBIR
Radiodiagnostické oddělení, ÚVN, Praha
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Simon Jirát
Nová poliklinika Zbraslav, Praha
MUDr. Tomáš Klika
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Valérie Knotková
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Aleš Král, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
Vaskulární centrum, interní oddělení, Vítkovická nemocnice
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, CSc.
Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK, Praha
MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.
Radiodiagnostické oddělení, ÚVN, Praha
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Jan Malík, Ph.D., III. interní klinika endokrinologie a metabolismu, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Josef Marek
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Matuška
Cévní ambulance – MATMED s.r.o., Hodonín
MUDr. Petr Mitáš
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Irena Muchová
Cévní, interní a rehabilitační s.r.o., Praha
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Karel Novotný
Klinika kardiovaskulární chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Václav Pavliňák
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
I. dermatovenerologická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Pavel Procházka
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Kristina Ranná
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Klinika zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha
MUDr. David Ručka, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Jiří Spáčil
Cévní ordinace Spamed s.r.o., Praha
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
II. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. František Staněk, CSc.
III. interní-kardiologická klinika, 3. LF UK, Praha
MUDr. Ondřej Šmíd
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN
Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Petr Vařejka
II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Tomáš Vidim
Chirurgická klinika, 1. LF UK a TN, Praha
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.
II. chirurgická klinika, LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha; Iscare I.V.F., s.r.o., Praha
MUDr. Jan Zeman,
Oddělení funkční diagnostiky a Centrum preventivní péče, Nemocnice na Bulovce, Praha
MUDr. David Zogala
Ústav nukleární medicíny, 1. LF UK a VFN, Praha
Kniha získala nejprestižnější ocenění za lékařskou literaturu v České republice – 1. cenu předsednictva České lékařské společnosti JEP.

Doporučujeme

Onemocnění viscerálních cévVaskulární diagnostika a intervenční výkonyAmbulantní operace křečových žilFarmakoterapie tromboembolických stavůAtlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonůZelenější tráva

Zobrazit příbuzné titulyPřihlášení

Pokud ještě nemáte přístupové údaje, můžete se registrovat.